Item


Vides ocultes. La fotografia documental com a eina de conscienciació

La fotografia ha estat des dels seus inicis una eina que ha intentat plasmar la realitat, il·lustrant moments d’especial importància en la història de la humanitat. Existeixen diferents tipus de categoritzacions de la fotografia. La fotografia documental és un gènere que es caracteritza per mostrar la realitat de la forma més veraç possible amb una finalitat social i ha guanyat especial importància amb el pas dels anys. Milers de fotografies documentals han commogut durant diferents moments de la història a la societat. Ha tingut la capacitat, a més, de crear opinions i reivindicar fets o injustícies d’arreu del món. Per això, és avui en dia, i ho ha estat durant el període contemporani de la història, una poderosa eina amb una gran capacitat d’influència i conscienciació per mostrar realitats o injustícies socials, sovint amagades, com és el tracte que els humans establim sobre els animals. Ho ha fet, en especial, per mitjà de la utilització de les emocions. En la societat que vivim actualment, els animals són víctimes d’innumerables injustícies que només tenen sentit per satisfer alguna de les demandes humanes. Per tal de fer visibles aquestes situacions, aquest treball ha fet un anàlisi exhaustiu de com la fotografia té la capacitat de commoure, i per tant, de causar en certs casos canvis importants en les formes de vida. La sèrie de reportatges Vides Ocultes exposa la importància de la fotografia, en especial, de la fotografia documental per introduir reflexions i conscienciar a la població. A partir de la realització de material fotogràfic propi, utilitzat posteriorment en un mètode d’investigació qualitativa, concretament les entrevistes en profunditat, s’han pogut obtenir resultats que permeten finalitzar la investigació validant la hipòtesi i els objectius previs, fent visible la cara no tan amable de la relació humans-animals

Photography has been a tool that has attempted to capture reality, illustrating important moments in the history of humanity. There are different ways of categorizing photography. Documentary photography is a genre that is characterized by showing reality as truthfully as possible, with a social purpose and it has gained special importance over the years. Thousands of documentary photographs have moved the society during different periods of history. It has also had the capacity to create opinions and to claim facts or injustices from around the world. That is why it is today, and it has been during the contemporary period of history, a powerful tool with a great capacity for encouraging people to denounce social injustices, often hidden, as the treatment that humans establish with animals, through the use of emotions. In our society, animals are victims of innumerable injustices with the only purpose to satisfy any of human demands. In order to make these situations visible, this paper has made an exhaustive analysis of how photography has the ability to move and, therefore, to cause in certain cases important changes in human life. The Hidden Lives report series exposes the importance of documentary photography to introduce reflections and raise awareness among the population. From the realization of own photographic material, used later in a qualitative method of investigation, specifically interviews, it has been possible to obtain results that allow the author to finalize the investigation validating the previous hypothesis and objectives, making visible the not so friendly face of the human-animals relationship

Manager: Jiménez Cortacans, Alfons
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Molins Vilanova, Berta
Date: 2019 June
Abstract: La fotografia ha estat des dels seus inicis una eina que ha intentat plasmar la realitat, il·lustrant moments d’especial importància en la història de la humanitat. Existeixen diferents tipus de categoritzacions de la fotografia. La fotografia documental és un gènere que es caracteritza per mostrar la realitat de la forma més veraç possible amb una finalitat social i ha guanyat especial importància amb el pas dels anys. Milers de fotografies documentals han commogut durant diferents moments de la història a la societat. Ha tingut la capacitat, a més, de crear opinions i reivindicar fets o injustícies d’arreu del món. Per això, és avui en dia, i ho ha estat durant el període contemporani de la història, una poderosa eina amb una gran capacitat d’influència i conscienciació per mostrar realitats o injustícies socials, sovint amagades, com és el tracte que els humans establim sobre els animals. Ho ha fet, en especial, per mitjà de la utilització de les emocions. En la societat que vivim actualment, els animals són víctimes d’innumerables injustícies que només tenen sentit per satisfer alguna de les demandes humanes. Per tal de fer visibles aquestes situacions, aquest treball ha fet un anàlisi exhaustiu de com la fotografia té la capacitat de commoure, i per tant, de causar en certs casos canvis importants en les formes de vida. La sèrie de reportatges Vides Ocultes exposa la importància de la fotografia, en especial, de la fotografia documental per introduir reflexions i conscienciar a la població. A partir de la realització de material fotogràfic propi, utilitzat posteriorment en un mètode d’investigació qualitativa, concretament les entrevistes en profunditat, s’han pogut obtenir resultats que permeten finalitzar la investigació validant la hipòtesi i els objectius previs, fent visible la cara no tan amable de la relació humans-animals
Photography has been a tool that has attempted to capture reality, illustrating important moments in the history of humanity. There are different ways of categorizing photography. Documentary photography is a genre that is characterized by showing reality as truthfully as possible, with a social purpose and it has gained special importance over the years. Thousands of documentary photographs have moved the society during different periods of history. It has also had the capacity to create opinions and to claim facts or injustices from around the world. That is why it is today, and it has been during the contemporary period of history, a powerful tool with a great capacity for encouraging people to denounce social injustices, often hidden, as the treatment that humans establish with animals, through the use of emotions. In our society, animals are victims of innumerable injustices with the only purpose to satisfy any of human demands. In order to make these situations visible, this paper has made an exhaustive analysis of how photography has the ability to move and, therefore, to cause in certain cases important changes in human life. The Hidden Lives report series exposes the importance of documentary photography to introduce reflections and raise awareness among the population. From the realization of own photographic material, used later in a qualitative method of investigation, specifically interviews, it has been possible to obtain results that allow the author to finalize the investigation validating the previous hypothesis and objectives, making visible the not so friendly face of the human-animals relationship
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17570
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Fotografia documental
Documentary photography
Animals -- Protecció
Animal welfare
Title: Vides ocultes. La fotografia documental com a eina de conscienciació
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors