Item


Factores que afectan los razonamientos probabilísticos intuitivos de escolares que enfrentan situaciones problemáticas matemáticamente equivalentes

The objective is to associate intuitive probabilistic reasoning with cognitive factors: learning styles, arithmetic skills, school performance and the ability of abstract reasoning of schoolchildren facing mathematically equivalent problem situations. Ex-post-facto correlational study in which primary school students participated (N = 47 schoolchildren). The Maury Questionnaire was applied to identify predominant intuitive probabilistic reasoning, and related to learning styles, arithmetic skills, school performance, and the ability to abstract reasoning. The results show that “Y” school children have a less Active learning style; "Z" do not have a preferred learning style, they have lower arithmetic skills and better school performance; and the "O" are preferably Reflective, they obtained better arithmetic skills and abstract reasoning ability Series Ab. It is concluded that schoolchildren present different cognitive profiles associated with predominant intuitive probabilistic reasoning.

El propósito es asociar los razonamientos probabilísticos intuitivos con los factores cognoscitivos: estilos de aprendizaje, habilidades aritméticas, rendimiento escolar y la capacidad de razonamiento abstracto de escolares que enfrentan situaciones problemáticas matemáticamente equivalentes. Estudio ex-post-facto de tipo correlacional en el que participaron escolares de educación primaria (N=47 escolares). Se aplicó el Cuestionario de Maury para identificar los razonamientos probabilísticos intuitivos predominantes, y se relacionó con estilos de aprendizaje, habilidades aritméticas, rendimiento escolar, y con la capacidad de razonamiento abstracto. Los resultados muestran que los escolares “Y” presentan un estilo de aprendizaje menos Activo; los “Z” no tienen un estilo de aprendizaje preferente, presentan menores habilidades aritméticas y mejor rendimiento escolar; y los “O” son preferentemente Reflexivos, obtuvieron mejores habilidades aritméticas y capacidad de razonamiento abstracto Serie Ab. Se concluye que los escolares presentan distintos perfiles cognoscitivos asociados al razonamiento probabilístico intuitivo predominante.

Universitat de Girona

Manager: Alsina, Àngel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Nettle Valenzuela, Alejandro Horacio
Date: 2019 November 6
Abstract: The objective is to associate intuitive probabilistic reasoning with cognitive factors: learning styles, arithmetic skills, school performance and the ability of abstract reasoning of schoolchildren facing mathematically equivalent problem situations. Ex-post-facto correlational study in which primary school students participated (N = 47 schoolchildren). The Maury Questionnaire was applied to identify predominant intuitive probabilistic reasoning, and related to learning styles, arithmetic skills, school performance, and the ability to abstract reasoning. The results show that “Y” school children have a less Active learning style; "Z" do not have a preferred learning style, they have lower arithmetic skills and better school performance; and the "O" are preferably Reflective, they obtained better arithmetic skills and abstract reasoning ability Series Ab. It is concluded that schoolchildren present different cognitive profiles associated with predominant intuitive probabilistic reasoning.
El propósito es asociar los razonamientos probabilísticos intuitivos con los factores cognoscitivos: estilos de aprendizaje, habilidades aritméticas, rendimiento escolar y la capacidad de razonamiento abstracto de escolares que enfrentan situaciones problemáticas matemáticamente equivalentes. Estudio ex-post-facto de tipo correlacional en el que participaron escolares de educación primaria (N=47 escolares). Se aplicó el Cuestionario de Maury para identificar los razonamientos probabilísticos intuitivos predominantes, y se relacionó con estilos de aprendizaje, habilidades aritméticas, rendimiento escolar, y con la capacidad de razonamiento abstracto. Los resultados muestran que los escolares “Y” presentan un estilo de aprendizaje menos Activo; los “Z” no tienen un estilo de aprendizaje preferente, presentan menores habilidades aritméticas y mejor rendimiento escolar; y los “O” son preferentemente Reflexivos, obtuvieron mejores habilidades aritméticas y capacidad de razonamiento abstracto Serie Ab. Se concluye que los escolares presentan distintos perfiles cognoscitivos asociados al razonamiento probabilístico intuitivo predominante.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668666
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17772
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Rendiment escolar
Academic achievement
Rendimiento escolar
Aprenentatge
Learning
Aprendizaje
Habilitats aritmètiques
Arithmetic skills
Habilidades aritméticas
Raonament abstracte
Abstract reasoning
Razonamiento abstracto
373 - Ensenyament primari i secundari
Title: Factores que afectan los razonamientos probabilísticos intuitivos de escolares que enfrentan situaciones problemáticas matemáticamente equivalentes
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors