Item


La historiografia de les nacions: una aproximació a través del protonacionalisme

Aquest treball és un estat de la qüestió sobre com la historiografia que va sorgir durant les dues últimes dècades del segle XX ha tractat el tema de l’origen de les nacions i el nacionalisme. En el treball, doncs, es fa una anàlisi dels arguments que introdueix part d’aquesta historiografia (anomenada constructivista) posant l’accent en el concepte del protonacionalisme, que esdevé l’element central del treball. L’anàlisi s’ha fet a partir de l’estudi d’alguns dels treballs d’autors com Hobsbawm, Gellner, Anderson i Breuilly. D’altra banda, també es posa l’accent en com la historiografia més recent (finals segle XX i principis segle XXI) ha abordat aquesta mateixa qüestió, posant de relleu els resultats obtinguts després d’una cerca en diferents tipus d’obres així com en portals i revistes digitals. El treball queda completat amb una anàlisi general d’algunes teories anomenades de longue durée i la connexió que poden tenir amb el protonacionalisme

This work is a survey about how the historiography from the eighties of the 20th century has dealt with the origin of nations and nationalism. The perspective adopted is the analysis of the so-called Constructivist theories from the concept of protonationalism, which becomes the central issue of the work, and through the analysis of authors such as Hobsbawm, Gellner, Anderson and Breuilly. On the other hand, the interest in how the most recent historiography (end of the 20th century and the beginning of the 21st century) has also addressed the same question, highlighting the results obtained after a search in different types of works, as well as in portals and digital magazines. The work is completed with a general analysis of some theories called longue durée and the connection they can have with protonationalism

Manager: Torres i Sans, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Serramitja Taberner, Marcel
Date: 2019 June
Abstract: Aquest treball és un estat de la qüestió sobre com la historiografia que va sorgir durant les dues últimes dècades del segle XX ha tractat el tema de l’origen de les nacions i el nacionalisme. En el treball, doncs, es fa una anàlisi dels arguments que introdueix part d’aquesta historiografia (anomenada constructivista) posant l’accent en el concepte del protonacionalisme, que esdevé l’element central del treball. L’anàlisi s’ha fet a partir de l’estudi d’alguns dels treballs d’autors com Hobsbawm, Gellner, Anderson i Breuilly. D’altra banda, també es posa l’accent en com la historiografia més recent (finals segle XX i principis segle XXI) ha abordat aquesta mateixa qüestió, posant de relleu els resultats obtinguts després d’una cerca en diferents tipus d’obres així com en portals i revistes digitals. El treball queda completat amb una anàlisi general d’algunes teories anomenades de longue durée i la connexió que poden tenir amb el protonacionalisme
This work is a survey about how the historiography from the eighties of the 20th century has dealt with the origin of nations and nationalism. The perspective adopted is the analysis of the so-called Constructivist theories from the concept of protonationalism, which becomes the central issue of the work, and through the analysis of authors such as Hobsbawm, Gellner, Anderson and Breuilly. On the other hand, the interest in how the most recent historiography (end of the 20th century and the beginning of the 21st century) has also addressed the same question, highlighting the results obtained after a search in different types of works, as well as in portals and digital magazines. The work is completed with a general analysis of some theories called longue durée and the connection they can have with protonationalism
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16810
Language: cat
Collection: Història (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Nacionalisme
Nationalism
Historiografia
Historiography
Title: La historiografia de les nacions: una aproximació a través del protonacionalisme
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors