Item


Instagram com a portfoli. Portfoli i identitat, units per la imatge

En aquest treball es mostra la unió d’un portfoli professional amb una de les xarxes socials més importants del moment, Instagram. Les xarxes socials s’han generalitzat amb el pas del temps i s’han tornat quelcom essencial en la nostra societat actual, per aquest motiu, la creació d’un portfoli professional en aquesta plataforma esdevé una molt bona oportunitat per donar-se a conèixer en el món digital i assolir una visibilitat internacional. Així doncs, el present treball es centra en desenvolupar i posar a prova de manera personal el meu propi portfoli professional, experimentant amb les estratègies de marca que he considerat més adients gràcies a la meva experiència en la plataforma, per la creació i difusió d’un portfoli professional amb l’ajuda d’una bona identitat visual per part de l’usuari i unes estratègies ben definides com són l’estètica del feed, l’ús de hashtags, i una estratègia de fidelització personalitzada. No es pot oblidar mencionar que gràcies a les eines que Instagram Empresa ofereix –dades quantitatives– i als comentaris que altres usuaris han realitzat –dades qualitatives–, s’ha pogut ajustar la imatge del portfoli de manera molt més atractiva pel públic

This dissertation shows the union of a professional portfolio with one of the most important social networks of the moment, Instagram. Social networks have been applied indiscriminately over the time and have become essential in our current society, it’s for this reason that the creation of a professional portfolio in this platform becomes a great opportunity to get known in the digital world and reach international visibility. So, this current work is focused on developing and testing from a personal point of view my own professional portfolio, experimenting with brand strategies that I’ve considered most appropriate thanks to my own experience in this platform, with the creation and dissemination of a professional portfolio with the help of a good visual identity from the user’s perspective and some well-defined strategies such as the aesthetics of the feed, the use of hashtags, and a personalized loyalty strategy. I can’t forget to mention that thanks to the tools that Instagram Business offers –quantitative data– and the comments that other users have made –qualitative data–, the image of the portfolio has been adjusted much more attractive to the public

Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Castells Cuesta, Clàudia
Date: 2019 June
Abstract: En aquest treball es mostra la unió d’un portfoli professional amb una de les xarxes socials més importants del moment, Instagram. Les xarxes socials s’han generalitzat amb el pas del temps i s’han tornat quelcom essencial en la nostra societat actual, per aquest motiu, la creació d’un portfoli professional en aquesta plataforma esdevé una molt bona oportunitat per donar-se a conèixer en el món digital i assolir una visibilitat internacional. Així doncs, el present treball es centra en desenvolupar i posar a prova de manera personal el meu propi portfoli professional, experimentant amb les estratègies de marca que he considerat més adients gràcies a la meva experiència en la plataforma, per la creació i difusió d’un portfoli professional amb l’ajuda d’una bona identitat visual per part de l’usuari i unes estratègies ben definides com són l’estètica del feed, l’ús de hashtags, i una estratègia de fidelització personalitzada. No es pot oblidar mencionar que gràcies a les eines que Instagram Empresa ofereix –dades quantitatives– i als comentaris que altres usuaris han realitzat –dades qualitatives–, s’ha pogut ajustar la imatge del portfoli de manera molt més atractiva pel públic
This dissertation shows the union of a professional portfolio with one of the most important social networks of the moment, Instagram. Social networks have been applied indiscriminately over the time and have become essential in our current society, it’s for this reason that the creation of a professional portfolio in this platform becomes a great opportunity to get known in the digital world and reach international visibility. So, this current work is focused on developing and testing from a personal point of view my own professional portfolio, experimenting with brand strategies that I’ve considered most appropriate thanks to my own experience in this platform, with the creation and dissemination of a professional portfolio with the help of a good visual identity from the user’s perspective and some well-defined strategies such as the aesthetics of the feed, the use of hashtags, and a personalized loyalty strategy. I can’t forget to mention that thanks to the tools that Instagram Business offers –quantitative data– and the comments that other users have made –qualitative data–, the image of the portfolio has been adjusted much more attractive to the public
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17374
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Xarxes socials en línia
Online social networks
Portafolis professionals
Employment portfolios
Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Màrqueting digital
Marketing digital
Title: Instagram com a portfoli. Portfoli i identitat, units per la imatge
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors