Item


Disseny, validació i posada en pràctica d’un instrument per a mesurar els coneixements teòrics dels professionals sanitaris en la mesura de la pressió arterial: qüestionari ARC

Introduction: Arterial hypertension (AHT) is the main risk factor in attributable mortality. It is therefore considered one of the most significant public health problems, in particular for primary health care, which is where it is diagnosed and most people with hypertension are monitored Professional health-care workers require special training and expertise from in order to diagnose AHT There was nothing in the literature consulted that included any assessment done using a validated tool (questionnaire) of healthcare professionals’ theoretical and practical knowledge in checking blood pressure. This doctoral thesis has several goals. The first is to design and validate a tool to assess theoretical knowledge and skills in blood pressure checks for initial AHT diagnoses. The second is to determine the level of knowledge of professionals and illustrate the factors that contribute to their variability. Methodology: Cross-cutting observational study in the field of primary healthcare. First of all, a knowledge questionnaire was designed, prepared, and validated in three languages (Catalan, Spanish, and English) following the Rasch-IRT method. Second, theoretical knowledge was assessed with a sample of 385 primary healthcare medical and nursing professionals, using an ARC questionnaire, where potential factors contributing to their variability were analyzed and practical skills in taking blood pressure evaluated under the Objective Structured Clinical Evaluation Technique (OSCE). Results: A theoretical knowledge questionnaire in initial AHT diagnoses was compiled and validated in three languages. Primary healthcare medical and nursing professionals in Girona, despite their own perceptions of possessing sufficient knowledge to make diagnoses and taking blood pressure, did not have sufficient knowledge and skills in diagnosing AHT. It should be noted that the professionals with some postgraduate and/or ongoing training in the last year in AHT performed better in the ARC knowledge questionnaire. Conclusions: This thesis offers an ARC questionnaire as a validated tool to make objective, uniform analyses of knowledge in initial AHT diagnoses made by medical and nursing professionals, comparing them over time and assessing the various strategies established to improve such knowledge. The results of this thesis highlight where there is insufficient knowledge to runn a high-quality clinical practice. To solve this problem, a type of ongoing training will be required which covers theory and practice and where professional healthcare workers can actively take part in this training

Introducció: La hipertensió arterial (HTA) és el principal factor de risc en termes de mortalitat atribuïble. Per aquest motiu es considera un dels problemes més importants de salut pública, en especial per a l’atenció primària (AP), que és on es diagnostica i se segueix la major part de les persones amb hipertensió. La HTA requereix un entrenament i uns coneixements per part dels professionals sanitaris per tal de realitzar el diagnòstic. A la bibliografia revisada no s’ha trobat cap avaluació dels coneixements teòrics i pràctics dels professionals sanitaris en la mesura de la pressió arterial realitzada amb un instrument (qüestionari) validat. Els objectius d’aquesta tesi doctoral són, en primer lloc, dissenyar i validar un instrument que permeti mesurar els coneixements teòrics i les habilitats en la mesura de la pressió arterial per al diagnòstic inicial de la HTA i, en segon lloc, determinar el grau de coneixement dels professionals i descriure els factors que contribueixen a la seva variabilitat. Metodologia: Disseny, elaboració i validació en tres llengües (català, castellà i anglès) d’un qüestionari de coneixements seguint la metodologia TRI-Rasch, denominat qüestionari ARC. Posteriorment, es va fer un estudi observacional transversal en una mostra de 385 professionals de medicina i d’infermeria d’atenció primària; es van avaluar els coneixements teòrics mitjançant el qüestionari validat, es van analitzar els potencials factors que contribuïen a la seva variabilitat i es van avaluar les habilitats pràctiques en la mesura de la PA seguint la tècnica d’avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE). Resultats: Es va construir i validar el qüestionari de coneixements teòrics en el diagnòstic inicial de la HTA en les tres llengües. Els professionals de medicina i d’infermeria d’AP de la zona de Girona, malgrat que tenen la percepció que els seus coneixements són suficients en el diagnòstic i en la mesura de la PA, presenten uns nivells de coneixements i habilitats no suficients en el diagnòstic de la HTA. S’ha de destacar que els professionals que tenien alguna formació de postgrau i/o formació continuada en HTA durant l’últim any presenten millor resposta en el qüestionari de coneixements ARC. Conclusions: Aquesta tesi ofereix el qüestionari ARC com una eina validada que permet fer una anàlisi objectiva i homogènia dels coneixements en el diagnòstic inicial d’HTA que tenen els professionals de medicina i d’infermeria, comparar-los en el temps i avaluar les diferents estratègies establertes per millorar aquests coneixements. Els resultats d’aquesta tesi posen de manifest uns coneixements insuficients per portar a terme una pràctica clínica de qualitat. Per solucionar aquest problema cal oferir un tipus de formació continuada que englobi la teòrica i la pràctica, i en la qual el professional sanitari participi activament

Universitat de Girona

Manager: Ricart, Wifredo
Coll de Tuero, Gabriel
Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Serrat Costa, Mar
Date: 2019 May 24
Abstract: Introduction: Arterial hypertension (AHT) is the main risk factor in attributable mortality. It is therefore considered one of the most significant public health problems, in particular for primary health care, which is where it is diagnosed and most people with hypertension are monitored Professional health-care workers require special training and expertise from in order to diagnose AHT There was nothing in the literature consulted that included any assessment done using a validated tool (questionnaire) of healthcare professionals’ theoretical and practical knowledge in checking blood pressure. This doctoral thesis has several goals. The first is to design and validate a tool to assess theoretical knowledge and skills in blood pressure checks for initial AHT diagnoses. The second is to determine the level of knowledge of professionals and illustrate the factors that contribute to their variability. Methodology: Cross-cutting observational study in the field of primary healthcare. First of all, a knowledge questionnaire was designed, prepared, and validated in three languages (Catalan, Spanish, and English) following the Rasch-IRT method. Second, theoretical knowledge was assessed with a sample of 385 primary healthcare medical and nursing professionals, using an ARC questionnaire, where potential factors contributing to their variability were analyzed and practical skills in taking blood pressure evaluated under the Objective Structured Clinical Evaluation Technique (OSCE). Results: A theoretical knowledge questionnaire in initial AHT diagnoses was compiled and validated in three languages. Primary healthcare medical and nursing professionals in Girona, despite their own perceptions of possessing sufficient knowledge to make diagnoses and taking blood pressure, did not have sufficient knowledge and skills in diagnosing AHT. It should be noted that the professionals with some postgraduate and/or ongoing training in the last year in AHT performed better in the ARC knowledge questionnaire. Conclusions: This thesis offers an ARC questionnaire as a validated tool to make objective, uniform analyses of knowledge in initial AHT diagnoses made by medical and nursing professionals, comparing them over time and assessing the various strategies established to improve such knowledge. The results of this thesis highlight where there is insufficient knowledge to runn a high-quality clinical practice. To solve this problem, a type of ongoing training will be required which covers theory and practice and where professional healthcare workers can actively take part in this training
Introducció: La hipertensió arterial (HTA) és el principal factor de risc en termes de mortalitat atribuïble. Per aquest motiu es considera un dels problemes més importants de salut pública, en especial per a l’atenció primària (AP), que és on es diagnostica i se segueix la major part de les persones amb hipertensió. La HTA requereix un entrenament i uns coneixements per part dels professionals sanitaris per tal de realitzar el diagnòstic. A la bibliografia revisada no s’ha trobat cap avaluació dels coneixements teòrics i pràctics dels professionals sanitaris en la mesura de la pressió arterial realitzada amb un instrument (qüestionari) validat. Els objectius d’aquesta tesi doctoral són, en primer lloc, dissenyar i validar un instrument que permeti mesurar els coneixements teòrics i les habilitats en la mesura de la pressió arterial per al diagnòstic inicial de la HTA i, en segon lloc, determinar el grau de coneixement dels professionals i descriure els factors que contribueixen a la seva variabilitat. Metodologia: Disseny, elaboració i validació en tres llengües (català, castellà i anglès) d’un qüestionari de coneixements seguint la metodologia TRI-Rasch, denominat qüestionari ARC. Posteriorment, es va fer un estudi observacional transversal en una mostra de 385 professionals de medicina i d’infermeria d’atenció primària; es van avaluar els coneixements teòrics mitjançant el qüestionari validat, es van analitzar els potencials factors que contribuïen a la seva variabilitat i es van avaluar les habilitats pràctiques en la mesura de la PA seguint la tècnica d’avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE). Resultats: Es va construir i validar el qüestionari de coneixements teòrics en el diagnòstic inicial de la HTA en les tres llengües. Els professionals de medicina i d’infermeria d’AP de la zona de Girona, malgrat que tenen la percepció que els seus coneixements són suficients en el diagnòstic i en la mesura de la PA, presenten uns nivells de coneixements i habilitats no suficients en el diagnòstic de la HTA. S’ha de destacar que els professionals que tenien alguna formació de postgrau i/o formació continuada en HTA durant l’últim any presenten millor resposta en el qüestionari de coneixements ARC. Conclusions: Aquesta tesi ofereix el qüestionari ARC com una eina validada que permet fer una anàlisi objectiva i homogènia dels coneixements en el diagnòstic inicial d’HTA que tenen els professionals de medicina i d’infermeria, comparar-los en el temps i avaluar les diferents estratègies establertes per millorar aquests coneixements. Els resultats d’aquesta tesi posen de manifest uns coneixements insuficients per portar a terme una pràctica clínica de qualitat. Per solucionar aquest problema cal oferir un tipus de formació continuada que englobi la teòrica i la pràctica, i en la qual el professional sanitari participi activament
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667571
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17020
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Hypertension
Hipertensió
Hipertensión
Diagnosis
Diagnòstic
Diagnóstico
Questionnaire
Qüestionari
Cuestionario
Health professionals
Professionals de la salut
Knowledge
Coneixements
Conocimientos
Primary care
Atenció primària
Atención primaria
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: Disseny, validació i posada en pràctica d’un instrument per a mesurar els coneixements teòrics dels professionals sanitaris en la mesura de la pressió arterial: qüestionari ARC
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors