Item


Biological control of quarantine bacterial plant diseases with Lactobacillus plantarum strains. Improvement of fitness and monitoring

The fruit production is threatened by several bacterial diseases, such as fire blight of apple and pear, bacterial canker of kiwifruit, bacterial spot of stone fruits, and angular leaf spot of strawberry. The conventional pesticides that are available for the control of these diseases are mainly copper compounds and they have a limited efficacy and negative impact on environment. Therefore, there is a need to develop alternative and sustainable management tools. This Ph.D. Thesis contributes to the development of a novel microbial biopesticide based on lactic acid bacteria. Two Lactobacillus plantarum strains were selected due to their broad-spectrum activity. In order to improve the epiphytic survival of both strains in plants and to get more consistency in their biocontrol efficacy, a physiological adaptive strategy was defined to increase the water-stress tolerance. Also, a monitoring method was developed to evaluate the population dynamics of a L. plantarum strain.

La producció de fruita està afectada per diferents malalties bacterianes de quarantena com el foc bacterià de les pomeres i pereres, el xancre bacterià del kiwi, la taca bacteriana dels fruiters de pinyol i la taca angular de les fulles de maduixera. Els plaguicides disponibles pel seu control són principalment compostos cúprics els quals tenen una eficàcia limitada i un impacte negatiu en el medi ambient. Existeix la necessitat de desenvolupar eines de control alternatives i més sostenibles. Aquesta tesi contribueix en el desenvolupament d’un bioplaguicida microbià basat en bacteris de l’àcid làctic. Es van seleccionar dues soques de Lactobacillus plantarum amb activitat d’ampli espectre i es va definir una estratègia fisiològica d’adaptació per incrementar la tolerància a l’estrès per manca d’aigua i així millorar la supervivència epifítica a la planta. També es va desenvolupar un mètode de monitoratge per avaluar les dinàmiques poblacionals d’una soca de L. plantarum.

Universitat de Girona

Manager: Bonaterra i Carreras, Anna
Badosa Romañó, Esther
Montesinos Seguí, Emilio
Bonaterra i Carreras, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària
Author: Daranas Boadella, Núria
Date: 2018 November 29
Abstract: The fruit production is threatened by several bacterial diseases, such as fire blight of apple and pear, bacterial canker of kiwifruit, bacterial spot of stone fruits, and angular leaf spot of strawberry. The conventional pesticides that are available for the control of these diseases are mainly copper compounds and they have a limited efficacy and negative impact on environment. Therefore, there is a need to develop alternative and sustainable management tools. This Ph.D. Thesis contributes to the development of a novel microbial biopesticide based on lactic acid bacteria. Two Lactobacillus plantarum strains were selected due to their broad-spectrum activity. In order to improve the epiphytic survival of both strains in plants and to get more consistency in their biocontrol efficacy, a physiological adaptive strategy was defined to increase the water-stress tolerance. Also, a monitoring method was developed to evaluate the population dynamics of a L. plantarum strain.
La producció de fruita està afectada per diferents malalties bacterianes de quarantena com el foc bacterià de les pomeres i pereres, el xancre bacterià del kiwi, la taca bacteriana dels fruiters de pinyol i la taca angular de les fulles de maduixera. Els plaguicides disponibles pel seu control són principalment compostos cúprics els quals tenen una eficàcia limitada i un impacte negatiu en el medi ambient. Existeix la necessitat de desenvolupar eines de control alternatives i més sostenibles. Aquesta tesi contribueix en el desenvolupament d’un bioplaguicida microbià basat en bacteris de l’àcid làctic. Es van seleccionar dues soques de Lactobacillus plantarum amb activitat d’ampli espectre i es va definir una estratègia fisiològica d’adaptació per incrementar la tolerància a l’estrès per manca d’aigua i així millorar la supervivència epifítica a la planta. També es va desenvolupar un mètode de monitoratge per avaluar les dinàmiques poblacionals d’una soca de L. plantarum.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666181
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16327
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Bacteris fitopatògens
Phytopathogenic bacteria
Bacterias fitopatógenas
Bioplaguicides
Biopesticide
Bioplaguicidas
Lactobacillus plantarum
Malalties bacterianes de quarentena
Quarantine bacterial plant diseases
Enfermedades bacterianas de cuarentena
Control biològic
Biologic control
Control biológico
632 - Malalties i protecció de les plantes
633 - Cultius i produccions
Title: Biological control of quarantine bacterial plant diseases with Lactobacillus plantarum strains. Improvement of fitness and monitoring
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors