Item


La Variació del preu del lloguer i la influència dels habitatges d’ús turístic: El cas de la ciutat de Girona

Els darrers anys el preu del lloguer ha experimentat un creixement sense precedents al nostre territori, superant ja preus precrisi, fet que ha acabat dificultant l’accés a l’habitatge a una part important de la població i evidenciant el que és ja una gran preocupació social. A tot això s’inclou l’aparició i proliferació dels mal anomenats pisos turístics (habitatges d’ús turístic) sobretot en zones urbanes dotades de cert atractiu turístic, que ha causat que associacions de veïns i grups polítics, entre molts altres, hagin acabat acusant aquesta modalitat d’allotjament com el principal causant d’aquesta pujada de preus de l’habitatge. Aquest Treball Final de Grau analitza aquest fenomen, enfocat al cas de la ciutat de Girona, i prova de donar una explicació a la variació del preu del lloguer des de diferents vessants (especialment en aquesta modalitat d’allotjament turístic), basant-se estrictament en l’anàlisi estadístic de dades publicades per part d’institucions públiques

In the last few years, the rental price has experienced unprecedented growth in our territory and has already surpassed pre-crisis prices, which has made it difficult to access housing for an important part of the population, and proving that this is already a great social concern. All of this includes the appearance and proliferation of the so-called tourist flats (housing for tourist use), especially in urban zones with a certain tourist attraction, which has caused neighbourhood associations and political groups, between many others, ended up accusing this type of accommodation as the main cause of this rise in house prices. This final grade work analyses this phenomenon, focusing on the city of Girona and trying to explain the variation in rental prices from different aspects (especially from this type of tourist accommodation) strictly based on statistical analysis of data published by public institutions

Manager: Comas Trayter, Jordi
Comas Trayter, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Descamps Ramírez, Jaume
Date: 2019 June
Abstract: Els darrers anys el preu del lloguer ha experimentat un creixement sense precedents al nostre territori, superant ja preus precrisi, fet que ha acabat dificultant l’accés a l’habitatge a una part important de la població i evidenciant el que és ja una gran preocupació social. A tot això s’inclou l’aparició i proliferació dels mal anomenats pisos turístics (habitatges d’ús turístic) sobretot en zones urbanes dotades de cert atractiu turístic, que ha causat que associacions de veïns i grups polítics, entre molts altres, hagin acabat acusant aquesta modalitat d’allotjament com el principal causant d’aquesta pujada de preus de l’habitatge. Aquest Treball Final de Grau analitza aquest fenomen, enfocat al cas de la ciutat de Girona, i prova de donar una explicació a la variació del preu del lloguer des de diferents vessants (especialment en aquesta modalitat d’allotjament turístic), basant-se estrictament en l’anàlisi estadístic de dades publicades per part d’institucions públiques
In the last few years, the rental price has experienced unprecedented growth in our territory and has already surpassed pre-crisis prices, which has made it difficult to access housing for an important part of the population, and proving that this is already a great social concern. All of this includes the appearance and proliferation of the so-called tourist flats (housing for tourist use), especially in urban zones with a certain tourist attraction, which has caused neighbourhood associations and political groups, between many others, ended up accusing this type of accommodation as the main cause of this rise in house prices. This final grade work analyses this phenomenon, focusing on the city of Girona and trying to explain the variation in rental prices from different aspects (especially from this type of tourist accommodation) strictly based on statistical analysis of data published by public institutions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17299
Language: cat
Collection: Turisme (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Allotjament turístic
Habitatge--Preus
Housing -- Prices
Tourist camps, hostels
Habitatge de lloguer
Rental housing
Title: La Variació del preu del lloguer i la influència dels habitatges d’ús turístic: El cas de la ciutat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors