Item


Anàlisi gràfic d’un logotip per un festival. Tendències en el disseny del logotips per a festivals de música

La finalitat d’aquest treball és descobrir quines són les tendències actuals en el disseny gràfic de logotips per a festivals de música. A partir d’aquest objectiu es durà a terme una anàlisi qualitativa que es dividirà en dos apartats, per una banda un estudi de casos, on s’analitzarà l’evolució de vuit festivals de música cèlebres, i per l’altre cinc entrevistes a professionals del camp. Per a extreure la informació s’analitzaran les variables del color, tipografia, minimalisme, formes geomètriques i icones. Per l’anàlisi de resultats es contrastaran les dues branques d’informació i es realitzaran diagrames de sectors que representaran de manera visual els resultats de les tendències. Finalment, un cop detallades les tendències, als annexos (vegeu Annex 4) es dissenyarà la proposta d’un logotip per a un festival de música. Per a fer-ho s’haurà seguit el procés de creació d’un logotip explicat al marc teòric i s’hauran utilitzat els resultats de la investigació per crear un logotip actual, fresc i eficaç que representi adequadament el festival

The purpose of this project is to discover the graphic design trends for music festival logos. From this objective, a qualitative analysis will be carried out and will be divided into two parts, in one hand a case study, where the evolution of eight known music festival logos will be analysed, and on the other hand, five professionals on the land of study will be interviewed. The qualitative study will analyse the following variables: colour, typography, minimalism, geometrical shapes, and icons. For the analysis of the results, the two branches of information will be contrasted and sector diagrams will be created to represent in a visual form the trend results. Finally, once the trends have been detailed, at the annexes (view annex 4) there will be a logo design proposal for a music festival. To accomplish it the process of creating a logo, remaining at the theoretical frame, will be followed and the investigation results will be used to create a contemporary, fresh, and effective logo which represents correctly the festival

Manager: Alcalà Vilavella, Manel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Casals Subirós, Emma
Date: 2019 June
Abstract: La finalitat d’aquest treball és descobrir quines són les tendències actuals en el disseny gràfic de logotips per a festivals de música. A partir d’aquest objectiu es durà a terme una anàlisi qualitativa que es dividirà en dos apartats, per una banda un estudi de casos, on s’analitzarà l’evolució de vuit festivals de música cèlebres, i per l’altre cinc entrevistes a professionals del camp. Per a extreure la informació s’analitzaran les variables del color, tipografia, minimalisme, formes geomètriques i icones. Per l’anàlisi de resultats es contrastaran les dues branques d’informació i es realitzaran diagrames de sectors que representaran de manera visual els resultats de les tendències. Finalment, un cop detallades les tendències, als annexos (vegeu Annex 4) es dissenyarà la proposta d’un logotip per a un festival de música. Per a fer-ho s’haurà seguit el procés de creació d’un logotip explicat al marc teòric i s’hauran utilitzat els resultats de la investigació per crear un logotip actual, fresc i eficaç que representi adequadament el festival
The purpose of this project is to discover the graphic design trends for music festival logos. From this objective, a qualitative analysis will be carried out and will be divided into two parts, in one hand a case study, where the evolution of eight known music festival logos will be analysed, and on the other hand, five professionals on the land of study will be interviewed. The qualitative study will analyse the following variables: colour, typography, minimalism, geometrical shapes, and icons. For the analysis of the results, the two branches of information will be contrasted and sector diagrams will be created to represent in a visual form the trend results. Finally, once the trends have been detailed, at the annexes (view annex 4) there will be a logo design proposal for a music festival. To accomplish it the process of creating a logo, remaining at the theoretical frame, will be followed and the investigation results will be used to create a contemporary, fresh, and effective logo which represents correctly the festival
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17373
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Logotips (Símbols)
Logos (Symbols)
Grafisme
Commercial art
Festivals de música
Music festivals
Title: Anàlisi gràfic d’un logotip per un festival. Tendències en el disseny del logotips per a festivals de música
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors