Item


La influència de les etiquetes MENA i HARRAG en la construcció de la identitat dels joves migrants sense referents familiars al territori

Mena i Harrag dues etiquetes que es refereixen a un mateix col·lectiu, els joves migrants sense referents familiars al territori. Són dues etiquetes que aquests joves perceben i s’hi identifiquen diferent segons les experiències viscudes durant i després del procés migratori. Aquesta investigació té com a objectiu conèixer com es defineixen els joves migrants sense referents familiars al territori a partir de les etiquetes Mena i Harrag i els conceptes que hi relacionen. 110 joves migrants sense referents familiars al territori de la província de Girona, d’entre 17-21 anys, han expressat les seves opinions a partir de dues preguntes. Els resultat obtinguts reflecteixen les barreres que aquest col·lectiu pateixen i les necessitats socials i personals que presenten

Mena y Harrag, dos etiquetes que se refieren a un mismo colectivo, los jóvenes sin referentes familiares al territorio. Son dos etiquetas que los jóvenes perciben y se identifican diferente según las experiencias vividas durante y después del proceso migratorio. Esta investigación tiene como objetivo conocer cómo se definen los jóvenes migrantes sin referentes familiares al territorio a partir de las etiquetas Mena - Harrag y los conceptos que relacionan. 110 jóvenes migrantes sin referentes familiares al territorio de la provincia de Gerona, de entre 17-21 años, han expresado sus opiniones a partir de dos preguntas. Los resultados obtenidos reflejan las barreras que este colectivo sufre y las necesidades sociales y personales que presentan

Mena and Harrag two social tags that refer to the same group, young people without family references in the territory. These are two tags that these young people perceive and identify themselves differently according to the experiences lived during and after the migration process. This research aims to know how to define young migrants without family references in the territory defines themselves by the tags Mena and Harrag and which concepts relate to it. 110 young migrants without family references in the territory of the province of Girona, between 17-21 years old, have expressed their opinions from two questions. The results obtained reflect the barriers that this group suffers and the social and personal needs that they present

Manager: Perera, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: El Kafroune Taadou, Amal
Date: 2019 June 11
Abstract: Mena i Harrag dues etiquetes que es refereixen a un mateix col·lectiu, els joves migrants sense referents familiars al territori. Són dues etiquetes que aquests joves perceben i s’hi identifiquen diferent segons les experiències viscudes durant i després del procés migratori. Aquesta investigació té com a objectiu conèixer com es defineixen els joves migrants sense referents familiars al territori a partir de les etiquetes Mena i Harrag i els conceptes que hi relacionen. 110 joves migrants sense referents familiars al territori de la província de Girona, d’entre 17-21 anys, han expressat les seves opinions a partir de dues preguntes. Els resultat obtinguts reflecteixen les barreres que aquest col·lectiu pateixen i les necessitats socials i personals que presenten
Mena y Harrag, dos etiquetes que se refieren a un mismo colectivo, los jóvenes sin referentes familiares al territorio. Son dos etiquetas que los jóvenes perciben y se identifican diferente según las experiencias vividas durante y después del proceso migratorio. Esta investigación tiene como objetivo conocer cómo se definen los jóvenes migrantes sin referentes familiares al territorio a partir de las etiquetas Mena - Harrag y los conceptos que relacionan. 110 jóvenes migrantes sin referentes familiares al territorio de la provincia de Gerona, de entre 17-21 años, han expresado sus opiniones a partir de dos preguntas. Los resultados obtenidos reflejan las barreras que este colectivo sufre y las necesidades sociales y personales que presentan
Mena and Harrag two social tags that refer to the same group, young people without family references in the territory. These are two tags that these young people perceive and identify themselves differently according to the experiences lived during and after the migration process. This research aims to know how to define young migrants without family references in the territory defines themselves by the tags Mena and Harrag and which concepts relate to it. 110 young migrants without family references in the territory of the province of Girona, between 17-21 years old, have expressed their opinions from two questions. The results obtained reflect the barriers that this group suffers and the social and personal needs that they present
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17120
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Atribució (Psicologia social)
Classisme
Discriminació racial
Identitat (Concepte filosòfic)
Percepció social
Prejudicis -- Emigració i immigració
Social perception
Classism
Race discrimination
Identity (Philosophical concept)
Prejudices -- Emigration and immigration
Title: La influència de les etiquetes MENA i HARRAG en la construcció de la identitat dels joves migrants sense referents familiars al territori
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors