Item


Connectivitat ecològica i paisagística al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Aquest treball analitza l’estat de la connectivitat ecològica i paisatgística del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un espai natural protegit caracteritzat per estar envoltat d’una complexa realitat socioeconòmica. Per analitzar l’estat de la connectivitat ecològica s’utilitzen una sèrie de variables territorials que són classificades i ponderades segons la qualitat que posseeixen de facilitar o no la dispersió de les espècies que ha donat com a resultat aquelles zones més òptimes per a la connexió dels dos polígons en què es divideix el Parc. Pel que fa a la connectivitat paisatgística s’utilitzen una sèrie d’indicadors que han calculat com s’ha transformat el paisatge en el període 1993-2009 i com han afectat aquests canvis a la connectivitat del paisatge, estretament unida a l’ecològica. Amb els resultats d’aquests anàlisis s’han obtingut les fortaleses i debilitats de la connectivitat en aquest Parc i s’han redactat aquelles possibles solucions de cares al futur.

This work analyses the state of ecological and landscape connectivity of the “Aiguamolls de l’Empordà” Natural Park, a protected natural area characterized for being surrounded by a complex socioeconomic reality. To analyse the state of ecological connectivity, it is used a series of territorial variables that are classified and weighted according to the quality that they have to facilitate or not the dispersion of the species that has resulted in the more optimal areas for the connection of the two polygons in which the Park is divided. About landscape connectivity, it is used a series of indicators that have calculated how the landscape has been transformed in the period 1993-2009 and how these changes have affected the connectivity of the landscape, closely-related to the ecological one. With the results of these analyses, the strengths and weaknesses of the connectivity in this Park have been obtained and those possible solutions of faces for the future have been written. Key

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (TFG)

Manager: Vila Subirós, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Bejarano Leandro, Daniel
Date: 2019 February
Abstract: Aquest treball analitza l’estat de la connectivitat ecològica i paisatgística del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un espai natural protegit caracteritzat per estar envoltat d’una complexa realitat socioeconòmica. Per analitzar l’estat de la connectivitat ecològica s’utilitzen una sèrie de variables territorials que són classificades i ponderades segons la qualitat que posseeixen de facilitar o no la dispersió de les espècies que ha donat com a resultat aquelles zones més òptimes per a la connexió dels dos polígons en què es divideix el Parc. Pel que fa a la connectivitat paisatgística s’utilitzen una sèrie d’indicadors que han calculat com s’ha transformat el paisatge en el període 1993-2009 i com han afectat aquests canvis a la connectivitat del paisatge, estretament unida a l’ecològica. Amb els resultats d’aquests anàlisis s’han obtingut les fortaleses i debilitats de la connectivitat en aquest Parc i s’han redactat aquelles possibles solucions de cares al futur.
This work analyses the state of ecological and landscape connectivity of the “Aiguamolls de l’Empordà” Natural Park, a protected natural area characterized for being surrounded by a complex socioeconomic reality. To analyse the state of ecological connectivity, it is used a series of territorial variables that are classified and weighted according to the quality that they have to facilitate or not the dispersion of the species that has resulted in the more optimal areas for the connection of the two polygons in which the Park is divided. About landscape connectivity, it is used a series of indicators that have calculated how the landscape has been transformed in the period 1993-2009 and how these changes have affected the connectivity of the landscape, closely-related to the ecological one. With the results of these analyses, the strengths and weaknesses of the connectivity in this Park have been obtained and those possible solutions of faces for the future have been written. Key
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16611
Language: cat
Is part of: Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Connectivitat ecològica
Corredors biològics
Corridors (Ecology)
Ecological connectivity
Ecologia del paisatge
Landscape ecology
Aiguamolls de l’Empordà (Catalunya)
Empordà marshes (Catalonia)
Title: Connectivitat ecològica i paisagística al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors