Item


La relación beneficio-riesgo del tratamiento farmacológico para la enfermedad de Alzheimer

The evidence available in the medical literature is conclusive that the risk-benefit relationship of the current medications for Alzheimer’s disease is not favourable. This risk-benefit relationship is not significantly modified by any factor related to the design of the clinical trials, neither with the intervention nor with patient’s characteristics. It is also important to highlight that redundant studies that do not provide new evidence have been identified, so the realization of new clinical trials to evaluate the efficacy and safety of current medications for Alzheimer’s disease would be questionable. The findings of this thesis show the need to take positions by the responsible regarding the use of cholinesterase inhibitors and memantine in patients with Alzheimer’s disease.

Les evidències disponibles en la literatura mèdica són concloents que la relació benefici-risc dels medicaments actualment indicats per la malaltia d’Alzheimer no és favorable. Aquesta relació benefici-risc no es troba modificada de manera rellevant per cap factor relacionat ni amb el disseny dels assaigs clínics, ni amb la intervenció ni amb les característiques dels pacients. És important destacar també que s’ha identificat estudis redundants que no aporten noves evidències, de tal manera que la realització de nous assajos clínics per avaluar la eficàcia i la seguretat dels actuals medicaments per la malaltia d’Alzheimer seria qüestionable. Les troballes d’aquesta tesi posen de manifest la necessitat de prendre posició per part dels organismes responsables en quant a l’ús dels inhibidors de la colinesterasa i de la memantina en pacients amb malaltia d’Alzheimer.

Universitat de Girona

Manager: Castells Cervelló, Xavier
Capellà Hereu, Dolors
Castells Cervelló, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Blanco Silvente, Lídia
Date: 2019 July 8
Abstract: The evidence available in the medical literature is conclusive that the risk-benefit relationship of the current medications for Alzheimer’s disease is not favourable. This risk-benefit relationship is not significantly modified by any factor related to the design of the clinical trials, neither with the intervention nor with patient’s characteristics. It is also important to highlight that redundant studies that do not provide new evidence have been identified, so the realization of new clinical trials to evaluate the efficacy and safety of current medications for Alzheimer’s disease would be questionable. The findings of this thesis show the need to take positions by the responsible regarding the use of cholinesterase inhibitors and memantine in patients with Alzheimer’s disease.
Les evidències disponibles en la literatura mèdica són concloents que la relació benefici-risc dels medicaments actualment indicats per la malaltia d’Alzheimer no és favorable. Aquesta relació benefici-risc no es troba modificada de manera rellevant per cap factor relacionat ni amb el disseny dels assaigs clínics, ni amb la intervenció ni amb les característiques dels pacients. És important destacar també que s’ha identificat estudis redundants que no aporten noves evidències, de tal manera que la realització de nous assajos clínics per avaluar la eficàcia i la seguretat dels actuals medicaments per la malaltia d’Alzheimer seria qüestionable. Les troballes d’aquesta tesi posen de manifest la necessitat de prendre posició per part dels organismes responsables en quant a l’ús dels inhibidors de la colinesterasa i de la memantina en pacients amb malaltia d’Alzheimer.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667938
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17222
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Malaltia d’Alzheimer
Alzheimer’s disease
Enfermedad de Alzheimer
Demència
Dementia
Demencia
Colinesterasa
Menantina
Cholinesterase
Memantine
Tractaments farmacològics
Pharmacological treatments
Tratamientos farmacológicos
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: La relación beneficio-riesgo del tratamiento farmacológico para la enfermedad de Alzheimer
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors