Item


Evaluation of the role of Iran National Museum in the cultural tourism in Iran

There has always been a controversy in relevant studies about the role of the museum in the tourism industry, particularly in cultural tourism has always remained controversial in relevant studies. The studies which have focused on different aspects of the context of the relationship between the museum and cultural tourism, such as attracting tourists through the museum, visitor’s intentions in the museum and so on. This research attempts to understand and place the role of the museum as one of the important pillars of cultural tourism in Iran. In this study, the strongest and the weakest points of cultural tourism in Iran, were detected through the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) model as a sub-evaluation. The results detected the ancient 2500 years old civilization as the strongest point, and the inappropriate global destination image of Iran as the weakest point for cultural tourism in Iran. The role of the museum was evaluated to find out how the museum could change the erroneous destination image of Iran and encourage visitors to visit other cultural tourism attractions. In this regard, Iran National Museum, which specialises in archaeology and history of Iran was selected to be evaluated for its contribution. 385 questionnaires were distributed to visitors visiting the museum. After collecting the data, SPSS 16 was used to analyse the data. It was found that the Museum mostly has positive effects on cultural tourism in Iran and could inspire and drive visitors to visit other cultural tourism attractions in Iran and consequently change the perception of the visitor towards Iran. The result and the evaluation process of this research could be adapted and used to evaluate and measure the relationship of a museum with the local or national cultural tourism in other cases. Additionally, future cultural tourism researchers can use the research model used in this study to analyze the relationship between other cultural tourism pillars having both direct and indirect effects on the cultural tourism of a region

El paper dels museus dins la indústria del turisme, especialment en el turisme cultural, sempre ha creat controvèrsia en estudis rellevants. Majoritàriament, els estudis s’han centrat en diferents aspectes del context sorgit de la relació entre el museu i el turisme cultural, com atraure turistes a través del museu, intencions del visitant al museu, etc. Aquesta investigació vol comprendre i situar el paper del museu com un dels pilars fonamentals del turisme cultural a l’Iran. En aquest estudi els punts més forts i febles del turisme cultural a l’Iran van ser detectats a través del model DAFO (Força, Debilitat, Oportunitat i Amenaça). Els resultats van detectar com a punt més fort per al turisme cultural a l’Iran l’antiga civilització de 2500 anys i com el punt més feble la imatge negativa que es té a nivell global de la destinació. Es va avaluar el paper del museu per esbrinar com aquest podria canviar la imatge del país i encoratjar els turistes a visitar altres atraccions turístiques culturals. En aquest sentit, es va escollir el Museu Nacional d’Iran, especialitzat en arqueologia i història d’Iran, per ser avaluat per la seva contribució. Es van distribuir 385 qüestionaris als turistes que visitaven el museu. Després de recollir les dades, es van analitzar les dades amb el programa SPSS 16. Es va observar que el museu té, sobretot, efectes positius per al turisme cultural a l’Iran i que podria inspirar i impulsar els turistes a visitar altres atraccions turístiques culturals de la destinació i, en conseqüència, canviar la percepció que el turista té del país. El resultat i el procés d’avaluació d’aquesta recerca es podrien adaptar i utilitzar per avaluar i mesurar la relació d’un museu amb el turisme cultural local o nacional en altres casos. A més, els futurs investigadors del turisme cultural poden utilitzar el model d’investigació utilitzat en aquest estudi per analitzar la relació entre altres pilars del turisme cultural que tenen efectes directes i indirectes sobre el turisme cultural d’una regió

Universitat de Girona

Manager: Vidal Casellas, Dolors
Mundet i Cerdan, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Institut Superior d’Estudis Turístics
Author: Salek Farokhi, Omid
Date: 2019 May 27
Abstract: There has always been a controversy in relevant studies about the role of the museum in the tourism industry, particularly in cultural tourism has always remained controversial in relevant studies. The studies which have focused on different aspects of the context of the relationship between the museum and cultural tourism, such as attracting tourists through the museum, visitor’s intentions in the museum and so on. This research attempts to understand and place the role of the museum as one of the important pillars of cultural tourism in Iran. In this study, the strongest and the weakest points of cultural tourism in Iran, were detected through the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) model as a sub-evaluation. The results detected the ancient 2500 years old civilization as the strongest point, and the inappropriate global destination image of Iran as the weakest point for cultural tourism in Iran. The role of the museum was evaluated to find out how the museum could change the erroneous destination image of Iran and encourage visitors to visit other cultural tourism attractions. In this regard, Iran National Museum, which specialises in archaeology and history of Iran was selected to be evaluated for its contribution. 385 questionnaires were distributed to visitors visiting the museum. After collecting the data, SPSS 16 was used to analyse the data. It was found that the Museum mostly has positive effects on cultural tourism in Iran and could inspire and drive visitors to visit other cultural tourism attractions in Iran and consequently change the perception of the visitor towards Iran. The result and the evaluation process of this research could be adapted and used to evaluate and measure the relationship of a museum with the local or national cultural tourism in other cases. Additionally, future cultural tourism researchers can use the research model used in this study to analyze the relationship between other cultural tourism pillars having both direct and indirect effects on the cultural tourism of a region
El paper dels museus dins la indústria del turisme, especialment en el turisme cultural, sempre ha creat controvèrsia en estudis rellevants. Majoritàriament, els estudis s’han centrat en diferents aspectes del context sorgit de la relació entre el museu i el turisme cultural, com atraure turistes a través del museu, intencions del visitant al museu, etc. Aquesta investigació vol comprendre i situar el paper del museu com un dels pilars fonamentals del turisme cultural a l’Iran. En aquest estudi els punts més forts i febles del turisme cultural a l’Iran van ser detectats a través del model DAFO (Força, Debilitat, Oportunitat i Amenaça). Els resultats van detectar com a punt més fort per al turisme cultural a l’Iran l’antiga civilització de 2500 anys i com el punt més feble la imatge negativa que es té a nivell global de la destinació. Es va avaluar el paper del museu per esbrinar com aquest podria canviar la imatge del país i encoratjar els turistes a visitar altres atraccions turístiques culturals. En aquest sentit, es va escollir el Museu Nacional d’Iran, especialitzat en arqueologia i història d’Iran, per ser avaluat per la seva contribució. Es van distribuir 385 qüestionaris als turistes que visitaven el museu. Després de recollir les dades, es van analitzar les dades amb el programa SPSS 16. Es va observar que el museu té, sobretot, efectes positius per al turisme cultural a l’Iran i que podria inspirar i impulsar els turistes a visitar altres atraccions turístiques culturals de la destinació i, en conseqüència, canviar la percepció que el turista té del país. El resultat i el procés d’avaluació d’aquesta recerca es podrien adaptar i utilitzar per avaluar i mesurar la relació d’un museu amb el turisme cultural local o nacional en altres casos. A més, els futurs investigadors del turisme cultural poden utilitzar el model d’investigació utilitzat en aquest estudi per analitzar la relació entre altres pilars del turisme cultural que tenen efectes directes i indirectes sobre el turisme cultural d’una regió
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667713
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17069
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Cultural tourism
Turisme cultural
Turismo cultural
Iran
Museums
Museus
Museos
06 - Organitzacions. Associacions. Congressos. Exposicions. Museus
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
91 - Geografia. Viatges
94 - Història general i per països
Title: Evaluation of the role of Iran National Museum in the cultural tourism in Iran
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors