Item


PYXÍS: Proposta d’un projecte de segones oportunitats a Salt

Les Escoles de Segones Oportunitats són associacions creades amb l’objectiu d’oferir una oportunitat en aquells joves que han quedat exclosos del nostra sistema educatiu. Pretén trencar amb els estigmes formats sobre aquests joves, donant-los-hi una altra visió i nous recursos per poder tornar a encaminar la seva vida. Per això en aquest treball es proposa un projecte d’E2O a Salt, que pretén atendre, orientar i formar a joves que es troben en una situació educativa i laboral complicada, desmotivats i sense objectius, a causa de les seguides frustracions que han patit o pateixen al seu dia a dia. Pyxís, és un concepte de l’antic grec del qual deriva la paraula Pyx·i·dis que significa brúixola. Objecte que es fa servir per indicar i orientar a la persona per tal d’emprendre un camí o un altre en funció del lloc on vulgui anar. L’orientació dels alumnes és un dels pilars fonamentals del nostre projecte, ja que considerem que és un recurs que facilita als joves a determinar el seu propòsit i saber quin camí emprendre per aconseguir-ho. El desenvolupament d’aquest projecte es basa en diverses fonts, entre les quals es destaquen: el Pla Educatiu de Salt, que proporciona informació sobre el context educatiu en aquesta ciutat; també es destaca Dewey que parla sobre el model experimental en el qual s’inspira el projecte i finalment es fa una petita recerca sobre els models d’orientació existents per tal de seleccionar els adequats a les activitats proposades en el projecte.

The Second Opportunity Schools are associations created with the purpose of offering an opportunity to the youngster excluded from our educational system. It intends to break through the stigmas formed on those, giving them another vision and new resources to be able to re-direct their lifes. Due to those reasons this project proposes an E2O project in Salt, which aims to help, orientate and train young people who find themselves in a difficult and complicated, educational and labor situation due to the frustrations they have suffered or suffer daily. Pyxís is a greek concept form which derive the word Pyx· i ·dis which means compass. An object that indicates and guides people form path to path depending on the goals that they want to achieve. The orientation of the students is one of the fundamental pillars of

Manager: Besalú, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: El Ouariachi Akoudad, Nomedia
Date: 2019 June
Abstract: Les Escoles de Segones Oportunitats són associacions creades amb l’objectiu d’oferir una oportunitat en aquells joves que han quedat exclosos del nostra sistema educatiu. Pretén trencar amb els estigmes formats sobre aquests joves, donant-los-hi una altra visió i nous recursos per poder tornar a encaminar la seva vida. Per això en aquest treball es proposa un projecte d’E2O a Salt, que pretén atendre, orientar i formar a joves que es troben en una situació educativa i laboral complicada, desmotivats i sense objectius, a causa de les seguides frustracions que han patit o pateixen al seu dia a dia. Pyxís, és un concepte de l’antic grec del qual deriva la paraula Pyx·i·dis que significa brúixola. Objecte que es fa servir per indicar i orientar a la persona per tal d’emprendre un camí o un altre en funció del lloc on vulgui anar. L’orientació dels alumnes és un dels pilars fonamentals del nostre projecte, ja que considerem que és un recurs que facilita als joves a determinar el seu propòsit i saber quin camí emprendre per aconseguir-ho. El desenvolupament d’aquest projecte es basa en diverses fonts, entre les quals es destaquen: el Pla Educatiu de Salt, que proporciona informació sobre el context educatiu en aquesta ciutat; també es destaca Dewey que parla sobre el model experimental en el qual s’inspira el projecte i finalment es fa una petita recerca sobre els models d’orientació existents per tal de seleccionar els adequats a les activitats proposades en el projecte.
The Second Opportunity Schools are associations created with the purpose of offering an opportunity to the youngster excluded from our educational system. It intends to break through the stigmas formed on those, giving them another vision and new resources to be able to re-direct their lifes. Due to those reasons this project proposes an E2O project in Salt, which aims to help, orientate and train young people who find themselves in a difficult and complicated, educational and labor situation due to the frustrations they have suffered or suffer daily. Pyxís is a greek concept form which derive the word Pyx· i ·dis which means compass. An object that indicates and guides people form path to path depending on the goals that they want to achieve. The orientation of the students is one of the fundamental pillars of
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17081
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Educació secundària obligatòria
secondary education
Segregació en l’educació
Segregation in education
Orientació
Orientation
Formació
Training
Educació
Education
Title: PYXÍS: Proposta d’un projecte de segones oportunitats a Salt
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors