Item


Life cycle assessment of cities: the first steps for standardization

Cities are recognised as great generators of impacts and, consequently, seen as an opportunity for reducing them Worldwide. Cities are environmentally relevant because of two reasons. Firstly, because they are responsible, for example, for more than 60% of global warming or more than 78% of world’s energy consumption, which is said to take place within cities. Secondly, cities are very relevant because more than half of the world’s population is living in cities. Therefore, any environmental impact that is affecting cities may be affecting more than half of the population of the world. Life Cycle Assessment (LCA) is being recognised as the best available methodology to assess environmental burdens and to avoid problem shifting. However, as LCA is environmentally focused, burden exchange between the three dimensions of sustainability - environment, economy, and society - may still happen. The research objectives of this thesis are: 1. To propose criteria on how to frame city LCA methodology. 2. To review the existing environmental assessment methods and to analyse their compliance with the criteria set in objective 1. 3. To review the existing city assessment methods and analyse their compliance with the criteria set in objective 1. 4. To propose definitions and procedures for the main items within the goal and scope of a city LCA, such as: the function, the function unit, the reference flow, the system boundary, and allocation. 5. To contribute to the understanding of the validity of LCA along time. 6. To explore the environmental consequences on the choices of substitution of parts of a city system

Les ciutats són reconegudes com a grans generadores d’impactes i, com a conseqüència, són vistes com una oportunitat per a reduir-los arreu del món. Les ciutats són mediambientalment rellevats degut a dues raons. La primera és que són responsables, per exemple, d’un 60% de l’escalfament global o de més del 78% del consum mundial d’energia. La segona raó de la seva rellevància és que en elles hi viu més de la meitat de la població mundial. Conseqüentment, qualsevol impacte ambiental que afecti a les ciutats podrà afectar potencialment a més de la meitat de la població mundial. Alhora, l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) s’està reconeixent com el millor mètode disponible per avaluar les càrregues ambientals i per evitar “l’intercanvi del problema”. No obstant, l’intercanvi de problemes entre les tres dimensions de la sostenibilitat (mediambiental, econòmica i social) poden seguir succeint ja que l’ACV té un abast que considera només els aspectes ambientals. Els objectius de recerca d’aquesta tesi són: 1. Proposar un criteri que estableixi les condicions que l’ACV de ciutats hauria de complir. 2. Revisar els mètodes d’avaluació ambiental existents i analitzar la seva adequació als criteris definits a l’objectiu 1. 3. Revisar els mètodes d’avaluació de ciutats existents i analitzar la seva adequació als criteris definits a l’objectiu 1. 4. Proposar definicions i procediments per als ítems principals dins de l’objectiu i abast de l’ACV en ciutats tals com: la funció, la unitat funcional, el flux de referència, les fronteres del sistema i els mètodes d’assignació. 5. Contribuir a la comprensió de la validesa dels ACV en el temps. 6. Explorar les conseqüències de l’elecció de sistemes substituïts quan es calculen crèdits ambientals

Universitat de Girona

Manager: Fullana i Palmer, Pere
Brodhag, Christian
Vicente i Rufí, Joan
Escola Superior de Comerç Internacional
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Author: Albertí Bueno, Jaume
Date: 2019 July 3
Abstract: Cities are recognised as great generators of impacts and, consequently, seen as an opportunity for reducing them Worldwide. Cities are environmentally relevant because of two reasons. Firstly, because they are responsible, for example, for more than 60% of global warming or more than 78% of world’s energy consumption, which is said to take place within cities. Secondly, cities are very relevant because more than half of the world’s population is living in cities. Therefore, any environmental impact that is affecting cities may be affecting more than half of the population of the world. Life Cycle Assessment (LCA) is being recognised as the best available methodology to assess environmental burdens and to avoid problem shifting. However, as LCA is environmentally focused, burden exchange between the three dimensions of sustainability - environment, economy, and society - may still happen. The research objectives of this thesis are: 1. To propose criteria on how to frame city LCA methodology. 2. To review the existing environmental assessment methods and to analyse their compliance with the criteria set in objective 1. 3. To review the existing city assessment methods and analyse their compliance with the criteria set in objective 1. 4. To propose definitions and procedures for the main items within the goal and scope of a city LCA, such as: the function, the function unit, the reference flow, the system boundary, and allocation. 5. To contribute to the understanding of the validity of LCA along time. 6. To explore the environmental consequences on the choices of substitution of parts of a city system
Les ciutats són reconegudes com a grans generadores d’impactes i, com a conseqüència, són vistes com una oportunitat per a reduir-los arreu del món. Les ciutats són mediambientalment rellevats degut a dues raons. La primera és que són responsables, per exemple, d’un 60% de l’escalfament global o de més del 78% del consum mundial d’energia. La segona raó de la seva rellevància és que en elles hi viu més de la meitat de la població mundial. Conseqüentment, qualsevol impacte ambiental que afecti a les ciutats podrà afectar potencialment a més de la meitat de la població mundial. Alhora, l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) s’està reconeixent com el millor mètode disponible per avaluar les càrregues ambientals i per evitar “l’intercanvi del problema”. No obstant, l’intercanvi de problemes entre les tres dimensions de la sostenibilitat (mediambiental, econòmica i social) poden seguir succeint ja que l’ACV té un abast que considera només els aspectes ambientals. Els objectius de recerca d’aquesta tesi són: 1. Proposar un criteri que estableixi les condicions que l’ACV de ciutats hauria de complir. 2. Revisar els mètodes d’avaluació ambiental existents i analitzar la seva adequació als criteris definits a l’objectiu 1. 3. Revisar els mètodes d’avaluació de ciutats existents i analitzar la seva adequació als criteris definits a l’objectiu 1. 4. Proposar definicions i procediments per als ítems principals dins de l’objectiu i abast de l’ACV en ciutats tals com: la funció, la unitat funcional, el flux de referència, les fronteres del sistema i els mètodes d’assignació. 5. Contribuir a la comprensió de la validesa dels ACV en el temps. 6. Explorar les conseqüències de l’elecció de sistemes substituïts quan es calculen crèdits ambientals
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668067
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17305
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subject: Cities
Ciutats
Ciudades
Enviromental assessment
Avaluació ambiental
Avaluación ambiental
Sustainability
Sostenibilitat
Sostenibilidad
Ecological indicators
Indicadors ecològics
Indicadores ecológicos
Circular economy
Economia circular
Economía circular
Climate change
Canvi climàtic
Cambio climático
33 - Economia
504 - Ciències del medi ambient
574 - Ecologia general i biodiversitat
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Life cycle assessment of cities: the first steps for standardization
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors