Item


Synthèse, caractérisation et application des alliages à base de Mn-X-Y (X=Al; Y=Fe,Co) et Ca-Al dans la dégradation d’un colorant azoïque "Black 5" utilisé dans l’industrie de textile

Cotutela Universitat de Girona i Université de Sfax

This work is framed in the general context of the synthesis and characterization of Mn or Ca based alloys, which are subsequently applied in degradation processes of azo dyes used in the textile industries. The alloys were produced by three techniques: arc melting (bulk), rapid solidification (ribbon) and ball milling (powder). The low value of the activation energy and the fast kinetics of degradation makes the alloys of the Mn-Al system candidates for use in the treatment of decolorization of wastewater. Fe or Co addition has been aanalyzed. The low resistance to corrosion of Fe increases the rate of the degradation reaction. On the other hand, the results obtained in the Ca-Al system show that are effective reducing azo dyes under neutral pH conditions

Aquest treball s’enmarca en el context general de la síntesi i caracterització d’aliatges de base Mn o Ca que són utilitzats en processos de degradació de colorants azo habitualment emprats en les indústries tèxtils. Els aliatges han estat produïts essencialment per tres tècniques: fusió per arc (arc melting), refredament ràpid en una roda giratòria (melt spinning) per a la producció de cintes i mòlta mecànica (ball milling) per a la producció de pols. El baix valor de l’energia d’activació i la ràpida cinètica de degradació fa que els aliatges del sistema Mn-Al siguin candidats a ser utilitzats en el tractament de decoloració d’aïgues residuals industrials. S’ha analitzat l’addició de Fe o Co. La baixa resistència a la corrosió del Fe augmenta la velocitat de la reacció de degradació. Per altra banda, els resultats obtinguts en el sistema Ca-Al mostren que són agents reductors efectius en condicions de pH neutre

Universitat de Girona

Manager: Suñol Martínez, Joan Josep
Khitouni, Mohamed
Université de Sfax
Université de Sfax
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Ben Mbarek, Wael
Date: 2018 November 20
Abstract: Cotutela Universitat de Girona i Université de Sfax
This work is framed in the general context of the synthesis and characterization of Mn or Ca based alloys, which are subsequently applied in degradation processes of azo dyes used in the textile industries. The alloys were produced by three techniques: arc melting (bulk), rapid solidification (ribbon) and ball milling (powder). The low value of the activation energy and the fast kinetics of degradation makes the alloys of the Mn-Al system candidates for use in the treatment of decolorization of wastewater. Fe or Co addition has been aanalyzed. The low resistance to corrosion of Fe increases the rate of the degradation reaction. On the other hand, the results obtained in the Ca-Al system show that are effective reducing azo dyes under neutral pH conditions
Aquest treball s’enmarca en el context general de la síntesi i caracterització d’aliatges de base Mn o Ca que són utilitzats en processos de degradació de colorants azo habitualment emprats en les indústries tèxtils. Els aliatges han estat produïts essencialment per tres tècniques: fusió per arc (arc melting), refredament ràpid en una roda giratòria (melt spinning) per a la producció de cintes i mòlta mecànica (ball milling) per a la producció de pols. El baix valor de l’energia d’activació i la ràpida cinètica de degradació fa que els aliatges del sistema Mn-Al siguin candidats a ser utilitzats en el tractament de decoloració d’aïgues residuals industrials. S’ha analitzat l’addició de Fe o Co. La baixa resistència a la corrosió del Fe augmenta la velocitat de la reacció de degradació. Per altra banda, els resultats obtinguts en el sistema Ca-Al mostren que són agents reductors efectius en condicions de pH neutre
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666563
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16465
Language: fra
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Decoloració
Decoloración
Decolorización
Cinètica de la degradació
Cinética de la degradación
Kinetics of degradation
Aliatges Mn-Al
Aleaciones Mn-Al
Mn-Al alloys
Colorants azoics
Colorantes azoicos
Azo dyes
Ca-Al
Mòlta mecànica
Molienda mecánica
Ball milling
53 - Física
54 - Química
62 - Enginyeria. Tecnologia
Title: Synthèse, caractérisation et application des alliages à base de Mn-X-Y (X=Al; Y=Fe,Co) et Ca-Al dans la dégradation d’un colorant azoïque "Black 5" utilisé dans l’industrie de textile
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors