Item


Noves eines per a l’anàlisi sectorial. Aplicació al sector agrícola català

This doctoral thesis aims at developing and implementing a computational framework for performing virtual testing of composite structures using a High-Performance Computing (HPC) environment. In this sense, this thesis presents several novel constitutive models based on the continuum damage mechanics theory and their implementation in the HPC-base Finite Element (FE) simulation code called Alya. The verification and validation of the models are performed comparing the numerical predictions with analytical formulations and experimental data. The comparisons demonstrate not only the reliability of the damage models but also the potential of an HPC-based environment for Virtual Testing of COmposite STructures. Therefore, the outcome of this thesis is both the formulation of new fracture models and the numerical framework named Alya-VITECOST.

L’objectiu d’aquesta tesis doctoral és el desenvolupament i implementació d’un marc computacional d’alt rendiment (HPC, de les sigles en anglès de High Performance Computing) amb el fi de realitzar proves virtuals d’estructures fetes de materials compòsits. En aquest sentit, aquesta tesis presenta la formulació de diversos models constitutius basats en la teoria de la mecànica de danys continus així com la seva implementació en el codi de simulació HPC anomenat Alya. La verificació i validació dels models i la seva implementació es realitza comparant les prediccions numèriques amb solucions analítiques i dades experimentals. Els resultats demostren la fiabilitat dels models formulats així com el potencial i avantatges oferts pels codis de simulació HPC. Per tant, el resultat d’aquesta tesis és tant la formulació dels models de dany progressiu com el marc numèric de simulació anomenat Alya-VITECOST.

Universitat de Girona

Manager: Linares Mustarós, Salvador
Farreras Noguer, M. Àngels
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Rondós, Elena
Date: 2019 July 22
Abstract: This doctoral thesis aims at developing and implementing a computational framework for performing virtual testing of composite structures using a High-Performance Computing (HPC) environment. In this sense, this thesis presents several novel constitutive models based on the continuum damage mechanics theory and their implementation in the HPC-base Finite Element (FE) simulation code called Alya. The verification and validation of the models are performed comparing the numerical predictions with analytical formulations and experimental data. The comparisons demonstrate not only the reliability of the damage models but also the potential of an HPC-based environment for Virtual Testing of COmposite STructures. Therefore, the outcome of this thesis is both the formulation of new fracture models and the numerical framework named Alya-VITECOST.
L’objectiu d’aquesta tesis doctoral és el desenvolupament i implementació d’un marc computacional d’alt rendiment (HPC, de les sigles en anglès de High Performance Computing) amb el fi de realitzar proves virtuals d’estructures fetes de materials compòsits. En aquest sentit, aquesta tesis presenta la formulació de diversos models constitutius basats en la teoria de la mecànica de danys continus així com la seva implementació en el codi de simulació HPC anomenat Alya. La verificació i validació dels models i la seva implementació es realitza comparant les prediccions numèriques amb solucions analítiques i dades experimentals. Els resultats demostren la fiabilitat dels models formulats així com el potencial i avantatges oferts pels codis de simulació HPC. Per tant, el resultat d’aquesta tesis és tant la formulació dels models de dany progressiu com el marc numèric de simulació anomenat Alya-VITECOST.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668335
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17629
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Anàlisi sectorial
Análisis sectorial
Input-output analysis
Estats financers
Estados financieros
Financial statements
Ràtios financeres
Ratio financiera
Financial ratio
Lògica borrosa
Lógica borrosa
Fuzzy logic
Número borrós triangular
Número borroso triangular
Triangular fuzzy number
Sector agrícola
Agricultura sector
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Noves eines per a l’anàlisi sectorial. Aplicació al sector agrícola català
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors