Item


"Visch de mon treball y seguint los amos". Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (Bisbat de Girona, ss. XVI-XVII)

Since carachterization of French migration during 16th and 17th centuries in the Bishopric of Girona, I obtained huge data pointing out the strong presence of treballador label, mainly among French immigrants, increasing in proportion as 17th century goes on. Thanks to the work developed by the Centre de Recerca en Història Rural (University of Girona), I focused my aim to the profound changes suffered by the bulk of social relations in Catalan countryside. Which are real state accumulation process, peasant differentiation and the emergence of new social groups, amongst them, those of treballadors which I expect to have been able to clarify the causes and main characteristics through social composition, marriage patterns and involvement in labour, credit and land markets

A partir de la caracterització de la immigració francesa durant els segles XVI i XVII pel que fa al Bisbat de Girona, les dades obtingudes destaquen una fortíssima presència de l’etiqueta de treballador, principalment entre els immigrants d’origen francès, però en proporcions cada cop més creixents pel conjunt de la població conforme ens introduïm al segle XVII. A partir dels extensos treballs que porta desenvolupant el Centre de Recerca en Història Rural de la Universitat de Girona, hem enfocat les nostres preguntes vers els profunds canvis que va patir el conjunt de relacions socials en el camp català; on hi destaquen processos d’acumulació patrimonial, diferenciació pagesa i sorgiment de nous grups socials, entre ells, el dels treballadors. Un grup la formació del qual esperem haver-ne esclarit les causes i les seves característiques a partir d’estudiar-ne la seva composició, pautes matrimonials i relació amb els mercats de treball, crèdit i de la terra

Universitat de Girona

Manager: Congost, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Universitat de Girona. Institut de Recerca Històrica
Author: Barquer Cerdà, Arnau
Date: 2019 January 25
Abstract: Since carachterization of French migration during 16th and 17th centuries in the Bishopric of Girona, I obtained huge data pointing out the strong presence of treballador label, mainly among French immigrants, increasing in proportion as 17th century goes on. Thanks to the work developed by the Centre de Recerca en Història Rural (University of Girona), I focused my aim to the profound changes suffered by the bulk of social relations in Catalan countryside. Which are real state accumulation process, peasant differentiation and the emergence of new social groups, amongst them, those of treballadors which I expect to have been able to clarify the causes and main characteristics through social composition, marriage patterns and involvement in labour, credit and land markets
A partir de la caracterització de la immigració francesa durant els segles XVI i XVII pel que fa al Bisbat de Girona, les dades obtingudes destaquen una fortíssima presència de l’etiqueta de treballador, principalment entre els immigrants d’origen francès, però en proporcions cada cop més creixents pel conjunt de la població conforme ens introduïm al segle XVII. A partir dels extensos treballs que porta desenvolupant el Centre de Recerca en Història Rural de la Universitat de Girona, hem enfocat les nostres preguntes vers els profunds canvis que va patir el conjunt de relacions socials en el camp català; on hi destaquen processos d’acumulació patrimonial, diferenciació pagesa i sorgiment de nous grups socials, entre ells, el dels treballadors. Un grup la formació del qual esperem haver-ne esclarit les causes i les seves característiques a partir d’estudiar-ne la seva composició, pautes matrimonials i relació amb els mercats de treball, crèdit i de la terra
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667059
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16666
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Immigració francesa
Inmigración francesa
French migration
Mercat de treball
Mercado de trabajo
Labor market
Bisbat de Girona
Bisbado de Girona
Bishopric of Girona
Treball assalariat
Trabajo asalariado
Wage labor
Catalunya Vella
Cataluña Vieja
Old Catalonia
Història moderna
Historia Moderna
Modern history
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
Title: "Visch de mon treball y seguint los amos". Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (Bisbat de Girona, ss. XVI-XVII)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors