Item


L’aplicació del màrqueting a la neurociència. El neuromàrqueting: revisió bibliogràfica

Se sap que el 85-90% de les decisions de compra que es realitzen cada dia són processades de manera inconscient, essent dominades per les emocions. Així ho afirma Lindstrom (2008) que també determina que el 60% de les compres es decideixen en menys de 4 segons. Pel consumidor és molt complicat fer-se conscient de les decisions de compra que fa i aquestes són molt difícils d’analitzar utilitzant les tècniques d’investigació convencionals. Per aquest motiu va néixer aquesta nova disciplina emergent que encara es troba en procés d’investigació i innovació: El neuromàrqueting. Es basa en l’aplicació de les tècniques de màrqueting a la neurociència i vol entendre el comportament i la ment del consumidor en el procés de decisió de compra. Té en compte la part conscient i subconscient del cervell, les emocions i tots els estímuls exteriors que es reben per activar el botó de compra del consumidor. Cada any 400 bilions de dòlars són invertits en campanyes de publicitat però els mètodes per testar i predir l’efectivitat d’aquest són generalment poc eficaços. El neuromàrqueting ofereix innovadors mètodes per conèixer directament les ments sense requerir la demanda de participació cognitiva o conscient. Aquest investiga com les àrees del cervell que s’associen als estímuls del màrqueting junt amb els sentits s’activen i s’estimulen zones de l’organisme del consumidor que poden fer que l’individu esculli una marca, un producte o un servei determinat

It is known that 85-90% of purchasing decisions that are made every day are processed unconsciously, being dominated by emotions. This is stated by Lindstrom (2008), who also determines that 60% of purchases are decided in less than 4 seconds. It is very difficult for consumers to be aware of the purchasing decisions they do, and these are very complicate to analyse using conventional research techniques. For this reason, this new emergent discipline was born and it is still in investigation and innovation process: Neuromarketing. It is based on the application of the marketing techniques to neuroscience. It wants to understand the consumer behaviour and their mind in the buying decision process. It takes into account the conscious and subconscious part of the brain, emotions and all external stimuli that are received to active the consumer purchase button. Every year 400 billion dollars are invested in advertising campaigns but the methods to test and predict the effectiveness of this are generally inefficient. Neuromrketing offers innovative methods to know directly the minds without requiring the demand for cognitive or aware participation. It investigates how the areas of the brain that are associated with marketing stimuli beside senses are activated and areas of the consumer organism are stimulated to influence the person to choose one certain brand, product or service

Manager: Echazarreta Soler, Carmen
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Romero Ullastres, Alba
Date: 2019 June
Abstract: Se sap que el 85-90% de les decisions de compra que es realitzen cada dia són processades de manera inconscient, essent dominades per les emocions. Així ho afirma Lindstrom (2008) que també determina que el 60% de les compres es decideixen en menys de 4 segons. Pel consumidor és molt complicat fer-se conscient de les decisions de compra que fa i aquestes són molt difícils d’analitzar utilitzant les tècniques d’investigació convencionals. Per aquest motiu va néixer aquesta nova disciplina emergent que encara es troba en procés d’investigació i innovació: El neuromàrqueting. Es basa en l’aplicació de les tècniques de màrqueting a la neurociència i vol entendre el comportament i la ment del consumidor en el procés de decisió de compra. Té en compte la part conscient i subconscient del cervell, les emocions i tots els estímuls exteriors que es reben per activar el botó de compra del consumidor. Cada any 400 bilions de dòlars són invertits en campanyes de publicitat però els mètodes per testar i predir l’efectivitat d’aquest són generalment poc eficaços. El neuromàrqueting ofereix innovadors mètodes per conèixer directament les ments sense requerir la demanda de participació cognitiva o conscient. Aquest investiga com les àrees del cervell que s’associen als estímuls del màrqueting junt amb els sentits s’activen i s’estimulen zones de l’organisme del consumidor que poden fer que l’individu esculli una marca, un producte o un servei determinat
It is known that 85-90% of purchasing decisions that are made every day are processed unconsciously, being dominated by emotions. This is stated by Lindstrom (2008), who also determines that 60% of purchases are decided in less than 4 seconds. It is very difficult for consumers to be aware of the purchasing decisions they do, and these are very complicate to analyse using conventional research techniques. For this reason, this new emergent discipline was born and it is still in investigation and innovation process: Neuromarketing. It is based on the application of the marketing techniques to neuroscience. It wants to understand the consumer behaviour and their mind in the buying decision process. It takes into account the conscious and subconscious part of the brain, emotions and all external stimuli that are received to active the consumer purchase button. Every year 400 billion dollars are invested in advertising campaigns but the methods to test and predict the effectiveness of this are generally inefficient. Neuromrketing offers innovative methods to know directly the minds without requiring the demand for cognitive or aware participation. It investigates how the areas of the brain that are associated with marketing stimuli beside senses are activated and areas of the consumer organism are stimulated to influence the person to choose one certain brand, product or service
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17590
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Neuromàrqueting
Neuromarketing
Investigació motivacional (Màrqueting)
Motivation research (Marketing)
Consumidors -- Conducta
Consumer behavior
Title: L’aplicació del màrqueting a la neurociència. El neuromàrqueting: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors