Item


Vincle afectiu i violència de gènere envers les dones, dos conceptes relacionats: Elaboració d’un estudi per analitzar la relació entre el vincle afectiu i les situacions de maltractament en la parella

El present treball ens aproxima conceptualment a la violència de gènere i al vincle afectiu. A més relaciona els dos conceptes i ens aporta dades i estudis recents sobre transmissió intergeneracional. Hem volgut aprofundir en el tema i analitzar la relació entre els dos conceptes, per veure la influència de l’aferrament en les relacions de maltractament. És per això que s’ha administrat un qüestionari i una entrevista a dues mostres de dones, una havia patit violència envers la dona en la parella i les altres dones que no. Els resultats no són concloents i no segueixen la línia d’altres investigacions. Sí que s’ha comprovat però que hi ha una tendència a la perpetuació del vincle de la primera infància a l’edat adulta. S’han pogut extreure conclusions que avalen els resultats obtinguts i ofereixen una proposta de seguiment de l’estudi. Paraules clau: Vincle afectiu, violència de gènere, transmissió intergeneracional, maltractament

This study conceptualizes gender violence and attachment theory. It also relates the two concepts and provides us recent data and studies of intergenerational transmission. We wanted to deepen on this and analyse the relationship between the two concepts, to see the influence of attachment in the relationships of abuse. That’s why a questionnaire and an interview were done on two samples of women, one had suffered violence against women in the couple and the other women who did not. The results are inconclusive and do not follow the line of other investigations. But also, it has been proven that there’s a tendency to perpetuate the attachment perceived in childhood to the same attachment on adulthood. Conclusions have been drawn up that support the results obtained and offer a follow-up proposal for the study

Manager: Salamó Avellaneda, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Salvador Matas, Aina
Date: 2019 June 3
Abstract: El present treball ens aproxima conceptualment a la violència de gènere i al vincle afectiu. A més relaciona els dos conceptes i ens aporta dades i estudis recents sobre transmissió intergeneracional. Hem volgut aprofundir en el tema i analitzar la relació entre els dos conceptes, per veure la influència de l’aferrament en les relacions de maltractament. És per això que s’ha administrat un qüestionari i una entrevista a dues mostres de dones, una havia patit violència envers la dona en la parella i les altres dones que no. Els resultats no són concloents i no segueixen la línia d’altres investigacions. Sí que s’ha comprovat però que hi ha una tendència a la perpetuació del vincle de la primera infància a l’edat adulta. S’han pogut extreure conclusions que avalen els resultats obtinguts i ofereixen una proposta de seguiment de l’estudi. Paraules clau: Vincle afectiu, violència de gènere, transmissió intergeneracional, maltractament
This study conceptualizes gender violence and attachment theory. It also relates the two concepts and provides us recent data and studies of intergenerational transmission. We wanted to deepen on this and analyse the relationship between the two concepts, to see the influence of attachment in the relationships of abuse. That’s why a questionnaire and an interview were done on two samples of women, one had suffered violence against women in the couple and the other women who did not. The results are inconclusive and do not follow the line of other investigations. But also, it has been proven that there’s a tendency to perpetuate the attachment perceived in childhood to the same attachment on adulthood. Conclusions have been drawn up that support the results obtained and offer a follow-up proposal for the study
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17206
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Afectivitat
Affect (Psychology)
Violència envers les dones
Women--Abuse of
Wife abuse
Fills de dones maltractades
Children of abused wives
Violència conjugal
Conjugal violence
Title: Vincle afectiu i violència de gènere envers les dones, dos conceptes relacionats: Elaboració d’un estudi per analitzar la relació entre el vincle afectiu i les situacions de maltractament en la parella
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors