Item


Actuaciones educativas de éxito con grupos vulnerables: su incidencia en la educación, la cohesión social y el bienestar personal

This thesis aims to identify and analyse the impact on the implementation of successful educational actions with vulnerable groups, thus responding to the social objectives stipulated by the United Nations Organization (2015) and the European Commission (2014a). To achieve this general objective, the doctoral thesis has been produced through a set of articles. Article 1 focuses on investigating the emotional, educational and personal impact on adolescents who reside in out‐of‐home care institutions and participate voluntarily in dialogic literary gatherings. Article 2 presents the analysis carried out with the parents who have decided to participate in family education actions in the centre where their children study. In this article, we have studied the benefit that it has for the participants and the impact it has on their children. Article 3 focuses on the study of the reduction of vulnerability and empowerment of immigrant women who participate in dialogic literary gatherings. All the articles are based on the Communicative methodology (Gómez, Puigvert & Flecha, 2011), thus creating spaces of equal dialogue between the researcher and the participants being studied, without making the participants feel that they are being used for research, but rather as an active voice and part of it. Through this methodology, the voices of all the participants have been included, which is a key aspect for research with vulnerable groups (Mertens & Hesse Biber, 2013). The main results show that implementing successful educational actions with vulnerable groups has a positive impact on their lives at an educational, personal and community level.

La present tesi doctoral té com objectiu general identificar i analitzar l’impacte d’aplicar d’actuacions educatives d’èxit amb grups vulnerables, donant així resposta als objectius socials marcats per l’Organització de les Nacions Unides (2015) i la Comissió Europea (2014a). Per assolir l’objectiu general, la tesi doctoral s’ha realitzat per compendi d’articles. Article 1, se centre en investigar l’impacte emocional, educatiu i personal dels adolescents que resideixen en un centre residencial d’acció educativa i participen de forma voluntària en tertúlies literàries dialògiques. Article 2, presenta l’anàlisi realitzat amb els familiars que han decidit participar en formació de familiars al centre on els seus fills i filles estudien. S’ha estudiat el benefici que comporta per als/les participants i l’impacte que té en els seus fills/es. Article 3, està dedicat a l’estudi de la disminució de la vulnerabilitat i l’apoderament de les dones immigrants que participen en tertúlies literàries dialògiques. Tots els articles es basen en la metodologia comunicativa (Gómez, Puigvert & Flecha, 2011), creant així espais de diàleg igualitari entre la persona investigadora i la persona investigada, sense que aquesta se senti utilitzada per a la investigació, sinó que es vegi com a veu i part de la mateixa. Mitjançant aquesta metodologia s’han integrat les veus de totes les persones participants, aspecte clau per a la investigació amb grups vulnerables (Mertens & Hesse Biber, 2013). Els principals resultats mostren que, aplicar actuacions educatives d’èxit amb grups vulnerables impacta de manera positiva en les seves vides a nivell educatiu, personal i comunitari.

Universitat de Girona

Manager: Melgar Alcantud, Patrícia
Garcia Yeste, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Gairal Casadó, Regina
Date: 2019 July 23
Abstract: This thesis aims to identify and analyse the impact on the implementation of successful educational actions with vulnerable groups, thus responding to the social objectives stipulated by the United Nations Organization (2015) and the European Commission (2014a). To achieve this general objective, the doctoral thesis has been produced through a set of articles. Article 1 focuses on investigating the emotional, educational and personal impact on adolescents who reside in out‐of‐home care institutions and participate voluntarily in dialogic literary gatherings. Article 2 presents the analysis carried out with the parents who have decided to participate in family education actions in the centre where their children study. In this article, we have studied the benefit that it has for the participants and the impact it has on their children. Article 3 focuses on the study of the reduction of vulnerability and empowerment of immigrant women who participate in dialogic literary gatherings. All the articles are based on the Communicative methodology (Gómez, Puigvert & Flecha, 2011), thus creating spaces of equal dialogue between the researcher and the participants being studied, without making the participants feel that they are being used for research, but rather as an active voice and part of it. Through this methodology, the voices of all the participants have been included, which is a key aspect for research with vulnerable groups (Mertens & Hesse Biber, 2013). The main results show that implementing successful educational actions with vulnerable groups has a positive impact on their lives at an educational, personal and community level.
La present tesi doctoral té com objectiu general identificar i analitzar l’impacte d’aplicar d’actuacions educatives d’èxit amb grups vulnerables, donant així resposta als objectius socials marcats per l’Organització de les Nacions Unides (2015) i la Comissió Europea (2014a). Per assolir l’objectiu general, la tesi doctoral s’ha realitzat per compendi d’articles. Article 1, se centre en investigar l’impacte emocional, educatiu i personal dels adolescents que resideixen en un centre residencial d’acció educativa i participen de forma voluntària en tertúlies literàries dialògiques. Article 2, presenta l’anàlisi realitzat amb els familiars que han decidit participar en formació de familiars al centre on els seus fills i filles estudien. S’ha estudiat el benefici que comporta per als/les participants i l’impacte que té en els seus fills/es. Article 3, està dedicat a l’estudi de la disminució de la vulnerabilitat i l’apoderament de les dones immigrants que participen en tertúlies literàries dialògiques. Tots els articles es basen en la metodologia comunicativa (Gómez, Puigvert & Flecha, 2011), creant així espais de diàleg igualitari entre la persona investigadora i la persona investigada, sense que aquesta se senti utilitzada per a la investigació, sinó que es vegi com a veu i part de la mateixa. Mitjançant aquesta metodologia s’han integrat les veus de totes les persones participants, aspecte clau per a la investigació amb grups vulnerables (Mertens & Hesse Biber, 2013). Els principals resultats mostren que, aplicar actuacions educatives d’èxit amb grups vulnerables impacta de manera positiva en les seves vides a nivell educatiu, personal i comunitari.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668186
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17369
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Integració social
Social integration
Integración social
Benestar personal
Well-being
Bienestar personal
Integració educativa
School integration
Integración educativa
Actuacions educatives d’èxit
Successful educational actions
Actuaciones educativas de éxito
Grups vulnerables
Vulnerable groups
Grupos vulnerables
36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: Actuaciones educativas de éxito con grupos vulnerables: su incidencia en la educación, la cohesión social y el bienestar personal
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors