Item


Abatement of siloxanes in sewage biogas: coupling adsorption and biological treatments

The anaerobic digestion of organic matter causes the formation of biogas that can be used in energy conversion systems for the production of electricity and heat, injection into the gas grid or as a fuel. However, biogas includes a wide range of trace contaminants, from which siloxanes are the most harmful since, during biogas combustion reactions, they promote serious damage to energy conversion units. The most commonly used technology to reduce their concentration in biogas is adsorption into activated carbon. Despite the high efficiency in the elimination of siloxane, the frequent replacement of exhausted activated carbon increases the operating costs of the technology. In this thesis, different types of activated carbon both commercial and experimental from the valorization of waste have been evaluated. Moreover, biological technologies have also been applied such as biotrickling filtration and membrane bioreactors, with the objective of increasing the sustainability in the purification of biogas.

La digestió anaeròbica de matèria orgànica provoca la formació de biogàs que es pot utilitzar en sistemes de conversió energètica per produir electricitat i calor, injecció a la xarxa de gas o com a combustible. No obstant, el biogàs comprèn un ampli ventall de contaminants traça, dels quals els siloxans en són els més nocius ja que promouen danys a les unitats de conversió energètica. La tecnologia més utilitzada per reduir la seva concentració en biogàs és l’adsorció en carbó activat. Tot i l’alta eficiència en la eliminació de siloxans, el reemplaçament freqüent del carbó activat esgotat augmenta els costos de la tecnologia. En aquest treball s’han avaluat diferents tipus de carbons activats tan comercials com experimentals provinents de l’aprofitament de residus. També s’han aplicat tecnologies biològiques com seria el cas de biofiltres percoladors de gasos i bioreactors de membranes, amb l’objectiu d’augmentar la sostenibilitat en la purificació del biogàs

Universitat de Girona

Manager: Comas Matas, Joaquim
Martín, María José
Cabrera-Codony, Alba
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Santos Clotas, Eric
Date: 2019 November 8
Abstract: The anaerobic digestion of organic matter causes the formation of biogas that can be used in energy conversion systems for the production of electricity and heat, injection into the gas grid or as a fuel. However, biogas includes a wide range of trace contaminants, from which siloxanes are the most harmful since, during biogas combustion reactions, they promote serious damage to energy conversion units. The most commonly used technology to reduce their concentration in biogas is adsorption into activated carbon. Despite the high efficiency in the elimination of siloxane, the frequent replacement of exhausted activated carbon increases the operating costs of the technology. In this thesis, different types of activated carbon both commercial and experimental from the valorization of waste have been evaluated. Moreover, biological technologies have also been applied such as biotrickling filtration and membrane bioreactors, with the objective of increasing the sustainability in the purification of biogas.
La digestió anaeròbica de matèria orgànica provoca la formació de biogàs que es pot utilitzar en sistemes de conversió energètica per produir electricitat i calor, injecció a la xarxa de gas o com a combustible. No obstant, el biogàs comprèn un ampli ventall de contaminants traça, dels quals els siloxans en són els més nocius ja que promouen danys a les unitats de conversió energètica. La tecnologia més utilitzada per reduir la seva concentració en biogàs és l’adsorció en carbó activat. Tot i l’alta eficiència en la eliminació de siloxans, el reemplaçament freqüent del carbó activat esgotat augmenta els costos de la tecnologia. En aquest treball s’han avaluat diferents tipus de carbons activats tan comercials com experimentals provinents de l’aprofitament de residus. També s’han aplicat tecnologies biològiques com seria el cas de biofiltres percoladors de gasos i bioreactors de membranes, amb l’objectiu d’augmentar la sostenibilitat en la purificació del biogàs
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668712
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17795
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Siloxanes
Sustainable activated carbon
Carbó activat sostenible
Carbono activado sostenible
Biogas
Adsorption
Absorció
Adsorción
Wastewater treatment plants
Depuradores d’aigües residuals
Depuradoras de aguas residuales
504 - Ciències del medi ambient
62 - Enginyeria. Tecnologia
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia
Title: Abatement of siloxanes in sewage biogas: coupling adsorption and biological treatments
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors