Item


Factors associats a la incidència de fibril·lació auricular i estudi de l’associació del tractament amb estatines amb la incidència d’aquesta arítmia en població hipertensa sense antecedents de malaltia isquèmica vascular

Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in clinical practice and implies a huge social, medical, and economical burden. Analyses of AF risk factors in certain groups of population would allow tailored preventative recommendations. We sought to analyse a) AF risk factors in hypertensive patients; b) the association of diabetes with AF; c) effectiveness of statin treatment initiation to prevent AF. Three retrospective cohorts were designed using the Information System for Research Development in Primary Care. Risk factors of AF were fitted into a prediction model built with variables commonly used in primary care. Diabetes presented a modest association with AF. The net benefit from the use of statines could be considered in the highest risk group examined, in which the association of statins with AF incidence was at the limit of statistical significance

La fibril·lació auricular (FA) és l’arítmia més freqüent en la pràctica clínica i representa una important càrrega mèdica, social i económica. L’anàlisi del risc de FA en certs grups poblacionals permetria individualitzar les recomanacions preventives segons les característiques de cada pacient. Ens vam proposar d’analitzar els factors de risc de FA en pacients hipertensos; l’associació de la diabetes amb la FA; i l’efectivitat del tractament amb estatines en la prevenció de FA. Es dissenyaren tres cohorts retrospectives amb les dades del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció Primària. Els factors de risc de FA s’integrarenen un model de predicció composat de variables d’ús habitual a l’atenció primària. La diabetis presentà una associació modesta amb la FA. En el grup de més alt risc es podria considerar el benefici net del tractament amb estatines, ja que l’associació d’aquest amb la FA quedà al límit de la significació estadística

Universitat de Girona

Manager: García Gil, María del Mar
Ramos Blanes, Rafel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Alves Cabratosa, Lia
Date: 2016 December 16
Abstract: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in clinical practice and implies a huge social, medical, and economical burden. Analyses of AF risk factors in certain groups of population would allow tailored preventative recommendations. We sought to analyse a) AF risk factors in hypertensive patients; b) the association of diabetes with AF; c) effectiveness of statin treatment initiation to prevent AF. Three retrospective cohorts were designed using the Information System for Research Development in Primary Care. Risk factors of AF were fitted into a prediction model built with variables commonly used in primary care. Diabetes presented a modest association with AF. The net benefit from the use of statines could be considered in the highest risk group examined, in which the association of statins with AF incidence was at the limit of statistical significance
La fibril·lació auricular (FA) és l’arítmia més freqüent en la pràctica clínica i representa una important càrrega mèdica, social i económica. L’anàlisi del risc de FA en certs grups poblacionals permetria individualitzar les recomanacions preventives segons les característiques de cada pacient. Ens vam proposar d’analitzar els factors de risc de FA en pacients hipertensos; l’associació de la diabetes amb la FA; i l’efectivitat del tractament amb estatines en la prevenció de FA. Es dissenyaren tres cohorts retrospectives amb les dades del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció Primària. Els factors de risc de FA s’integrarenen un model de predicció composat de variables d’ús habitual a l’atenció primària. La diabetis presentà una associació modesta amb la FA. En el grup de més alt risc es podria considerar el benefici net del tractament amb estatines, ja que l’associació d’aquest amb la FA quedà al límit de la significació estadística
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666808
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16613
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Fibril·lació auricular
Fibrilación auricular
Atrial fibrillation
Estatines
Estatinas
Statines
Diabetis
Diabetes
Atenció primària
Atención primaria
Primary care
Factors de risc
Factores de riesgo
Risk factors
Bases de dades clíniques
Bases de datos clínicas
Clinical databases
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins
Title: Factors associats a la incidència de fibril·lació auricular i estudi de l’associació del tractament amb estatines amb la incidència d’aquesta arítmia en població hipertensa sense antecedents de malaltia isquèmica vascular
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors