Item


Factors associated with arterial stiffness in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population

The objectives of the thesis are to estimate the prevalence of pathological arterial stiffness (measured with the Cardio-Ankle Vascular Index –CAVI-) in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population, and to assess the association of this condition with lifestyle, cardiovascular risk factors, and socioeconomic status. The prevalence of pathological CAVI was high, mainly in the intermediate cardiovascular risk population. Pathological CAVI was associated with hypertension and diabetes, and negatively associated with obesity in both populations. Regarding lifestyles, only physical activity in men from the general Mediterranean population was associated with pathological CAVI. Completion of instruction only up to primary education level was associated with pathological arterial stiffness in men from the intermediate cardiovascular risk population. To improve primary prevention of cardiovascular disease we should focus on the early detection of pathological CAVI, and on the control of diabetes and hypertension

Els objectius de la tesi són calcular la prevalença de la rigidesa arterial patològica (mesurada amb el Cardio-Ankle Vascular Index -CAVI-) en una població general mediterrània i en una població mediterrània de risc entremig i avaluar l’associació d’aquesta amb estils de vida, factors de risc cardiovascular i nivell socioeconòmic. La prevalença de CAVI patològic era elevada, sobretot en la població de risc entremig, i aquest s’associà positivament a la hipertensió i la diabetis, i negativament a l’obesitat en les dues poblacions. Només l’activitat física en els homes en la població general estava relacionada amb el CAVI patològic. Cap altre estil de vida no hi estava relacionat. A més, tenir un nivell d’estudis màxim de primària també estava associat a CAVI patològic en homes de la població de risc entremig. Per prevenir les malalties cardiovasculars cal incidir en la detecció precoç del CAVI i controlar la diabetis i la hipertensió

Universitat de Girona

Manager: Ramos Blanes, Rafel
García Gil, María del Mar
Sáez Zafra, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Camós, Lourdes
Date: 2019 February 26
Abstract: The objectives of the thesis are to estimate the prevalence of pathological arterial stiffness (measured with the Cardio-Ankle Vascular Index –CAVI-) in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population, and to assess the association of this condition with lifestyle, cardiovascular risk factors, and socioeconomic status. The prevalence of pathological CAVI was high, mainly in the intermediate cardiovascular risk population. Pathological CAVI was associated with hypertension and diabetes, and negatively associated with obesity in both populations. Regarding lifestyles, only physical activity in men from the general Mediterranean population was associated with pathological CAVI. Completion of instruction only up to primary education level was associated with pathological arterial stiffness in men from the intermediate cardiovascular risk population. To improve primary prevention of cardiovascular disease we should focus on the early detection of pathological CAVI, and on the control of diabetes and hypertension
Els objectius de la tesi són calcular la prevalença de la rigidesa arterial patològica (mesurada amb el Cardio-Ankle Vascular Index -CAVI-) en una població general mediterrània i en una població mediterrània de risc entremig i avaluar l’associació d’aquesta amb estils de vida, factors de risc cardiovascular i nivell socioeconòmic. La prevalença de CAVI patològic era elevada, sobretot en la població de risc entremig, i aquest s’associà positivament a la hipertensió i la diabetis, i negativament a l’obesitat en les dues poblacions. Només l’activitat física en els homes en la població general estava relacionada amb el CAVI patològic. Cap altre estil de vida no hi estava relacionat. A més, tenir un nivell d’estudis màxim de primària també estava associat a CAVI patològic en homes de la població de risc entremig. Per prevenir les malalties cardiovasculars cal incidir en la detecció precoç del CAVI i controlar la diabetis i la hipertensió
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666817
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16614
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Prevenció primària
Prevención primaria
Primary prevention
Rigidesa arterial
Rigidez arterial
Arterial stiffness
Estils de vida
Estilos de vida
Lifestyles
Nivell socioeconòmic
Nivel socioeconómico
Socioeconomic level
Factors de risc cardiovascular
Factores de riesgo cardiovascular
Cardiovascular risk factor
31 - Demografia. Sociologia. Estadística
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: Factors associated with arterial stiffness in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors