Item


La imatge de les drogues a l’adolescència

El consum de substàncies tòxiques dins l’àmbit de l’adolescència és notícia d’actualitat, sigui per estadístiques realitzades o per incidents provocats a causa de la deficient gestió de consum en menors. S’ha realitzat el present estudi amb l’objectiu d’identificar els coneixements que tenen els adolescents, entre 15 i 18 anys, respecta els factors de risc de consum de tòxics i la imatge que aquests tenen envers les drogues. La tècnica utilitzada ha sigut l’enquesta amb la qual s’han realitzat 120 qüestionaris distribuïts a parts iguals entre 4rt d’ESO i Batxillerat (1r i 2n junts) a l’Institut La Presentació de la població d’Arenys de Mar, Barcelona. De les dades extretes, s’observa que els adolescents busquen refugi en l’àmbit social, en què realitzen el consum de tòxics majoritàriament per curiositat, problemes personals i incitació i/o obligació. Tanmateix, s’aprecia el consum continuat per addicció i influència dels amics a la vegada de relacionar-se i divertir-se. A més, podem extreure una imatge general de què són per ells/es les drogues, a partir de l’associació lliure de paraules que s’ha portat a terme. Finalment es troben els resultats i les conclusions obtingudes

The use of toxic substances in adolescence is current news, either by statistics or by incidents caused by poor management of consumption among minors. This study has been carried out with the aim of identifying the knowledge that adolescents between the ages of 15 and 18 have about the risk factors of toxic use and their image of drugs. The technique used has been the survey with which 120 questionnaires have been carried out distributed to equal parts between 4.º ESO and Bachillerat (1.º and 2.º together) to the Institute La Presentació of the population of Arenys de Mar, Barcelona. From the data extracted, it is noted that adolescents seek refuge in the social sphere, in which they mainly make the use of toxics out of curiosity, personal problems and incitement and/or obligation. Even so, it is appreciated the continued consumption by addiction and influence of friends at the same time of relating and having fun. In addition, we can extract a general picture of what drugs are for them/themselves, from the free association of words that has been carried out. Finally we find the results and the conclusions obtained

Manager: Perera, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Delemus Pérez, Mar
Date: 2019 June 11
Abstract: El consum de substàncies tòxiques dins l’àmbit de l’adolescència és notícia d’actualitat, sigui per estadístiques realitzades o per incidents provocats a causa de la deficient gestió de consum en menors. S’ha realitzat el present estudi amb l’objectiu d’identificar els coneixements que tenen els adolescents, entre 15 i 18 anys, respecta els factors de risc de consum de tòxics i la imatge que aquests tenen envers les drogues. La tècnica utilitzada ha sigut l’enquesta amb la qual s’han realitzat 120 qüestionaris distribuïts a parts iguals entre 4rt d’ESO i Batxillerat (1r i 2n junts) a l’Institut La Presentació de la població d’Arenys de Mar, Barcelona. De les dades extretes, s’observa que els adolescents busquen refugi en l’àmbit social, en què realitzen el consum de tòxics majoritàriament per curiositat, problemes personals i incitació i/o obligació. Tanmateix, s’aprecia el consum continuat per addicció i influència dels amics a la vegada de relacionar-se i divertir-se. A més, podem extreure una imatge general de què són per ells/es les drogues, a partir de l’associació lliure de paraules que s’ha portat a terme. Finalment es troben els resultats i les conclusions obtingudes
The use of toxic substances in adolescence is current news, either by statistics or by incidents caused by poor management of consumption among minors. This study has been carried out with the aim of identifying the knowledge that adolescents between the ages of 15 and 18 have about the risk factors of toxic use and their image of drugs. The technique used has been the survey with which 120 questionnaires have been carried out distributed to equal parts between 4.º ESO and Bachillerat (1.º and 2.º together) to the Institute La Presentació of the population of Arenys de Mar, Barcelona. From the data extracted, it is noted that adolescents seek refuge in the social sphere, in which they mainly make the use of toxics out of curiosity, personal problems and incitement and/or obligation. Even so, it is appreciated the continued consumption by addiction and influence of friends at the same time of relating and having fun. In addition, we can extract a general picture of what drugs are for them/themselves, from the free association of words that has been carried out. Finally we find the results and the conclusions obtained
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17112
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Consum de drogues
Drogues i joventut
Joves -- Consum de drogues
Teenagers -- Drug use
Narcotics and youth
Youth -- Drug use
Title: La imatge de les drogues a l’adolescència
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors