Item


Pla per a l’impuls de l’ApS a la parròquia d’Andorra la Vella

El Pla parteix d’un marc teòric que estipula les característiques bàsiques dels projectes d’Aprenentatge Servei i les possibilitats que ofereix la metodologia per fomentar la participació de les persones joves a la parròquia d’Andorra la Vella. També té en compte el context i les experiències desenvolupades per l’Escola Andorrana, una escola que des dels seus programes curriculars impulsa l’obertura a la comunitat educativa i el treball de competències cíviques i democràtiques. El Pla és un instrument per fomentar la dimensió global de l’educació, el teixit associatiu de la parròquia i la cohesió social i finalment donar eines per facilitar la participació social de les persones joves en el seu entorn, a través de projectes ApS articulats entre l’escola, el comú i les entitats cíviques

This Plan is based on a theoretical framework that stipulates the basic characteristics of the Service Learning projects and the possibilities offered by the methodology to encourage the participation of young people in the parish of Andorra la Vella. It also takes into account the context and the experiences developed by the Andorrana School, a school that, from its curricular programs, promotes openness to the educational community and the work of civic and democratic skills. The Plan is an instrument to promote the global dimension of education, the associative fabric of the parish and social cohesion. Finally provide tools to facilitate the social participation of young people in their environment, through ApS projects articulated between the school , the common and civic entities

Manager: Trilla, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Bafino Iglesias, Patrícia
Date: 2019 June
Abstract: El Pla parteix d’un marc teòric que estipula les característiques bàsiques dels projectes d’Aprenentatge Servei i les possibilitats que ofereix la metodologia per fomentar la participació de les persones joves a la parròquia d’Andorra la Vella. També té en compte el context i les experiències desenvolupades per l’Escola Andorrana, una escola que des dels seus programes curriculars impulsa l’obertura a la comunitat educativa i el treball de competències cíviques i democràtiques. El Pla és un instrument per fomentar la dimensió global de l’educació, el teixit associatiu de la parròquia i la cohesió social i finalment donar eines per facilitar la participació social de les persones joves en el seu entorn, a través de projectes ApS articulats entre l’escola, el comú i les entitats cíviques
This Plan is based on a theoretical framework that stipulates the basic characteristics of the Service Learning projects and the possibilities offered by the methodology to encourage the participation of young people in the parish of Andorra la Vella. It also takes into account the context and the experiences developed by the Andorrana School, a school that, from its curricular programs, promotes openness to the educational community and the work of civic and democratic skills. The Plan is an instrument to promote the global dimension of education, the associative fabric of the parish and social cohesion. Finally provide tools to facilitate the social participation of young people in their environment, through ApS projects articulated between the school , the common and civic entities
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16854
Language: cat
Collection: Màster interuniversitari en Joventut i Societat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Participació comunitària -- Andorra
Community participation -- Andorra
Title: Pla per a l’impuls de l’ApS a la parròquia d’Andorra la Vella
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors