Item


Aportacions de l’anàlisi composicional a les mixtures de distribucions

The present thesis is a compendium of three original works produced between 2014 and 2018. The papers have a common link: they are different contributions made by compositional data analysis to the study of the models based on mixtures of probability distributions. In brief, we could say that compositional data analysis is a methodology that consists of studying a sample of measures that are strictly positive from a relative point of view. Mixtures of distributions are a specific type of probability distribution defined to be the convex linear combination of other distributions

La present tesi representa un compendi de tres treballs originals realitzats durant els anys 2014-2018. Aquests treballs comparteixen un nexe comú: tots ells són diferents aportacions de l’anàlisi composicional a l’estudi dels models basats en mixtures de distribucions de probabilitat. D’una forma molt breu, podríem dir que l’anàlisi composicional és una metodologia consistent en estudiar una mostra de mesures estrictament positives des d’un punt de vista relatiu. Les mixtures de distribucions, també anomenades barreges de distribucions, són un tipus particular de distribucions de probabilitat definides com la combinació lineal convexa d’altres distribucions

Universitat de Girona

Manager: Mateu i Figueras, Glòria
Martín Fernández, Josep Antoni
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (2013-)
Author: Comas Cufí, Marc
Date: 2018 October 24
Abstract: The present thesis is a compendium of three original works produced between 2014 and 2018. The papers have a common link: they are different contributions made by compositional data analysis to the study of the models based on mixtures of probability distributions. In brief, we could say that compositional data analysis is a methodology that consists of studying a sample of measures that are strictly positive from a relative point of view. Mixtures of distributions are a specific type of probability distribution defined to be the convex linear combination of other distributions
La present tesi representa un compendi de tres treballs originals realitzats durant els anys 2014-2018. Aquests treballs comparteixen un nexe comú: tots ells són diferents aportacions de l’anàlisi composicional a l’estudi dels models basats en mixtures de distribucions de probabilitat. D’una forma molt breu, podríem dir que l’anàlisi composicional és una metodologia consistent en estudiar una mostra de mesures estrictament positives des d’un punt de vista relatiu. Les mixtures de distribucions, també anomenades barreges de distribucions, són un tipus particular de distribucions de probabilitat definides com la combinació lineal convexa d’altres distribucions
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/664902
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16202
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Models de mixtura
Modelos de mixtura
Mixture models
Dades composicionals
Datos composicionales
Compositional data
Anàlisi log-quocient
Análisis log-cociente
Log-quotient analysis
Distribucions multivariants discretes
Distribuciones multivariantes discretas
Multivariate discrete distributions
004 - Informàtica
31 - Demografia. Sociologia. Estadística
Title: Aportacions de l’anàlisi composicional a les mixtures de distribucions
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors