Item


El fenomen de la prostitució a la Jonquera: la prostitució vista des dels serveis, entitats i institucions

El present article té per objectiu analitzar el fenomen de la prostitució a la Jonquera. Per tal d’esbrinar el desenvolupament d’aquest fenomen, s’han realitzat un total de deu entrevistes a diferents membres de la Taula de la Prostitució de l’Alt Empordà. Les entrevistes s’han elaborat tenint en compte els diferents serveis, entitats i institucions que intervenen amb les treballadores sexuals. Els resultats mostraran les diferents circumstàncies que fan que les dones acabin exercint la prostitució, com per exemple, el fet de guanyar diners es comú a totes elles però les realitats són diferents en cada cas, per algunes la prioritat és poder enviar diners al seu país per poder mantenir al fills i la família que els cuida, altres les porten enganyades i treballen per un proxeneta (que moltes vegades es el marit o parella). Hi ha les que treballen a un local, altres a la carretera i per últim qui exerceix la prostitució a casa seva. Dins aquest mateix punt, es determinen les necessitats que es detecten i com intervenen els diferents serveis, entitats i institucions davant aquest fenomen. Es destaca la situació de vulnerabilitat de moltes de les dones que exerceixen la prostitució; els motius que les porten a la seva pràctica; el treball actual que s’està duent des de la Jonquera implicant a tots els agents que intervenen i treballen diàriament amb aquest col·lectiu.

This article aims to present analyse the phenomenon of prostitution in La Jonquera. In order to find out the development of this phenomenon, a total of ten interviews have been developed with different members of the Prostitution Table’s the Alt Empordà. The interviews have been prepared taking into account the different services, entities and institutions that intervene with sex workers. The results will show the different circumstances that cause women to end up in prostitution, such as the fact of making money is common to all of them but the realities are different in each case, for some the priority is to be can sending money to their country to be can support the children and the family that takes care of them, others bring them deceived and they work for a pimp (which is often the husband or the couple). There are those who work at a local, others on the road and finally who works as a prostitute at home. In this same point the needs that are detected are determined, and how the different services, entities and institutions intervene in this phenomenon. The situation of vulnerability of many of the women who practice prostitution is highlighted; the reasons that bring them to their practice; the current work that is being carried out from La Jonquera involving all the agents that intervene and work daily with this group.

Manager: Carbonell Camós, Eliseu
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Geli Hors, Judit
Date: 2018 June
Abstract: El present article té per objectiu analitzar el fenomen de la prostitució a la Jonquera. Per tal d’esbrinar el desenvolupament d’aquest fenomen, s’han realitzat un total de deu entrevistes a diferents membres de la Taula de la Prostitució de l’Alt Empordà. Les entrevistes s’han elaborat tenint en compte els diferents serveis, entitats i institucions que intervenen amb les treballadores sexuals. Els resultats mostraran les diferents circumstàncies que fan que les dones acabin exercint la prostitució, com per exemple, el fet de guanyar diners es comú a totes elles però les realitats són diferents en cada cas, per algunes la prioritat és poder enviar diners al seu país per poder mantenir al fills i la família que els cuida, altres les porten enganyades i treballen per un proxeneta (que moltes vegades es el marit o parella). Hi ha les que treballen a un local, altres a la carretera i per últim qui exerceix la prostitució a casa seva. Dins aquest mateix punt, es determinen les necessitats que es detecten i com intervenen els diferents serveis, entitats i institucions davant aquest fenomen. Es destaca la situació de vulnerabilitat de moltes de les dones que exerceixen la prostitució; els motius que les porten a la seva pràctica; el treball actual que s’està duent des de la Jonquera implicant a tots els agents que intervenen i treballen diàriament amb aquest col·lectiu.
This article aims to present analyse the phenomenon of prostitution in La Jonquera. In order to find out the development of this phenomenon, a total of ten interviews have been developed with different members of the Prostitution Table’s the Alt Empordà. The interviews have been prepared taking into account the different services, entities and institutions that intervene with sex workers. The results will show the different circumstances that cause women to end up in prostitution, such as the fact of making money is common to all of them but the realities are different in each case, for some the priority is to be can sending money to their country to be can support the children and the family that takes care of them, others bring them deceived and they work for a pimp (which is often the husband or the couple). There are those who work at a local, others on the road and finally who works as a prostitute at home. In this same point the needs that are detected are determined, and how the different services, entities and institutions intervene in this phenomenon. The situation of vulnerability of many of the women who practice prostitution is highlighted; the reasons that bring them to their practice; the current work that is being carried out from La Jonquera involving all the agents that intervene and work daily with this group.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16521
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Prostitució -- Jonquera (Catalunya)
Prostitution -- Jonquera (Catalonia)
Title: El fenomen de la prostitució a la Jonquera: la prostitució vista des dels serveis, entitats i institucions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors