Item


Adaptive urban modelling for solar energy simulations

In summary, this thesis proposes to address the problem of simulating physical effects in large urban environments through the use of procedural rules and Level-of-Detail techniques, in order to reduce the computational complexity of these simulations, but at the same time trying to maintain an acceptable accuracy in the results for decision-making. The final results show that it is possible to obtain credible results in different study cases, all with reasonable calculation times, with the user being able to adjust the parameters to obtain the desired balance between accuracy and calculation time.

En resum, aquesta tesi proposa abordar el problema de simular els efectes físics en grans entorns urbans mitjançant l’ús de regles procedimentals i tècniques de nivell de detall, per tal de reduir la complexitat computacional d’aquestes simulacions, però tractant alhora de mantenir una precisió acceptable en els resultats per a la presa de decisions. Els resultats finals mostren que és possible obtenir resultats creïbles en diferents casos d’estudi, tots amb temps de càlcul raonables, amb l’usuari ajustant els paràmetres per obtenir l’equilibri desitjat entre precisió i temps de càlcul.

Universitat de Girona

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (2013-)
Author: Muñoz Novoa, David
Date: 2019 July 9
Abstract: In summary, this thesis proposes to address the problem of simulating physical effects in large urban environments through the use of procedural rules and Level-of-Detail techniques, in order to reduce the computational complexity of these simulations, but at the same time trying to maintain an acceptable accuracy in the results for decision-making. The final results show that it is possible to obtain credible results in different study cases, all with reasonable calculation times, with the user being able to adjust the parameters to obtain the desired balance between accuracy and calculation time.
En resum, aquesta tesi proposa abordar el problema de simular els efectes físics en grans entorns urbans mitjançant l’ús de regles procedimentals i tècniques de nivell de detall, per tal de reduir la complexitat computacional d’aquestes simulacions, però tractant alhora de mantenir una precisió acceptable en els resultats per a la presa de decisions. Els resultats finals mostren que és possible obtenir resultats creïbles en diferents casos d’estudi, tots amb temps de càlcul raonables, amb l’usuari ajustant els paràmetres per obtenir l’equilibri desitjat entre precisió i temps de càlcul.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668194
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17370
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Física urbana
Urban physics
Ciutats
Cities
Ciudades
Simulació termal
Thermal simulation
Simulación termal
Recreació d’entorn urbà en 3D
3D urban environments recreation
Recreación de entorno urbano en 3D
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Adaptive urban modelling for solar energy simulations
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors