Item


Ser i temps: una experiència del temps com a horitzó comprensiu del ser

This thesis consists of an ontological investigation of phenomenological-hermeneutic character of the work Sein und Zeit (Being and time) of Martin Heidegger. Through a set of meditations with this great work, is come to the experience of the sense of Being with which it is observed its ontological viability. So, we understand that the experience of the sense of Being is the realization of the existential analytics (ontology of the Dasein) through which the fundamental ontology is consumed. However, the fullness of the successful culmination of the Heideggerian ontological project does not lie in the experimental attainment of the sense of Being, but in going beyond it, from and in it, accessing the same Being. Therefore, the consummation of the experience of the sense of being (the realization of the fundamental ontology) is shown to us as the income in the same revelation of Being as nothing and protooriginal time from and in the immersion in the sense of Being as temporality ecstatic-horizontal

Aquesta tesi consisteix en una investigació ontològica de caràcter fenomenològic-hermenèutic de l’obra Sein und Zeit (Ser i temps) de Martin Heidegger. A través d’un conjunt de meditacions amb aquesta obra magna s’arriba a l’experiència del sentit del ser i es constata la seva viabilitat ontològica. Així doncs, entenem que l’experiència del sentit del ser és la realització de l’analítica existenciària (ontologia del Dasein) a través de la qual es consuma l’ontologia fonamental. Tanmateix, la plenitud de la culminació exitosa del projecte ontològic heideggerià no es limita a l’assoliment experimental del sentit del ser, sinó en anar més enllà d’aquest, des de i en ell, accedint al mateix ser. Per això, la consumació de l’experiència del sentit del ser (l’efectuació de l’ontologia fonamental) se’ns mostra com l’ingrés en la mateixa revelació del ser com a no-res i temps protooriginari des de i en la immersió en el sentit del ser com a temporalitat extàtico-horitzontal

Universitat de Girona

Manager: Adrián Escudero, Jesús
Zimmer, Jörg
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filosofia
Author: Saperas Coll, Israel
Date: 2019 July 8
Abstract: This thesis consists of an ontological investigation of phenomenological-hermeneutic character of the work Sein und Zeit (Being and time) of Martin Heidegger. Through a set of meditations with this great work, is come to the experience of the sense of Being with which it is observed its ontological viability. So, we understand that the experience of the sense of Being is the realization of the existential analytics (ontology of the Dasein) through which the fundamental ontology is consumed. However, the fullness of the successful culmination of the Heideggerian ontological project does not lie in the experimental attainment of the sense of Being, but in going beyond it, from and in it, accessing the same Being. Therefore, the consummation of the experience of the sense of being (the realization of the fundamental ontology) is shown to us as the income in the same revelation of Being as nothing and protooriginal time from and in the immersion in the sense of Being as temporality ecstatic-horizontal
Aquesta tesi consisteix en una investigació ontològica de caràcter fenomenològic-hermenèutic de l’obra Sein und Zeit (Ser i temps) de Martin Heidegger. A través d’un conjunt de meditacions amb aquesta obra magna s’arriba a l’experiència del sentit del ser i es constata la seva viabilitat ontològica. Així doncs, entenem que l’experiència del sentit del ser és la realització de l’analítica existenciària (ontologia del Dasein) a través de la qual es consuma l’ontologia fonamental. Tanmateix, la plenitud de la culminació exitosa del projecte ontològic heideggerià no es limita a l’assoliment experimental del sentit del ser, sinó en anar més enllà d’aquest, des de i en ell, accedint al mateix ser. Per això, la consumació de l’experiència del sentit del ser (l’efectuació de l’ontologia fonamental) se’ns mostra com l’ingrés en la mateixa revelació del ser com a no-res i temps protooriginari des de i en la immersió en el sentit del ser com a temporalitat extàtico-horitzontal
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668197
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17396
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Heidegger, Martin, 1889-1976
Ser i temps
Ser y tiempo
Being and time
Ontologia
Ontología
Ontology
Analítica existenciària
Analítica existenciaria
Existential analytics
Dasein
Sentit del ser
Sentido del ser
Sense of being
1 - Filosofia i psicologia
Title: Ser i temps: una experiència del temps com a horitzó comprensiu del ser
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors