Item


El procés de dol dels joves migrants sense referents familiars al territori

L’arribada de joves migrants sense referents familiars al territori a Catalunya s’ha triplicat en els darrers anys, suposant tot un repte per al sistema de protecció que ha hagut de donar resposta a les necessitats que presenten aquests joves. Entre aquestes es destaca el procés de dol que pateixen aquests joves. Aquesta recerca té com a objectiu analitzar com afecta el procés de dol en la integració dels joves migrants sense referents familiars al territori que es troben en centres d’acollida i CRAE’s. S’ha intentat identificar si en aquests centres s’està treballant o intervenint d’alguna manera les necessitats que presenten aquests joves en referència al dol migratori. Per aquest estudi, s’ha entrevistat a educadors/es amb diferents càrrecs que treballen a centres d’acollida i CRAE. També s’ha portat a terme grups de discussió amb diferents joves d’un centre d’acollida. Els resultats obtinguts mostren una gran necessitat per part dels joves en relació al dol migratori, i que la resposta per part d’aquests centres està sent nul·la, esdevenint d’aquesta manera una dificultat afegida als joves per abordar el seu procés migratori, i afectant de forma directa i indirecta a la seva integració. Finalment es conclou amb possibles elements i propostes que s’haurien de tenir en compte per tractar el dol migratori que pateixen aquests joves, basats en el marc teòric i els resultats obtinguts

The arrival of young migrants without family references to the territory in Catalonia has tripled in recent years, assuming all a challenge for the protection system that has had to respond to the needs of these young people. These include the mourning process these young people suffer. This research aims to analyse how the process of mourning affects the integration of young migrants without family references in the territory that are found in reception centres and CRAE’s. Attempts have been made to identify whether these youth centres are working or intervening in some way, in reference to migratory mourning. For this study, educators have been interviewed with different charges that work in reception centres and CRAE. Have been also carried discussion groups out with different youth from a reception centre. The results obtained show a great need on the part of the young people in relation the migratory mourning, and that the response from these centres is being null. Thus becoming an added difficulty for young people to address their migration process, affecting directly and indirectly to their integration. Finally, it concludes with possible elements and proposals that should be taken into account to address the migratory mourning of these young people, based on the theoretical framework and the results obtained

Manager: Montserrat Boada, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: El Hichou Rahou El Mensouri, Mohamed
Date: 2019 June 12
Abstract: L’arribada de joves migrants sense referents familiars al territori a Catalunya s’ha triplicat en els darrers anys, suposant tot un repte per al sistema de protecció que ha hagut de donar resposta a les necessitats que presenten aquests joves. Entre aquestes es destaca el procés de dol que pateixen aquests joves. Aquesta recerca té com a objectiu analitzar com afecta el procés de dol en la integració dels joves migrants sense referents familiars al territori que es troben en centres d’acollida i CRAE’s. S’ha intentat identificar si en aquests centres s’està treballant o intervenint d’alguna manera les necessitats que presenten aquests joves en referència al dol migratori. Per aquest estudi, s’ha entrevistat a educadors/es amb diferents càrrecs que treballen a centres d’acollida i CRAE. També s’ha portat a terme grups de discussió amb diferents joves d’un centre d’acollida. Els resultats obtinguts mostren una gran necessitat per part dels joves en relació al dol migratori, i que la resposta per part d’aquests centres està sent nul·la, esdevenint d’aquesta manera una dificultat afegida als joves per abordar el seu procés migratori, i afectant de forma directa i indirecta a la seva integració. Finalment es conclou amb possibles elements i propostes que s’haurien de tenir en compte per tractar el dol migratori que pateixen aquests joves, basats en el marc teòric i els resultats obtinguts
The arrival of young migrants without family references to the territory in Catalonia has tripled in recent years, assuming all a challenge for the protection system that has had to respond to the needs of these young people. These include the mourning process these young people suffer. This research aims to analyse how the process of mourning affects the integration of young migrants without family references in the territory that are found in reception centres and CRAE’s. Attempts have been made to identify whether these youth centres are working or intervening in some way, in reference to migratory mourning. For this study, educators have been interviewed with different charges that work in reception centres and CRAE. Have been also carried discussion groups out with different youth from a reception centre. The results obtained show a great need on the part of the young people in relation the migratory mourning, and that the response from these centres is being null. Thus becoming an added difficulty for young people to address their migration process, affecting directly and indirectly to their integration. Finally, it concludes with possible elements and proposals that should be taken into account to address the migratory mourning of these young people, based on the theoretical framework and the results obtained
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17117
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Emigració i immigració -- Aspectes psicològics
Emigration and immigration -- Psychological aspects
Title: El procés de dol dels joves migrants sense referents familiars al territori
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors