Item


Incremental sheet forming applied to the manufacturing of biocompatible polymer prostheses

Incremental Sheet Forming (ISF) technology has been mainly applied on metallic sheets during the last years. ISF is used due to its flexibility, low costs, low batch production, production of complex geometries and customized prodcuts. For this reason ISF seems to be the ideal process for prosthesis production. The main objective of the thesis is to study the ISF technology, considering Single Point Incremental Forming (SPIF) and Two Point Incremental Forming (TPIF) variants, on biocompatible polymers to obtain a real customized cranial implant. The methodology is based on the following steps: a) Experimental work in SPIF to produce basic geometries using non-biocompatible and biocompatible polymers, b) Study of the influence of the process parameters, c) Case study: customized cranial implant. Achieving the objectives established in these stages will permit to improve the knowledge about ISF process in order to successfully manufacture customized implants at a low cost and reduced time-to-market

La tecnologia de deformació incremental de xapa (ISF) s’ha aplicat majoritàriament en metalls durant els últims anys. Aquesta tecnologia es caracteritza per la flexibilitat del procés amb costos baixos, producció en lots petits, obtenció de geometries complexes i personalització del producte, el que fa que un dels camps d’aplicació de la tecnologia sigui la fabricació de pròtesis. L’objectiu principal és el d’estudiar la tecnologia ISF, en les seves variants de Single Point Incremental Forming (SPIF) i Two Point Incremental Forming (TPIF), sobre polímers biocompatibles per obtenir una pròtesi de crani personalitzada. La metodologia es basa en: a) Experimentació en SPIF de geometries bàsiques utilitzant polímers no biocompatibles i biocompatibles, b) Determinació de la influència dels paràmetres de procés, c) Cas d’estudi: pròtesi de crani personalitzada. L’assoliment d’aquestes etapes permetrà obtenir satisfactòriament pròtesis personalitzades de crani amb un baix cost i un temps de fabricació reduït

Universitat de Girona

Manager: Garcia-Romeu, Maria Luisa
Centeno Báez, Gabriel
Ciurana, Quim de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Bagudanch Frigolé, Isabel
Date: 2017 November 16
Abstract: Incremental Sheet Forming (ISF) technology has been mainly applied on metallic sheets during the last years. ISF is used due to its flexibility, low costs, low batch production, production of complex geometries and customized prodcuts. For this reason ISF seems to be the ideal process for prosthesis production. The main objective of the thesis is to study the ISF technology, considering Single Point Incremental Forming (SPIF) and Two Point Incremental Forming (TPIF) variants, on biocompatible polymers to obtain a real customized cranial implant. The methodology is based on the following steps: a) Experimental work in SPIF to produce basic geometries using non-biocompatible and biocompatible polymers, b) Study of the influence of the process parameters, c) Case study: customized cranial implant. Achieving the objectives established in these stages will permit to improve the knowledge about ISF process in order to successfully manufacture customized implants at a low cost and reduced time-to-market
La tecnologia de deformació incremental de xapa (ISF) s’ha aplicat majoritàriament en metalls durant els últims anys. Aquesta tecnologia es caracteritza per la flexibilitat del procés amb costos baixos, producció en lots petits, obtenció de geometries complexes i personalització del producte, el que fa que un dels camps d’aplicació de la tecnologia sigui la fabricació de pròtesis. L’objectiu principal és el d’estudiar la tecnologia ISF, en les seves variants de Single Point Incremental Forming (SPIF) i Two Point Incremental Forming (TPIF), sobre polímers biocompatibles per obtenir una pròtesi de crani personalitzada. La metodologia es basa en: a) Experimentació en SPIF de geometries bàsiques utilitzant polímers no biocompatibles i biocompatibles, b) Determinació de la influència dels paràmetres de procés, c) Cas d’estudi: pròtesi de crani personalitzada. L’assoliment d’aquestes etapes permetrà obtenir satisfactòriament pròtesis personalitzades de crani amb un baix cost i un temps de fabricació reduït
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/461838
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16420
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Incremental sheet forming
Deformació incremental de xapa
Deformación incremental de chapa
Polymer materials
Materials polimèrics
Materiales poliméricos
Customized cranial implants
Pròtesi de crani personalitzada
Prótesis de cráneo personalizada
Formability
Comformabilitat
Conformabilidad
Process parameters
Paràmetres de procés
Parámetros de proceso
Temperature effects
Effectes de la temperatura
Effectos de la temperatura
616.7 - Patologia dels òrgans de la locomoció. Sistema locomotor i esquelètic
621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Incremental sheet forming applied to the manufacturing of biocompatible polymer prostheses
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors