Item


Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls agrícoles = Study of the behavior of silver nanoparticles in agricultural soils

In this paper, batch adsorption studies and leaching tests have been performed to understand silver nanoparticle (AgNP) adsorption/desorption processes in soils. AgNPs show fast retention and low mobility in soils, with an important role being played by the cation exchange capacity and electrical conductivity of soils as well as by the surface charge and size of AgNPs. After three weeks of contact with soils, most AgNPs retain their nanoform. The application of cloud-point extraction allows an accurate AgNP characterization in samples containing ionic silver

En aquest treball, s’han dut a terme estudis d’adsorció en discontinu i tests de lixiviació per a entendre els processos d’adsorció/desorció de les nanopartícules de plata (AgNP) en els sòls. S’ha observat que les AgNP presenten una retenció ràpida i una mobilitat baixa en els sòls i tenen un paper important la capacitat d’intercanvi catiònic i la conductivitat elèctrica del sòl, així com la càrrega superficial i la mida de les AgNP. Tres setmanes després d’estar en contacte amb el sòl, la majoria de les AgNP mantenen la seva nanoforma. L’aplicació de l’extracció en punt de núvol (cloud-point extraction) permet caracteritzar acuradament les AgNP en mostres que contenen plata iònica

Aquest treball ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat a través dels projectes CGL2013-48802-C3- 2-R (Programa 2014) i CTQ2015-68094-C2-1-R (Programa 2015). Laura Torrent agraeix també la beca predoctoral FPI del Ministeri de Ciència i Innovació (ref. BES-2014-070625) i la beca de mobilitat associada a les beques FPI (ref. EEBB-I-17-12391) per a realitzar l’estada de recerca a la Universitat de Saragossa

Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Química

Manager: Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)
Author: Torrent Fàbrega, Laura
Iglesias Juncà, Mònica
Laborda García, Francisco
Marguí Grabulosa, Eva
Hidalgo Muñoz, Manuela
Date: 2018
Abstract: In this paper, batch adsorption studies and leaching tests have been performed to understand silver nanoparticle (AgNP) adsorption/desorption processes in soils. AgNPs show fast retention and low mobility in soils, with an important role being played by the cation exchange capacity and electrical conductivity of soils as well as by the surface charge and size of AgNPs. After three weeks of contact with soils, most AgNPs retain their nanoform. The application of cloud-point extraction allows an accurate AgNP characterization in samples containing ionic silver
En aquest treball, s’han dut a terme estudis d’adsorció en discontinu i tests de lixiviació per a entendre els processos d’adsorció/desorció de les nanopartícules de plata (AgNP) en els sòls. S’ha observat que les AgNP presenten una retenció ràpida i una mobilitat baixa en els sòls i tenen un paper important la capacitat d’intercanvi catiònic i la conductivitat elèctrica del sòl, així com la càrrega superficial i la mida de les AgNP. Tres setmanes després d’estar en contacte amb el sòl, la majoria de les AgNP mantenen la seva nanoforma. L’aplicació de l’extracció en punt de núvol (cloud-point extraction) permet caracteritzar acuradament les AgNP en mostres que contenen plata iònica
Aquest treball ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat a través dels projectes CGL2013-48802-C3- 2-R (Programa 2014) i CTQ2015-68094-C2-1-R (Programa 2015). Laura Torrent agraeix també la beca predoctoral FPI del Ministeri de Ciència i Innovació (ref. BES-2014-070625) i la beca de mobilitat associada a les beques FPI (ref. EEBB-I-17-12391) per a realitzar l’estada de recerca a la Universitat de Saragossa
Format: application/pdf
Citation: https://www.raco.cat/index.php/RevistaSCQ/article/view/101575
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17788
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Química
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/ 10.2436/20.2003.01.98
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1576-8961
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2013-9853
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CGL2013-48802-C3-2-R/ES/EVALUACION DE LOS EFECTOS DEL USO DE AGUAS NO CONVENCIONALES EN LA ZONA NO SATURADA Y SATURADA. ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR/
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Nanopartícules
Nanoparticles
Espectrometria de masses
Mass spectrometry
Plata -- Absorció i adsorció
Silver -- Absorption and adsorption
Química dels sòls
Soil chemistry
Title: Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls agrícoles = Study of the behavior of silver nanoparticles in agricultural soils
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors