Item


Motion annotation in complex video datasets

Motion segmentation refers to the process of separating regions and trajectories from a video sequence into coherent subsets of space and time. In this thesis, we created a new multifaceted motion segmentation dataset enclosing real-life long and short sequences, with different numbers of motions and frames per sequence, and real distortions with missing data. Trajectory- and region-based ground-truth is provided on all the frames of all the sequences. We also proposed a new semi-automatic tool for delineating the trajectories in complex videos, even in videos captured from moving cameras. With a minimal manual annotation of an object mask, the algorithm is able to propagate the label mask in all the frames. Object label correction based on static and moving occluder is performed by applying occluder mask tracking for a given depth ordering. The results show that our cascaded-naive approach provides successful results in a variety of video sequences.

La segmentació del moviment es refereix al procés de separar regions i trajectòries d’una seqüència de vídeo en subconjunts coherents d’espai i de temps. En aquesta tesi hem creat un nou i multifacètic dataset amb seqüències de la vida real que inclou diferent número de moviments i fotogrames per seqüència i distorsions amb dades incomplertes. A més, inclou ground-truth en tots els fotogrames basat en mesures de trajectòria i regió. Hem proposat també una nova eina semiautomàtica per delinear les trajectòries en vídeos complexos, fins i tot en vídeos capturats amb càmeres mòbils. Amb una mínima anotació manual dels objectes, l’algoritme és capaç de propagar-la en tots els fotogrames. Durant les oclusions, la correcció de les etiquetes es realitza aplicant el seguiment de la màscara per a cada ordre de profunditat. Els resultats obtinguts mostren que el nostre enfocament ofereix resultats reeixits en una àmplia varietat de seqüències de vídeo.

Universitat de Girona

Manager: Oliver i Malagelada, Arnau
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Author: Muhammad Habib, Mahmood
Date: 2018 November 16
Abstract: Motion segmentation refers to the process of separating regions and trajectories from a video sequence into coherent subsets of space and time. In this thesis, we created a new multifaceted motion segmentation dataset enclosing real-life long and short sequences, with different numbers of motions and frames per sequence, and real distortions with missing data. Trajectory- and region-based ground-truth is provided on all the frames of all the sequences. We also proposed a new semi-automatic tool for delineating the trajectories in complex videos, even in videos captured from moving cameras. With a minimal manual annotation of an object mask, the algorithm is able to propagate the label mask in all the frames. Object label correction based on static and moving occluder is performed by applying occluder mask tracking for a given depth ordering. The results show that our cascaded-naive approach provides successful results in a variety of video sequences.
La segmentació del moviment es refereix al procés de separar regions i trajectòries d’una seqüència de vídeo en subconjunts coherents d’espai i de temps. En aquesta tesi hem creat un nou i multifacètic dataset amb seqüències de la vida real que inclou diferent número de moviments i fotogrames per seqüència i distorsions amb dades incomplertes. A més, inclou ground-truth en tots els fotogrames basat en mesures de trajectòria i regió. Hem proposat també una nova eina semiautomàtica per delinear les trajectòries en vídeos complexos, fins i tot en vídeos capturats amb càmeres mòbils. Amb una mínima anotació manual dels objectes, l’algoritme és capaç de propagar-la en tots els fotogrames. Durant les oclusions, la correcció de les etiquetes es realitza aplicant el seguiment de la màscara per a cada ordre de profunditat. Els resultats obtinguts mostren que el nostre enfocament ofereix resultats reeixits en una àmplia varietat de seqüències de vídeo.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667583
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17021
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Computer vision
Visió per ordinador
Visión por ordenador
Motion segmentation
Segmentació del moviment
Segmentación del movimiento
Image analysis
Anàlisi d’imatges
Análisis de imágenes
Machine learning
Aprenentatge automàtic
Aprendizaje automático
Automated tools
Eines automàtiques
Herarmientas automáticas
Motion datasets
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Motion annotation in complex video datasets
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors