Item


Portafoli i arquitectura de marca a les destinacions turístiques: el cas de l’Empordà

There is no doubt that we live in a world of brands. Graphic images, logos and slogans have significant impacts on our daily lives. The brand portfolios of tourist destinations have been growing in the last years. The objective of this dissertation is to spell out the factors that determine the strategy of the brand portfolio and the brand architecture in tourist destinations. Understanding the organization of this portfolio and the relationships which different entities or brands establish among and outside themselves, constitutes a focus of analysis for destinations. Destinations constitute study entities with specific peculiarities that move away from the rigidity and the parameters of a company. In destinations, brands are born and evolve in different ways and have to reflect all realities. The results of this research include issues related to policy, resources, understanding of the concept of brand, and incapacity to forge alliances between brands and stakeholders

És indubtable que vivim en un món de marques. Les imatges gràfiques, els logos i eslògans són impactes importants que rebem en el nostre dia a dia. Els portafolis de marques a les destinacions turístiques han anat creixent. L’objectiu de la tesi és conèixer els factors que determinen l’estratègia del portafoli i l’arquitectura de marca a les destinacions turístiques. Comprendre com s’organitza aquest portafoli i les relacions que les diferents entitats o marques generen entre elles i amb l’exterior és un objectiu d’anàlisi per a les destinacions. Les destinacions constitueixen entitats d’estudi amb peculiaritats específiques que s’allunyen de la rigidesa i dels paràmetres d’una empresa. Les marques a les destinacions neixen i evolucionen de diferents maneres i s’ha de donar cabuda a totes les realitats. Factors de caire polític, de recursos, de comprensió del concepte de marca, d’incapacitat per teixir aliances entre marques i entre agents, estan entre els resultats d’aquesta recerca

Universitat de Girona

Manager: Guia, Jaume
Camprubí Subirana, Raquel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Gutiérrez Olesti, Jacinta
Date: 2019 July 22
Abstract: There is no doubt that we live in a world of brands. Graphic images, logos and slogans have significant impacts on our daily lives. The brand portfolios of tourist destinations have been growing in the last years. The objective of this dissertation is to spell out the factors that determine the strategy of the brand portfolio and the brand architecture in tourist destinations. Understanding the organization of this portfolio and the relationships which different entities or brands establish among and outside themselves, constitutes a focus of analysis for destinations. Destinations constitute study entities with specific peculiarities that move away from the rigidity and the parameters of a company. In destinations, brands are born and evolve in different ways and have to reflect all realities. The results of this research include issues related to policy, resources, understanding of the concept of brand, and incapacity to forge alliances between brands and stakeholders
És indubtable que vivim en un món de marques. Les imatges gràfiques, els logos i eslògans són impactes importants que rebem en el nostre dia a dia. Els portafolis de marques a les destinacions turístiques han anat creixent. L’objectiu de la tesi és conèixer els factors que determinen l’estratègia del portafoli i l’arquitectura de marca a les destinacions turístiques. Comprendre com s’organitza aquest portafoli i les relacions que les diferents entitats o marques generen entre elles i amb l’exterior és un objectiu d’anàlisi per a les destinacions. Les destinacions constitueixen entitats d’estudi amb peculiaritats específiques que s’allunyen de la rigidesa i dels paràmetres d’una empresa. Les marques a les destinacions neixen i evolucionen de diferents maneres i s’ha de donar cabuda a totes les realitats. Factors de caire polític, de recursos, de comprensió del concepte de marca, d’incapacitat per teixir aliances entre marques i entre agents, estan entre els resultats d’aquesta recerca
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668132
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17331
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Brand
Marca
Posicionament
Posicionamiento
Place branding
Marca de destí
Marca de destino
Destination branding
Arquitectura de marca
Brand architecture
Portafoli de marca
Portafolio de marca
Brand portfolio
Empordà
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting
Title: Portafoli i arquitectura de marca a les destinacions turístiques: el cas de l’Empordà
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors