Item


La percepció del sexisme publicitari en un grup d’adolescents

L’objectiu principal del treball de final de grau és detectar i analitzar la percepció dels estereotips sexistes sobre una selecció d’anuncis publicitaris gràfics en un grup de 4t d’ESO. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha realitzat una selecció d’anuncis per tal d’elaborar un qüestionari i així conèixer l’opinió i percepció dels adolescents. S’han fet preguntes en relació als estereotips que apareixien en els 5 anuncis triats i que prèviament s’havien seleccionat a partir de la fomentació teòrica. En la investigació han participat 58 alumnes de dues classes de 4t d’ESO de l’institut Santa Eugènia de Girona, els quals se’ls hi va administrar el qüestionari i prèviament es van analitzar les dades obtingudes a partir del programa IBM SPSS Statics 24. Els resultats manifesten que els adolescents de la mostra rebutgen les imatges seleccionades i que presenten una alta percepció dels estereotips sexistes representats en els anuncis

The main objective of end-of-degree work is to detect and analyze the perception of sexist stereotypes on a selection of graphic advertisements in a 4th ESO group. In order to achieve this goal, a selection of ads has been carried out to prepare a questionnaire and thus to know the opinion and perception of adolescents. Questions were asked in relation to the stereotypes that appeared in the 5 chosen ads and that had previously been selected based on theoretical encouragement. During the investigation, 58 students took part in two classes of 4th ESO from the High School, Santa Eugènia of Girona, who were given the questionnaire and previously analyzed the data obtained from the IBM SPSS Statics 24 program The results indicate that the teens of the sample reject the selected images and that they present a high perception of the sexist stereotypes represented in the ads

Manager: Albertín Carbó, Pilar
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Quintana Dutras, Gemma
Date: 2019 May 30
Abstract: L’objectiu principal del treball de final de grau és detectar i analitzar la percepció dels estereotips sexistes sobre una selecció d’anuncis publicitaris gràfics en un grup de 4t d’ESO. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha realitzat una selecció d’anuncis per tal d’elaborar un qüestionari i així conèixer l’opinió i percepció dels adolescents. S’han fet preguntes en relació als estereotips que apareixien en els 5 anuncis triats i que prèviament s’havien seleccionat a partir de la fomentació teòrica. En la investigació han participat 58 alumnes de dues classes de 4t d’ESO de l’institut Santa Eugènia de Girona, els quals se’ls hi va administrar el qüestionari i prèviament es van analitzar les dades obtingudes a partir del programa IBM SPSS Statics 24. Els resultats manifesten que els adolescents de la mostra rebutgen les imatges seleccionades i que presenten una alta percepció dels estereotips sexistes representats en els anuncis
The main objective of end-of-degree work is to detect and analyze the perception of sexist stereotypes on a selection of graphic advertisements in a 4th ESO group. In order to achieve this goal, a selection of ads has been carried out to prepare a questionnaire and thus to know the opinion and perception of adolescents. Questions were asked in relation to the stereotypes that appeared in the 5 chosen ads and that had previously been selected based on theoretical encouragement. During the investigation, 58 students took part in two classes of 4th ESO from the High School, Santa Eugènia of Girona, who were given the questionnaire and previously analyzed the data obtained from the IBM SPSS Statics 24 program The results indicate that the teens of the sample reject the selected images and that they present a high perception of the sexist stereotypes represented in the ads
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17216
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Sexisme
Sexism
Adolescents
Teenagers
Publicitat
Advertising
Estereotip (Psicologia)
Stereotype (Psychology)
Title: La percepció del sexisme publicitari en un grup d’adolescents
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors