Item


El consum que ens consumeix: anàlisi sobre el consumisme i els seus efectes sobre el nostre benestar

El consumisme és un fenomen econòmic, social, cultural i polític que actualment està present en la majoria de les nostres societats però queda encobert i maquillat per les institucions que se’n beneficien, ja que interessa el seu manteniment pel tipus de societat que som, una societat capitalista i consumista. Avui en dia tenim la necessitat d’estar consumint constantment per satisfer els nostres desitjos de manera immediata, amb la falsa creença que consumint i adquirint productes, béns o serveis serem feliços i tindrem un lloc i una identitat en el món, aparentant un alt benestar. Per això en aquest treball s’intenta conèixer el grau de consumisme de la població d’estudiants de Psicologia de la UdG, conèixer el seu nivell de benestar emocional i material i analitzar si existeix alguna relació entre els ítems edat, sexe, grau de consumisme i nivell de benestar tant emocional com material. Per últim s’exposen els resultats obtinguts acompanyats de les conclusions extretes i es plantegen algunes orientacions de futur

Consumerism is an economic, social, cultural and political phenomenon that is currently present in most of our societies but is hidden and made up by the institutions that benefit from it, since it interests its maintenance by the type of society we are, a capitalist and consumer society. Nowadays we have the need to be constantly consuming to satisfy our desires immediately, with the false belief that we will be happy consuming and acquiring products, goods or services and that we will get a place and an identity in the world, pretending a high well-being. Therefore, in this project, we try to find out about the degree of consumerism of the population of UdG Psychology students, know their level of emotional and material wellbeing and analyze if there is any relationship between the age, sex, degree of consumerism and level of well-being both emotional and material. Finally, the results obtained are exposed together with the conclusions drawn and some guidelines for the future are presented

Manager: Salamó Avellaneda, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Crusellas Pérez, Marina
Date: 2019 June 3
Abstract: El consumisme és un fenomen econòmic, social, cultural i polític que actualment està present en la majoria de les nostres societats però queda encobert i maquillat per les institucions que se’n beneficien, ja que interessa el seu manteniment pel tipus de societat que som, una societat capitalista i consumista. Avui en dia tenim la necessitat d’estar consumint constantment per satisfer els nostres desitjos de manera immediata, amb la falsa creença que consumint i adquirint productes, béns o serveis serem feliços i tindrem un lloc i una identitat en el món, aparentant un alt benestar. Per això en aquest treball s’intenta conèixer el grau de consumisme de la població d’estudiants de Psicologia de la UdG, conèixer el seu nivell de benestar emocional i material i analitzar si existeix alguna relació entre els ítems edat, sexe, grau de consumisme i nivell de benestar tant emocional com material. Per últim s’exposen els resultats obtinguts acompanyats de les conclusions extretes i es plantegen algunes orientacions de futur
Consumerism is an economic, social, cultural and political phenomenon that is currently present in most of our societies but is hidden and made up by the institutions that benefit from it, since it interests its maintenance by the type of society we are, a capitalist and consumer society. Nowadays we have the need to be constantly consuming to satisfy our desires immediately, with the false belief that we will be happy consuming and acquiring products, goods or services and that we will get a place and an identity in the world, pretending a high well-being. Therefore, in this project, we try to find out about the degree of consumerism of the population of UdG Psychology students, know their level of emotional and material wellbeing and analyze if there is any relationship between the age, sex, degree of consumerism and level of well-being both emotional and material. Finally, the results obtained are exposed together with the conclusions drawn and some guidelines for the future are presented
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17210
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Societat de consum
Consumer society
Consum (Economia)
Consumption (Economics)
Consumidors--Psicologia
Consumers--Psychology
Felicitat
Happiness
Benestar
Well-being
Title: El consum que ens consumeix: anàlisi sobre el consumisme i els seus efectes sobre el nostre benestar
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors