Item


Reflexions sobre l’exercici de la potestat organitzatòria en l’àmbit de les personificacions instrumentals: anàlisi de l’aplicació de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana = Reflexiones sobre el ejercicio de la potestad organizatoria en el ámbito de las personificaciones instrumentales: análisis de la aplicación de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana

El treball que presentem s’inicia amb una exposició succinta del sentit de relacions llei-reglament en el camp de l’organització, per entrar a analitzar la plasmació en el sector de les denominades personificacions instrumentals que millor reflecteix la transformació operada en el si de l’Administració com a conseqüència de l’assumpció progressiva de noves tasques. La vinculació que es porta a terme entre l’anàlisi d’aquest fenomen i la tècnica de les personificacions instrumentals no es presenta com una relació causa-efecte, sinó com una mera delimitació de l’objecte d’estudi. Malgrat això pot ser interessant reflexionar sobra la major exigibilitat de la reserva de llei en l’exercici de la potestat organitzatòria quan aquesta pot tenir com a conseqüència la dissolució de responsabilitats i l’aplicació del dret privat en sectors amplis de l’activitat administrativa, amb la conseqüent pèrdua de les garanties que es troben en la gènesi del dret administratiu. Tenint en compte que aquestes reflexions són vàlides tant per a l’Administració estatal com per a les administracions autonòmiques, farem especial referència a la plasmació del fenomen a Catalunya i analitzarem determinats preceptes de l’estatut de l’empresa pública catalana, com també algunes normes de creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia de diversa naturalesa

Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya

Author: Darnaculleta i Gardella, Mercè
Date: 1998
Abstract: El treball que presentem s’inicia amb una exposició succinta del sentit de relacions llei-reglament en el camp de l’organització, per entrar a analitzar la plasmació en el sector de les denominades personificacions instrumentals que millor reflecteix la transformació operada en el si de l’Administració com a conseqüència de l’assumpció progressiva de noves tasques. La vinculació que es porta a terme entre l’anàlisi d’aquest fenomen i la tècnica de les personificacions instrumentals no es presenta com una relació causa-efecte, sinó com una mera delimitació de l’objecte d’estudi. Malgrat això pot ser interessant reflexionar sobra la major exigibilitat de la reserva de llei en l’exercici de la potestat organitzatòria quan aquesta pot tenir com a conseqüència la dissolució de responsabilitats i l’aplicació del dret privat en sectors amplis de l’activitat administrativa, amb la conseqüent pèrdua de les garanties que es troben en la gènesi del dret administratiu. Tenint en compte que aquestes reflexions són vàlides tant per a l’Administració estatal com per a les administracions autonòmiques, farem especial referència a la plasmació del fenomen a Catalunya i analitzarem determinats preceptes de l’estatut de l’empresa pública catalana, com també algunes normes de creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia de diversa naturalesa
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17742
Language: cat
spa
Publisher: Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1885-5709
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/1885-8252
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Dret administratiu -- Catalunya
Administrative law -- Catalonia
Administració pública -- Catalunya
Public administration -- Catalonia
Title: Reflexions sobre l’exercici de la potestat organitzatòria en l’àmbit de les personificacions instrumentals: anàlisi de l’aplicació de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana = Reflexiones sobre el ejercicio de la potestad organizatoria en el ámbito de las personificaciones instrumentales: análisis de la aplicación de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors