Item


Anàlisi de la gestió de la comunicació de les ONGD a l’Estat Espanyol

La present investigació té com a propòsit definir el model adequat de la gestió de la comunicació en les ONG de Desenvolupament, mitjançant el coneixement de les necessitats comunicatives, l’estructura organitzativa del Departament de Comunicació i així com els requeriments de la figura del dircom. La investigació es basa en l’anàlisi de fonts de dades secundàries i primàries, on la metodologia emprada són les entrevistes grupals i individuals en profunditat a professionals del sector, en les quals es valoren aspectes comunicatius de les ONGD. Els resultats demostren que la gestió de la comunicació en les ONGD encara és una assignatura pendent. La bidireccionalitat de la comunicació, l’augment del compromís dels membres de l’organització, l’increment de recursos humans i la inserció d’àrees definides en el Departament de Comunicació que treballin transversalment amb la figura del dircom són factors clau per convertir la comunicació en una eina més holística i eficaç

The purpose of the present investigation is to define the appropriate model for the communication management in Development NGOs, through the knowledge of communicative needs, the organizational structure of the Department of Communication and the requirements of the figure of dircom. The research is based on the analysis of secondary and primary data sources, where the methodology used are groups and individual interviews in depth to professionals in the sector, in which communicative aspects of NGDOs are assessed. The results show that the management of communication in NGDOs is still a pending subject. The bidirectionality of the communication, the increase of the commitment of the members of the organization, the augmentation of human resources and the insertion of defined areas in the Department of Communication that work transversally with the figure of dircom are key factors to turn the communication in a more holistic and effective tool

Manager: Río, Olga del
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Moreno Reñé, Georgina
Date: 2019 February
Abstract: La present investigació té com a propòsit definir el model adequat de la gestió de la comunicació en les ONG de Desenvolupament, mitjançant el coneixement de les necessitats comunicatives, l’estructura organitzativa del Departament de Comunicació i així com els requeriments de la figura del dircom. La investigació es basa en l’anàlisi de fonts de dades secundàries i primàries, on la metodologia emprada són les entrevistes grupals i individuals en profunditat a professionals del sector, en les quals es valoren aspectes comunicatius de les ONGD. Els resultats demostren que la gestió de la comunicació en les ONGD encara és una assignatura pendent. La bidireccionalitat de la comunicació, l’augment del compromís dels membres de l’organització, l’increment de recursos humans i la inserció d’àrees definides en el Departament de Comunicació que treballin transversalment amb la figura del dircom són factors clau per convertir la comunicació en una eina més holística i eficaç
The purpose of the present investigation is to define the appropriate model for the communication management in Development NGOs, through the knowledge of communicative needs, the organizational structure of the Department of Communication and the requirements of the figure of dircom. The research is based on the analysis of secondary and primary data sources, where the methodology used are groups and individual interviews in depth to professionals in the sector, in which communicative aspects of NGDOs are assessed. The results show that the management of communication in NGDOs is still a pending subject. The bidirectionality of the communication, the increase of the commitment of the members of the organization, the augmentation of human resources and the insertion of defined areas in the Department of Communication that work transversally with the figure of dircom are key factors to turn the communication in a more holistic and effective tool
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17575
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Organitzacions no governamentals -- Espanya
Non-governmental organizations -- Espanya
Imatge corporativa
Corporate image
Comunicació en l’empresa
Business communication
Relacions públiques
Public relations
Title: Anàlisi de la gestió de la comunicació de les ONGD a l’Estat Espanyol
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors