Item


Transport, distribution and fate of emerging contaminants in wastewater-receiving rivers under multiple stress conditions

The main aim of this thesis was to establish a link between the urban origin of chemical contamination (e.g. PhACs) and other stressors, particularly associated to water scarcity (Chapter 1, 2, and 3). Research has been performed in one Alpine (Chapter 1) and two Mediterranean river basins (Chapter 2 and 3). Effects of the river flow variability on the recovery potential of the rivers (natural in-stream attenuation) have been studied in the tributary streams of the lower Ebro River (Chapter 2) and the Evrotas River (Chapter 3). Results have shown that occurrence and spatiotemporal distribution of PhACs in the fragile Alpine and Mediterranean aquatic environments is subjected to a strong intra-annual variability of the stream flow, while effects of multiple stress conditions may be amplified under water scarcity conditions (e.g. drought), thus resulting in the increased concentrations levels of PhACs in river water and sediments

L’objectiu principal d’aquesta tesi ha estat establir un vincle entre l’origen urbà de la contaminació química (per exemple, els PhACs) i altres estressors, particularment associats a l’escassetat d’aigua (capítols 1, 2 i 3). Les investigacions s’han realitzat en un riu Alpi (Capítol 1) i dues conques del Mediterrani (Capítol 2 i 3). Els efectes de la variabilitat del flux fluvial sobre el potencial de recuperació dels rius (atenuació natural) han estat estudiats en rius del baix riu Ebre (capítol 2) i del riu Evrotas (capítol 3). Els resultats mostren l’aparició i la distribució espaciotemporal dels PhACs en els fràgils entorns aquàtics alpins i mediterranis, sotmesos a una forta variabilitat intra-anual del flux, mentre que els efectes de múltiples condicions d’estrès poden ser amplificades sota condicions d’escassetat d’aigua, que afavoreixen concentracions més elevades de PhACs en aigües i sediments

Universitat de Girona

Manager: Petrović, Mira
Sabater, Sergi
Institut Català de Recerca de l’Aigua
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Mandarić, Ladislav
Date: 2018 October 24
Abstract: The main aim of this thesis was to establish a link between the urban origin of chemical contamination (e.g. PhACs) and other stressors, particularly associated to water scarcity (Chapter 1, 2, and 3). Research has been performed in one Alpine (Chapter 1) and two Mediterranean river basins (Chapter 2 and 3). Effects of the river flow variability on the recovery potential of the rivers (natural in-stream attenuation) have been studied in the tributary streams of the lower Ebro River (Chapter 2) and the Evrotas River (Chapter 3). Results have shown that occurrence and spatiotemporal distribution of PhACs in the fragile Alpine and Mediterranean aquatic environments is subjected to a strong intra-annual variability of the stream flow, while effects of multiple stress conditions may be amplified under water scarcity conditions (e.g. drought), thus resulting in the increased concentrations levels of PhACs in river water and sediments
L’objectiu principal d’aquesta tesi ha estat establir un vincle entre l’origen urbà de la contaminació química (per exemple, els PhACs) i altres estressors, particularment associats a l’escassetat d’aigua (capítols 1, 2 i 3). Les investigacions s’han realitzat en un riu Alpi (Capítol 1) i dues conques del Mediterrani (Capítol 2 i 3). Els efectes de la variabilitat del flux fluvial sobre el potencial de recuperació dels rius (atenuació natural) han estat estudiats en rius del baix riu Ebre (capítol 2) i del riu Evrotas (capítol 3). Els resultats mostren l’aparició i la distribució espaciotemporal dels PhACs en els fràgils entorns aquàtics alpins i mediterranis, sotmesos a una forta variabilitat intra-anual del flux, mentre que els efectes de múltiples condicions d’estrès poden ser amplificades sota condicions d’escassetat d’aigua, que afavoreixen concentracions més elevades de PhACs en aigües i sediments
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666341
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16417
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Pharmaceutical compounds
Compostos farmacèutics
Compuestos farmacéuticos
Chemical contamination
Contaminació química
Contaminación química
Alpine rivers
Rius alpins
Ríos alpinos
Mediterranean rivers
Rius mediterranis
Ríos mediterráneos
504 - Ciències del medi ambient
54 - Química
Title: Transport, distribution and fate of emerging contaminants in wastewater-receiving rivers under multiple stress conditions
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors