Item


Therapeutic potential of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide and epigallocatechin gallate in motor and cognitive deficits of Huntington’s disease models

Huntington’s disease (MH) is a progressive neurodegenerative disorder characterized by a motor dysfunction, cognitive impairment, and psychiatric symptoms. At neuropathological level, it has been described that cognitive disorders are associated with cortical and hippocampal function and motor symptoms with cortical and striatal function. It has been proposed that restoring the hippocampal and striatal function would be key to recover cognitive and motor function respectively. For this reason, throughout this thesis we propose a dual study that allows us to define different therapeutic compounds with the capacity to restore synaptic plasticity and to protect against neuronal death. We have described two new compounds with therapeutic potential, PACAP and EGCG; and we have proposed two new therapeutic targets, PAC1 receptor and the FASN enzyme. Thus, the results obtained in this thesis open two new doors for the treatment of cognitive and motor symptoms in HD.

La malaltia de Huntington (MH) és un trastorn neurodegeneratiu progressiu caractritzat per una alteració del control motor, per dèficits cognitius i símptomes psiquiàtrics. A nivell neuropatològic, s’ha descrit que els trastorns cognitius estan associats a la funció cortical i hipocampal i els símptomes motors amb la funció cortical i estriatal. S’ha proposat que restablir la funció hipocampal i estriatal seria clau per recuperar la funció cognitiva i motora respectivament. Per això, al llarg d’aquesta tesi proposem un estudi dual que ens permeti definir compostos terapèutics amb capacitat de restablir la plasticitat sinàptica i de protegir enfront de la mort neuronal. Hem descrit dos nous compostos amb capacitat terapèutica, el PACAP i el EGCG; i hem proposat dues noves dianes terapèutiques pels seus efectes, el receptor PAC1 i l’enzim FASN. Amb tot, els resultats obtinguts amb aquesta tesi obren noves portes pel tractament dels símptomes cognitius i motors de la MH.

Universitat de Girona

Manager: Xifró i Collsamata, Xavier
Puig i Miquel, Teresa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Cabezas Llobet, Núria
Date: 2019 February 28
Abstract: Huntington’s disease (MH) is a progressive neurodegenerative disorder characterized by a motor dysfunction, cognitive impairment, and psychiatric symptoms. At neuropathological level, it has been described that cognitive disorders are associated with cortical and hippocampal function and motor symptoms with cortical and striatal function. It has been proposed that restoring the hippocampal and striatal function would be key to recover cognitive and motor function respectively. For this reason, throughout this thesis we propose a dual study that allows us to define different therapeutic compounds with the capacity to restore synaptic plasticity and to protect against neuronal death. We have described two new compounds with therapeutic potential, PACAP and EGCG; and we have proposed two new therapeutic targets, PAC1 receptor and the FASN enzyme. Thus, the results obtained in this thesis open two new doors for the treatment of cognitive and motor symptoms in HD.
La malaltia de Huntington (MH) és un trastorn neurodegeneratiu progressiu caractritzat per una alteració del control motor, per dèficits cognitius i símptomes psiquiàtrics. A nivell neuropatològic, s’ha descrit que els trastorns cognitius estan associats a la funció cortical i hipocampal i els símptomes motors amb la funció cortical i estriatal. S’ha proposat que restablir la funció hipocampal i estriatal seria clau per recuperar la funció cognitiva i motora respectivament. Per això, al llarg d’aquesta tesi proposem un estudi dual que ens permeti definir compostos terapèutics amb capacitat de restablir la plasticitat sinàptica i de protegir enfront de la mort neuronal. Hem descrit dos nous compostos amb capacitat terapèutica, el PACAP i el EGCG; i hem proposat dues noves dianes terapèutiques pels seus efectes, el receptor PAC1 i l’enzim FASN. Amb tot, els resultats obtinguts amb aquesta tesi obren noves portes pel tractament dels símptomes cognitius i motors de la MH.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667119
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16727
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Malaltia de Huntington
Huntington disease
Enfermedad de Huntington
Receptor PAC1
PAC1 receptor
Enzim FASN
FASN enzyme
Enzima FASN
Plasticitat sinàptica
Synaptic plasticity
Plasticidad sináptica
Símptomes cognitius i motors
Cognitive and motor symptoms
Síntomas cognitivos y motores
PACAP
Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide
Polipèptid activador de l’adenilat ciclasa
Polipéptido activador de la adenilato ciclasa
EGCG
Epigallocatechin gallate
Epigalocatequina gal·lat
Epigalocatequina galato
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: Therapeutic potential of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide and epigallocatechin gallate in motor and cognitive deficits of Huntington’s disease models
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors