Item


Com es convenç al públic objectiu? Estudi sobre el consum en un món líquid

La publicitat al llarg de la història ha sofert diversos canvis directament relacionats amb els canvis evolutius que s’han produït a la societat tant en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. D’aquesta manera s’entén que la publicitat convencional, tal com es coneix la que forma part a l’època anterior a l’arribada de la digitalització i internet, mor per deixar pas a noves formes de comunicació que facilitaran la relació entre l’emissor i el receptor, o en aquest cas, l’anunciant i públic objectiu. A partir d’aquesta premissa, en la present investigació s’exposa la manera en com es desenvolupa el consum en un món que es coneix com a “món líquid” format per una societat líquida. L’estudi de diferents autors intel·lectuals mostrarà com els relats de poder regeixen el poble i s’instauren en els marcs mentals inculcats en la sinapsi del cervell de la població per aconseguir el control social i poder crear necessitats en les ments dels consumidors. Per com a conseqüència finalment, esbrinar quin paper juga la postpublicitat en aquest escenari. Un cop estudiades les teories dels diferents autors intel·lectuals que aporten coneixements sobre la matèria d’interès, i a partir d’una tècnica d’estudi qualitativa, es realitzarà una anàlisi exhaustiva a quatre peces audiovisuals, més concretament quatre anuncis publicitaris televisius, que permetran aprofundir sobre les qüestions anteriorment esmentades i obtenir uns resultats relacionats amb diversos conceptes, els quals facilitaran concloure la investigació amb un seguit d’afirmacions que avalen la manera més efectiva de realitzar una campanya publicitària

Throughout the course of time, advertising, has suffered several changes directly linked with the evolution changes that happened in our society in different fields as the social domain, economics, culture and politics. In this way we can understand as conventional advertising, the one that belongs to the era prior to the arrival of digitalization and internet, which died to let the development of new ways of communication that will help the relationship between transmitter and receiver, or in this case, the advertiser and the target audience. Taking this premise as starting point, with this research, we will expose how consumption develops in this world that we know as “liquid world” created by a liquid society. The studies of different intellectual authors will show how the tales of power rule above the population and how they stablish themselves in the people´s mind-set to gain social control and create needs in the consumers’ minds. Lastly, as a final point, we will discover which role post-advertising plays on this scenario. Once the theories written by different intellectuals authors have been studied which contribute with knowledge about this talking matter, and with a qualitative studying technique, an exhaustive analysis is made of four audio-visual pieces, more accurately, four television advertisement spots that allow us to look in more depth the questions previously mentioned and obtain results that will relate with different concepts that will help us finish the research with some affirmative premises that support the most effective way of making an advertising campaign

Manager: Jiménez Cortacans, Alfons
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Vives Rodríguez, Ariadna
Date: 2019 June
Abstract: La publicitat al llarg de la història ha sofert diversos canvis directament relacionats amb els canvis evolutius que s’han produït a la societat tant en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. D’aquesta manera s’entén que la publicitat convencional, tal com es coneix la que forma part a l’època anterior a l’arribada de la digitalització i internet, mor per deixar pas a noves formes de comunicació que facilitaran la relació entre l’emissor i el receptor, o en aquest cas, l’anunciant i públic objectiu. A partir d’aquesta premissa, en la present investigació s’exposa la manera en com es desenvolupa el consum en un món que es coneix com a “món líquid” format per una societat líquida. L’estudi de diferents autors intel·lectuals mostrarà com els relats de poder regeixen el poble i s’instauren en els marcs mentals inculcats en la sinapsi del cervell de la població per aconseguir el control social i poder crear necessitats en les ments dels consumidors. Per com a conseqüència finalment, esbrinar quin paper juga la postpublicitat en aquest escenari. Un cop estudiades les teories dels diferents autors intel·lectuals que aporten coneixements sobre la matèria d’interès, i a partir d’una tècnica d’estudi qualitativa, es realitzarà una anàlisi exhaustiva a quatre peces audiovisuals, més concretament quatre anuncis publicitaris televisius, que permetran aprofundir sobre les qüestions anteriorment esmentades i obtenir uns resultats relacionats amb diversos conceptes, els quals facilitaran concloure la investigació amb un seguit d’afirmacions que avalen la manera més efectiva de realitzar una campanya publicitària
Throughout the course of time, advertising, has suffered several changes directly linked with the evolution changes that happened in our society in different fields as the social domain, economics, culture and politics. In this way we can understand as conventional advertising, the one that belongs to the era prior to the arrival of digitalization and internet, which died to let the development of new ways of communication that will help the relationship between transmitter and receiver, or in this case, the advertiser and the target audience. Taking this premise as starting point, with this research, we will expose how consumption develops in this world that we know as “liquid world” created by a liquid society. The studies of different intellectual authors will show how the tales of power rule above the population and how they stablish themselves in the people´s mind-set to gain social control and create needs in the consumers’ minds. Lastly, as a final point, we will discover which role post-advertising plays on this scenario. Once the theories written by different intellectuals authors have been studied which contribute with knowledge about this talking matter, and with a qualitative studying technique, an exhaustive analysis is made of four audio-visual pieces, more accurately, four television advertisement spots that allow us to look in more depth the questions previously mentioned and obtain results that will relate with different concepts that will help us finish the research with some affirmative premises that support the most effective way of making an advertising campaign
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17600
Language: cat
Collection: Publicitat i Relacions Públiques (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Consum responsable
Consommation durable
Campanyes publicitàries
Advertising campaigns
Publicitat
Advertising
Consumidors--Conducta
Consumer behavior
Postmodernitat
Postmodernism
Title: Com es convenç al públic objectiu? Estudi sobre el consum en un món líquid
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors