Item


Anàlisi de la comunicació publicitària de Calvin Klein. La construcció de la identitat de marca a través de la creativitat

La publicitat és una eina de comunicació corporativa que poden utilitzar les entitats i les empreses per construir i compartir la seva identitat de marca. En el present estudi, es realitza una anàlisi de la comunicació publicitària de la marca Calvin Klein. En aquesta investigació s’analitza un conjunt de campanyes publicitàries de diferents productes de la marca realitzades durant el període 2015-2019. També s’ha volgut fer una comparació amb el passat, analitzant la història de la publicitat de la marca. La metodologia utilitzada en aquesta investigació és per una banda l’anàlisi de cas, per investigar els orígens de la publicitat de la marca, i per l’altra, l’anàlisi de contingut. A partir del segon mètode, s’han observat distints paràmetres que han ajudat a concluir com és la publicitat de Calvin Klein, quina identitat de marca fomenta, quina línia conceptual segueix i quin són els camins creatius que utilitza. A partir dels resultats, es pot interpretar com la creativitat adquireix un valor força rellevant a l’hora de construir una identitat de marca a través de la comunicació publicitària

Advertising is a corporate communication tool that organizations and companies can use to build and share their brand identity. In the present study an analysis of the advertising communication of Calvin Klein brand is carried out. This research analyzes a set of advertising campaigns of different brand products carried out between 2015-2019. We also wanted to make a comparison with the past, analyzing the history of brand advertising. The methodology used in this research is on the one hand the case analysis, to investigate the origins of the advertising of the brand, and on the other, the analysis of content. Departing from this second method, different parameters have been observed that have helped to conclude how Calvin Klein’s advertising is, what brand identity this publicity promotes, what conceptual line is followed and what creative paths it uses. Based on the results, it can be interpreted as the creativity acquires a very significant value when it comes to building a brand identity through advertising communication

Manager: Puntí Brun, Mònica
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Sampol Pericàs, Jaume
Date: 2019 June
Abstract: La publicitat és una eina de comunicació corporativa que poden utilitzar les entitats i les empreses per construir i compartir la seva identitat de marca. En el present estudi, es realitza una anàlisi de la comunicació publicitària de la marca Calvin Klein. En aquesta investigació s’analitza un conjunt de campanyes publicitàries de diferents productes de la marca realitzades durant el període 2015-2019. També s’ha volgut fer una comparació amb el passat, analitzant la història de la publicitat de la marca. La metodologia utilitzada en aquesta investigació és per una banda l’anàlisi de cas, per investigar els orígens de la publicitat de la marca, i per l’altra, l’anàlisi de contingut. A partir del segon mètode, s’han observat distints paràmetres que han ajudat a concluir com és la publicitat de Calvin Klein, quina identitat de marca fomenta, quina línia conceptual segueix i quin són els camins creatius que utilitza. A partir dels resultats, es pot interpretar com la creativitat adquireix un valor força rellevant a l’hora de construir una identitat de marca a través de la comunicació publicitària
Advertising is a corporate communication tool that organizations and companies can use to build and share their brand identity. In the present study an analysis of the advertising communication of Calvin Klein brand is carried out. This research analyzes a set of advertising campaigns of different brand products carried out between 2015-2019. We also wanted to make a comparison with the past, analyzing the history of brand advertising. The methodology used in this research is on the one hand the case analysis, to investigate the origins of the advertising of the brand, and on the other, the analysis of content. Departing from this second method, different parameters have been observed that have helped to conclude how Calvin Klein’s advertising is, what brand identity this publicity promotes, what conceptual line is followed and what creative paths it uses. Based on the results, it can be interpreted as the creativity acquires a very significant value when it comes to building a brand identity through advertising communication
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17599
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge corporativa
Corporate image
Productes de marca
Brand name products
Campanyes publicitàries
Advertising campaigns
Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Creativitat en la publicitat
Creativity in advertising
Calvin Klein
Title: Anàlisi de la comunicació publicitària de Calvin Klein. La construcció de la identitat de marca a través de la creativitat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors