Item


Design, preparation and characterization of polymer inclusion membranes as an emerging technique for preconcentration and speciation measurements

Water is essential for humankind not only for its direct consumption but also for its multiple applications in industry or agriculture, among others. The presence of undesirable substances or pollutants directly affects its quality. Therefore, it is of paramount importance to develop analytical methodologies which permit the detection and/or quantification of different species or compounds that can restrict their usage. The research presented in this thesis is focused on the design, preparation and characterization of new analytical methodologies based on functionalized membranes for the preconcentration and speciation of pollutants in the aqueous environment

L’aigua és un bé essencial i necessari per la humanitat, no només pel seu consum directe, sinó també pel seus usos industrials o agrícoles, entre d’altres. La presència de substàncies no desitjables o contaminants afecta directament la seva qualitat. Cal doncs, disposar de metodologies analítiques que permetin la seva anàlisi per tal de detectar i/o quantificar diferents espècies o compostos que poden limitar el seu ús. La investigació que es presenta en aquesta tesi es centra en el disseny, la preparació i caracterització de noves metodologies analítiques basades en membranes funcionalitzades per a la preconcentració i l’especiació de contaminants al medi aquós

Universitat de Girona

Manager: Fontàs Rigau, Clàudia
Anticó i Daró, Ma. Enriqueta
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Vera Chamorro, Ruben
Date: 2019 March 15
Abstract: Water is essential for humankind not only for its direct consumption but also for its multiple applications in industry or agriculture, among others. The presence of undesirable substances or pollutants directly affects its quality. Therefore, it is of paramount importance to develop analytical methodologies which permit the detection and/or quantification of different species or compounds that can restrict their usage. The research presented in this thesis is focused on the design, preparation and characterization of new analytical methodologies based on functionalized membranes for the preconcentration and speciation of pollutants in the aqueous environment
L’aigua és un bé essencial i necessari per la humanitat, no només pel seu consum directe, sinó també pel seus usos industrials o agrícoles, entre d’altres. La presència de substàncies no desitjables o contaminants afecta directament la seva qualitat. Cal doncs, disposar de metodologies analítiques que permetin la seva anàlisi per tal de detectar i/o quantificar diferents espècies o compostos que poden limitar el seu ús. La investigació que es presenta en aquesta tesi es centra en el disseny, la preparació i caracterització de noves metodologies analítiques basades en membranes funcionalitzades per a la preconcentració i l’especiació de contaminants al medi aquós
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/666994
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16621
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Polymer inclusion membranes
Membranes d’inclusió polimèrica
Membranas poliméricas de inclusión
Arsenic
Arsènic
Arsénico
Preconcentration
Preconcentració
Preconcentración
Pesticides
Pesticidas
Speciation
Especiació
Especiación
Zinc
504 - Ciències del medi ambient
543 - Química analítica
Title: Design, preparation and characterization of polymer inclusion membranes as an emerging technique for preconcentration and speciation measurements
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors