Item


Anàlisi de la imatge i reputació de la marca

En els darrers anys, la xarxa social Instagram ha esdevingut una eina eficaç per publicitar-se i donar una imatge de marca positiva. D’aquesta manera, les empreses de nutrició han trobat una oportunitat per donar a conèixer els seus productes i atreure afutursclients. A més, compten amb l’ajuda dels anomenats influencers, persones que actuen com a prescriptors de la marca, mostrant i recomanantelsproductesalessevesxarxes. En aquesta investigació s’estudia quina és la imatge i reputació de la marca Herbalife. Aquesta es desenvolupa a través de dues tècniques: una entrevista a l’Eva Garcia Pons (distribuïdora d’Herbalife) i l’anàlisi de l’opinió de 135 persones, a través d’una enquesta, a la ciutat de Girona i Barcelona. Posteriorment, s’han comparat els resultats extrets de l’enquesta amb les informacions de l’entrevista, per veure si coincideix la imatge que mostra la marca, amb la que pensaelpúblic

In the last few years, Instagram’s social network has become an effective tool to advertise and give a positive brand image. This way, nutrition companies have found an opportunity to publicize their products and attractfutureclients. In addition, they have the help of so-called influencers, people who act as prescribers of the brand, showing and recommending the products in their networks. Furthermore imcreasing importante is given to reputation both inside and outside the social media networks. In this research, we study the image and reputation of Herbalife. This is carried out through two techniques: an interview with EvaGarcia Pons (distributor ofHerbalife) and an opinion survey analysis of 135 people, confuctedinthecityofGironaandBarcelona. Subsequently, the results obtained from the survey were compared with the interview information, to see if the image that the brand shows matches with what the public thinksorwhetheritisdifferent

Manager: Collell, Maria Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Fossati Tobajas, Helena
Date: 2019 June
Abstract: En els darrers anys, la xarxa social Instagram ha esdevingut una eina eficaç per publicitar-se i donar una imatge de marca positiva. D’aquesta manera, les empreses de nutrició han trobat una oportunitat per donar a conèixer els seus productes i atreure afutursclients. A més, compten amb l’ajuda dels anomenats influencers, persones que actuen com a prescriptors de la marca, mostrant i recomanantelsproductesalessevesxarxes. En aquesta investigació s’estudia quina és la imatge i reputació de la marca Herbalife. Aquesta es desenvolupa a través de dues tècniques: una entrevista a l’Eva Garcia Pons (distribuïdora d’Herbalife) i l’anàlisi de l’opinió de 135 persones, a través d’una enquesta, a la ciutat de Girona i Barcelona. Posteriorment, s’han comparat els resultats extrets de l’enquesta amb les informacions de l’entrevista, per veure si coincideix la imatge que mostra la marca, amb la que pensaelpúblic
In the last few years, Instagram’s social network has become an effective tool to advertise and give a positive brand image. This way, nutrition companies have found an opportunity to publicize their products and attractfutureclients. In addition, they have the help of so-called influencers, people who act as prescribers of the brand, showing and recommending the products in their networks. Furthermore imcreasing importante is given to reputation both inside and outside the social media networks. In this research, we study the image and reputation of Herbalife. This is carried out through two techniques: an interview with EvaGarcia Pons (distributor ofHerbalife) and an opinion survey analysis of 135 people, confuctedinthecityofGironaandBarcelona. Subsequently, the results obtained from the survey were compared with the interview information, to see if the image that the brand shows matches with what the public thinksorwhetheritisdifferent
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17559
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Xarxes socials en línia
Online social networks
Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Imatge corporativa
Corporate image
Herbalife (Marca registrada)
Herbalife (Trademark)
Title: Anàlisi de la imatge i reputació de la marca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors