Item


Investigació sobre la creació de contingut per a oferir experiències positives vinculades a la marca

Un canvi de paradigma a causa de l’auge d’Internet, l’aparició de les xarxes i la web 2.0 desemboquen en l’aparició d’un nou consumidor. Aquest, amb més poder que mai sobre les marques, té una posició activa i la potestat d’escollir entre infinitat de productes i continguts. Per aquest motiu, la marca és l’actiu que les empreses han de treballar per a diferenciar-se i excel·lir d’entre aquest excés de contingut en què es troben immerses. Les marques han de generar un contingut que atregui el públic objectiu al qual es dirigeixen i, aquest, reticent a la comunicació publicitària convencional, se l’ha d’acostar per mitjà d’un contingut híbrid que combini missatges comercials i no comercials com fa el branded content. El qual, per mitjà de contingut creat a partir i al voltant de la marca, transmet els seus valors, però d’una forma entretinguda i experimental que fa que el públic objectiu se senti atret a consumir-lo i n’extregui una experiència positiva que després vinculi a la marca que li ha ofert. La investigació reflexiona sobre el tipus d’experiències d’entreteniment que generen les marques de diferents sectors empresarials per a atraure els seus consumidors potencials. S’analitzen les accions de branded content i, després, més concretament, les de branded entertainment presents a les pàgines web de diverses marques de diferents categories, fet que genera uns resultats que demostren la destacable presència d’aquest tipus de contingut i mostren una clara tendència pel que fa a les accions d’entreteniment de cada una de les categories analitzades

The paradigm shift because of the Internet upgrade, the appear of social networks and the web 2.0 leads to the birth of a new consumer. This has more power than ever on brands, have an active position and the priviledge to choose between infinity of products and contents. For this reason, the brand is the active that the companies should work on to differentiate and stand out from the excess of content that surrounds them. The brand should make content that attracts the target audience. This, reluctant to the  conventional advertasing communication, has to be approached with hybrid content that combine commecial and non comercial messages like branded content does. Branded content transmits its values by content created from and around the mark, but in an entertainment and experiential way that makes the target audiencie feel attracted to consume it and to extract a positve experience linked to the brand that has offered it. Investigation dives in the different entertainment experiences created by brands of different business sectors in order to attract potential consumers. The  branded content  actions are analyzed and then are, in detail, the branded entertainment ones present on websites of different category brands. This procedure generates results that prove the remarkable presence of this type of content and show a clear trend in regard to entertainment activities of each of the category considered

Manager: Girona, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Ducròs Checa, Sara
Date: 2019 June
Abstract: Un canvi de paradigma a causa de l’auge d’Internet, l’aparició de les xarxes i la web 2.0 desemboquen en l’aparició d’un nou consumidor. Aquest, amb més poder que mai sobre les marques, té una posició activa i la potestat d’escollir entre infinitat de productes i continguts. Per aquest motiu, la marca és l’actiu que les empreses han de treballar per a diferenciar-se i excel·lir d’entre aquest excés de contingut en què es troben immerses. Les marques han de generar un contingut que atregui el públic objectiu al qual es dirigeixen i, aquest, reticent a la comunicació publicitària convencional, se l’ha d’acostar per mitjà d’un contingut híbrid que combini missatges comercials i no comercials com fa el branded content. El qual, per mitjà de contingut creat a partir i al voltant de la marca, transmet els seus valors, però d’una forma entretinguda i experimental que fa que el públic objectiu se senti atret a consumir-lo i n’extregui una experiència positiva que després vinculi a la marca que li ha ofert. La investigació reflexiona sobre el tipus d’experiències d’entreteniment que generen les marques de diferents sectors empresarials per a atraure els seus consumidors potencials. S’analitzen les accions de branded content i, després, més concretament, les de branded entertainment presents a les pàgines web de diverses marques de diferents categories, fet que genera uns resultats que demostren la destacable presència d’aquest tipus de contingut i mostren una clara tendència pel que fa a les accions d’entreteniment de cada una de les categories analitzades
The paradigm shift because of the Internet upgrade, the appear of social networks and the web 2.0 leads to the birth of a new consumer. This has more power than ever on brands, have an active position and the priviledge to choose between infinity of products and contents. For this reason, the brand is the active that the companies should work on to differentiate and stand out from the excess of content that surrounds them. The brand should make content that attracts the target audience. This, reluctant to the  conventional advertasing communication, has to be approached with hybrid content that combine commecial and non comercial messages like branded content does. Branded content transmits its values by content created from and around the mark, but in an entertainment and experiential way that makes the target audiencie feel attracted to consume it and to extract a positve experience linked to the brand that has offered it. Investigation dives in the different entertainment experiences created by brands of different business sectors in order to attract potential consumers. The  branded content  actions are analyzed and then are, in detail, the branded entertainment ones present on websites of different category brands. This procedure generates results that prove the remarkable presence of this type of content and show a clear trend in regard to entertainment activities of each of the category considered
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17550
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge corporativa
Corporate image
Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Creativitat en la publicitat
Creativity in advertising
Xarxes socials en línia
Online social networks
Title: Investigació sobre la creació de contingut per a oferir experiències positives vinculades a la marca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0