Item


Origin and fate of nitrite in model ecosystems: case studies in groundwater and constructed wetlands

Nitrogen pollution in water is common in our environment, especially in places affected by agriculture and livestock, industry or wastewater discharge areas. Ammonium and nitrate are the most common pollutants and can be removed primarily by microorganisms. This removal is carried out by a series of microorganisms that live in these environments as communities, the study of which is essential to evaluate the efficiency of the N removal from water. In this thesis, a variety of methods have been used to study these microorganisms accurately in two types of highly sensitive environments for pollution, wetlands and groundwater.

La contaminació de l’aigua per excés de nitrogen és habitual en el nostre entorn, especialment en llocs impactats per l’agricultura i la ramaderia, zones de descàrrega d’aigües residuals, o com a resultat de l’activitat industrial. L’amoni i el nitrat són els contaminants més freqüents i poden ser eliminats principalment pels microorganismes. Aquesta eliminació la duen a terme diferents microorganismes que habiten en aquests ambients en forma de comunitats, l’estudi de les quals és cabdal per a valorar l’eficiència de l’eliminació del N de l’aigua. En aquesta tesi es desenvolupen mètodes per a fer un estudi acurat d’aquests microorganismes en dos tipus d’ambients altament sensibles a la contaminació, els aiguamolls i l’aigua freàtica.

Universitat de Girona

Manager: Bañeras Vives, Lluís
Gich Batlle, Frederic
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Hernández-del Amo, Elena
Date: 2019 October 4
Abstract: Nitrogen pollution in water is common in our environment, especially in places affected by agriculture and livestock, industry or wastewater discharge areas. Ammonium and nitrate are the most common pollutants and can be removed primarily by microorganisms. This removal is carried out by a series of microorganisms that live in these environments as communities, the study of which is essential to evaluate the efficiency of the N removal from water. In this thesis, a variety of methods have been used to study these microorganisms accurately in two types of highly sensitive environments for pollution, wetlands and groundwater.
La contaminació de l’aigua per excés de nitrogen és habitual en el nostre entorn, especialment en llocs impactats per l’agricultura i la ramaderia, zones de descàrrega d’aigües residuals, o com a resultat de l’activitat industrial. L’amoni i el nitrat són els contaminants més freqüents i poden ser eliminats principalment pels microorganismes. Aquesta eliminació la duen a terme diferents microorganismes que habiten en aquests ambients en forma de comunitats, l’estudi de les quals és cabdal per a valorar l’eficiència de l’eliminació del N de l’aigua. En aquesta tesi es desenvolupen mètodes per a fer un estudi acurat d’aquests microorganismes en dos tipus d’ambients altament sensibles a la contaminació, els aiguamolls i l’aigua freàtica.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668664
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17773
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Desnitrificació
Denitrification
Desnitrificación
Reducció de nitrits
Nitrite reduction
Reducción de nitritos
Aiguamolls construïts
Constructed wetlands
Marismas construidas
Aigües subterrànees
Aguas subterráneas
Groundwater
Contaminació de l’aigua
Water pollution
Contaminación del agua
Microorganismes
Microorganisms
Microorganismos
574 - Ecologia general i biodiversitat
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
579 - Microbiologia
Title: Origin and fate of nitrite in model ecosystems: case studies in groundwater and constructed wetlands
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors