Item


El Compromís Socioeducatiu (COSE) en el marc d’intervenció dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència a Catalunya

The decision-making process in the field of child protection often involves a lot of com-plexity. In Catalonia, one of the measures that the Childhood and Adolescent Attention Teams (EAIA) have in order to support the children to remain with their family of origin is the Socio-educational Agreement (COSE) since the Law 14/2010 on Childhood. This article presents a first evaluation of the aspects of the design, development and technical application of the COSE in order to make proposals to improve, if applicable, its effecti-veness. A mixed methodology has been followed, collecting quantitative and qualitative data through secondary analysis of the databases, and also the use of questionnaires and interviews with professionals and parents. The results show an increase in its use over the years but without consensus on its effectiveness, showing great variability throughout the territory. Recommendations are given to evaluate and improve their effectiveness as a measure aimed at overcoming situations of risk, rethinking the use of the economic be-nefit, re-elaborating their format and writing, and sharing knowledge and good practices among different areas

El procés de presa de decisions en l’àmbit de protecció a la infància comporta sovint molta complexitat. A Catalunya, una de les mesures amb les que comp-ten els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per donar suport als infants per tal que continuïn convivint amb la seva família d’origen és el Compromís Socioeducatiu (COSE), posat en marxa a partir del seu establiment a la Llei 14/2010 d’Infància. En el present article es presenta una primera avaluació dels aspectes del disseny, del desenvolupament i de l’aplicació tècnica del COSE per tal de fer propostes per millorar, si s’escau, la seva eficàcia. S’ha seguit una metodologia mixta, recollint dades quantitatives i qualitatives a través d’unes anàlisis secundàries de les bases de dades, juntament amb l’ús de qüestionaris i entrevistes a professionals i pares i mares. Els resultats mostren l’increment del seu ús amb el pas dels anys però sense consens sobre la seva eficàcia, evidenciant una gran variabilitat al llarg del territori. S’enumeren recomanacions per avaluar i millorar-ne l’eficàcia en tant que mesura orientada a la superació d’unes situacions de risc. També s’aconsella repensar l’ús de la prestació econòmica, reelaborar el format i redacció del document del COSE, així com compartir coneixement i bones pràctiques entre els EAIA de diferents territoris

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Montserrat Boada, Carme
Planas, Teresa
Medina, Raquel
Date: 2019
Abstract: The decision-making process in the field of child protection often involves a lot of com-plexity. In Catalonia, one of the measures that the Childhood and Adolescent Attention Teams (EAIA) have in order to support the children to remain with their family of origin is the Socio-educational Agreement (COSE) since the Law 14/2010 on Childhood. This article presents a first evaluation of the aspects of the design, development and technical application of the COSE in order to make proposals to improve, if applicable, its effecti-veness. A mixed methodology has been followed, collecting quantitative and qualitative data through secondary analysis of the databases, and also the use of questionnaires and interviews with professionals and parents. The results show an increase in its use over the years but without consensus on its effectiveness, showing great variability throughout the territory. Recommendations are given to evaluate and improve their effectiveness as a measure aimed at overcoming situations of risk, rethinking the use of the economic be-nefit, re-elaborating their format and writing, and sharing knowledge and good practices among different areas
El procés de presa de decisions en l’àmbit de protecció a la infància comporta sovint molta complexitat. A Catalunya, una de les mesures amb les que comp-ten els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per donar suport als infants per tal que continuïn convivint amb la seva família d’origen és el Compromís Socioeducatiu (COSE), posat en marxa a partir del seu establiment a la Llei 14/2010 d’Infància. En el present article es presenta una primera avaluació dels aspectes del disseny, del desenvolupament i de l’aplicació tècnica del COSE per tal de fer propostes per millorar, si s’escau, la seva eficàcia. S’ha seguit una metodologia mixta, recollint dades quantitatives i qualitatives a través d’unes anàlisis secundàries de les bases de dades, juntament amb l’ús de qüestionaris i entrevistes a professionals i pares i mares. Els resultats mostren l’increment del seu ús amb el pas dels anys però sense consens sobre la seva eficàcia, evidenciant una gran variabilitat al llarg del territori. S’enumeren recomanacions per avaluar i millorar-ne l’eficàcia en tant que mesura orientada a la superació d’unes situacions de risc. També s’aconsella repensar l’ús de la prestació econòmica, reelaborar el format i redacció del document del COSE, així com compartir coneixement i bones pràctiques entre els EAIA de diferents territoris
Format: application/pdf
Citation: https://www.raco.cat/index.php/PiTS/article/view/362300/456818
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10256.4/22321
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17578
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.33115/udg_bib/pts.v8i1.22321
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2013-9063
Rights: L’accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores
Subject: Infants -- Protecció, assistència, etc
Child welfare
Title: El Compromís Socioeducatiu (COSE) en el marc d’intervenció dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència a Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors