Item


Relació entre la proposta de les marques en els punts de venda i la preocupació física i la imatge corporal

El present treball té per objectiu analitzar si existeix una relació entre la moda i la preocupació personal sobre el propi pes, menjar i figura. S’analitza la preocupació personal sobre el propi pes, menjar i figura dins del context d’una cultura amb un cànon de bellesa molt marcat on el ser prim està relacionat amb l’atractiu físic. Metodològicament s’han observat i descrit els aparadors de 60 botigues de Castell-Platja d’Aro. Alhora, s’han realitzat 2.060 enquestes a peu de carrer, davant o dins d’aquests punts de venda, a homes i dones d’entre 11 i 65 anys, assolint una mitjana de 34 enquestes per cada botiga. Els resultats constaten una preocupació pel pes, pel menjar i per la figura, tant en dones com per homes i amb més incidència en la població adolescent i jove. Alhora, constaten que no hi ha concordança entre les talles que mostren les botigues i les reals dels clients de les botigues. En la majoria de casos, la mitjana de talles dels clients és significativament superior a les que mostren les marques. A nivell de discussió tenint en compte que nombrosos estudis evidencien la relació entre els trastorns alimentaris i la publicitat, cal apostar per accions relacionades amb la salut i la sensibilització, especialment sobre els públics més vulnerables

The present work aims to analyze if a relationship exists between fashion and personal concern about weight, food and the figure itself. The personal concern about the weight, food and the figure is analyzed within the context of a culture with a very marked range of beauty where being thin is related to physical appeal. Methodologists have seen and described the shop windows of 60 shops in Castell-Platja d’Aro. At the same time, 2,060 surveys have been carried out in the street, in front of and also inside these points of sale, with men and women between the ages of 11 and 65, reaching an average of 34 surveys for each store. The results show a concern for the weight, the food and the figure, in both women and men, and with a higher incidence in the young and adolescent population. At the same time, they confirm that there is no match between the articles’ sizes shown by stores and the real customers of the stores. In most cases, the average size of the customers is significantly higher than those shown by the brands. At a level of discussion, considering that numerous studies show evidence of the relationship between eating disorders and advertising, we must focus on actions related to health and awareness, especially on the most vulnerable public

Manager: Costa Marcé, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Martínez Vilà, Judit
Date: 2019 June
Abstract: El present treball té per objectiu analitzar si existeix una relació entre la moda i la preocupació personal sobre el propi pes, menjar i figura. S’analitza la preocupació personal sobre el propi pes, menjar i figura dins del context d’una cultura amb un cànon de bellesa molt marcat on el ser prim està relacionat amb l’atractiu físic. Metodològicament s’han observat i descrit els aparadors de 60 botigues de Castell-Platja d’Aro. Alhora, s’han realitzat 2.060 enquestes a peu de carrer, davant o dins d’aquests punts de venda, a homes i dones d’entre 11 i 65 anys, assolint una mitjana de 34 enquestes per cada botiga. Els resultats constaten una preocupació pel pes, pel menjar i per la figura, tant en dones com per homes i amb més incidència en la població adolescent i jove. Alhora, constaten que no hi ha concordança entre les talles que mostren les botigues i les reals dels clients de les botigues. En la majoria de casos, la mitjana de talles dels clients és significativament superior a les que mostren les marques. A nivell de discussió tenint en compte que nombrosos estudis evidencien la relació entre els trastorns alimentaris i la publicitat, cal apostar per accions relacionades amb la salut i la sensibilització, especialment sobre els públics més vulnerables
The present work aims to analyze if a relationship exists between fashion and personal concern about weight, food and the figure itself. The personal concern about the weight, food and the figure is analyzed within the context of a culture with a very marked range of beauty where being thin is related to physical appeal. Methodologists have seen and described the shop windows of 60 shops in Castell-Platja d’Aro. At the same time, 2,060 surveys have been carried out in the street, in front of and also inside these points of sale, with men and women between the ages of 11 and 65, reaching an average of 34 surveys for each store. The results show a concern for the weight, the food and the figure, in both women and men, and with a higher incidence in the young and adolescent population. At the same time, they confirm that there is no match between the articles’ sizes shown by stores and the real customers of the stores. In most cases, the average size of the customers is significantly higher than those shown by the brands. At a level of discussion, considering that numerous studies show evidence of the relationship between eating disorders and advertising, we must focus on actions related to health and awareness, especially on the most vulnerable public
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17568
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge del propi cos
Body image
Trastorns de la conducta alimentària
Eating disorders
Moda -- Marxandatge
Fashion merchandising
Title: Relació entre la proposta de les marques en els punts de venda i la preocupació física i la imatge corporal
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors