Item


Advanced thermal analysis of ReBCO superconductor precursor films and functional oxides

High temperature superconductivity and in particular YBa2Cu3O7-x (YBCO) coated conductors (CCs) are a crucial technology for the drastic reduction of CO2 emissions. Since nowadays YBCO CCs are not competitive economically, the goal is to reduce manufacturing costs, achieving high current densities and ultra-fast growths. It is in this context that chemical solution deposition methods (CSD) have arisen as a cost-effective alternative fabrication route to the industrial methods used nowadays. First, thermal analyses are applied to the study of the precursor solution. Its thermal behavior is shown to be different than the simple sum of its component salts, and their thermal behavior is rationalized as a function of atmosphere, metal ion and sample geometry. Secondly, a novel YBCO growth approach is developed which is able to compete with other established routes, since it combines the advantages of affordable chemical methodologies with those of liquid assisted techniques.

La superconductivitat d’alta temperatura i els conductors en forma de capes (CCs) de YBa2Cu3O7-x (YBCO) en particular, és una tecnologia crucial per a una reducció dràstica de les emissions de CO2, sempre que es puguin reduir els costos de producció dels CCs. En aquest sentit, els mètodes de deposició química (CSD) han sorgit com una ruta de fabricació alternativa. Primerament, s’aplicaran les tècniques d’anàlisis tèrmica per estudiar el mecanisme de descomposició de la solució dels precursors. Es demostrarà que el seu comportament és més complex que la suma de les seves parts, que s’analitzaran en funció de la atmosfera, del metall y de la geometria de la mostra. Així mateix, es descriuran els fonaments de una ruta de creixement de l’YBCO capaç de competir amb altres rutes CSD ja consolidades, atès que combina el avantatges dels mètodes químics de accessibilitat amb les de les tecnologies de creixement assistides per líquids.

This PhD was supported by the Spanish Programa Nacional de Materiales with the COACHSUPENERGY project (MAT2014-51778-C2-1-R and MAT2014-51778-C2-2-R); by the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-095853-B-C21 and RTI2018-095853-B-C22), by the Center of Excellence Severo Ochoa (SEV2015-0496) and by the Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1519). Last but not least, it was funded by the European projects Eurotapes (EU-FP7 NMP-LA-2012-280432), and Ultrasupertape (ERC ADG-2014-669504)

Universitat de Girona

Manager: Farjas Silva, Jordi
Puig Molina, Teresa
Farjas Silva, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Silvia, Rasi
Date: 2019 November 12
Abstract: High temperature superconductivity and in particular YBa2Cu3O7-x (YBCO) coated conductors (CCs) are a crucial technology for the drastic reduction of CO2 emissions. Since nowadays YBCO CCs are not competitive economically, the goal is to reduce manufacturing costs, achieving high current densities and ultra-fast growths. It is in this context that chemical solution deposition methods (CSD) have arisen as a cost-effective alternative fabrication route to the industrial methods used nowadays. First, thermal analyses are applied to the study of the precursor solution. Its thermal behavior is shown to be different than the simple sum of its component salts, and their thermal behavior is rationalized as a function of atmosphere, metal ion and sample geometry. Secondly, a novel YBCO growth approach is developed which is able to compete with other established routes, since it combines the advantages of affordable chemical methodologies with those of liquid assisted techniques.
La superconductivitat d’alta temperatura i els conductors en forma de capes (CCs) de YBa2Cu3O7-x (YBCO) en particular, és una tecnologia crucial per a una reducció dràstica de les emissions de CO2, sempre que es puguin reduir els costos de producció dels CCs. En aquest sentit, els mètodes de deposició química (CSD) han sorgit com una ruta de fabricació alternativa. Primerament, s’aplicaran les tècniques d’anàlisis tèrmica per estudiar el mecanisme de descomposició de la solució dels precursors. Es demostrarà que el seu comportament és més complex que la suma de les seves parts, que s’analitzaran en funció de la atmosfera, del metall y de la geometria de la mostra. Així mateix, es descriuran els fonaments de una ruta de creixement de l’YBCO capaç de competir amb altres rutes CSD ja consolidades, atès que combina el avantatges dels mètodes químics de accessibilitat amb les de les tecnologies de creixement assistides per líquids.
This PhD was supported by the Spanish Programa Nacional de Materiales with the COACHSUPENERGY project (MAT2014-51778-C2-1-R and MAT2014-51778-C2-2-R); by the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-095853-B-C21 and RTI2018-095853-B-C22), by the Center of Excellence Severo Ochoa (SEV2015-0496) and by the Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1519). Last but not least, it was funded by the European projects Eurotapes (EU-FP7 NMP-LA-2012-280432), and Ultrasupertape (ERC ADG-2014-669504)
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668785
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17825
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Collection: info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MAT2014-51778-C2-2-R/ES/ANALISIS TERMICO AVANZADO DE CAPAS DE PRECURSORES DE SUPERCONDUCTORES Y OXIDOS PARA EL RETO ENERGETICO/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-095853-B-C22/ES/ANALISIS TERMICO PARA EL CRECIMIENTO DE CINTAS GRUESAS SUPERCONDUCTORAS DE REBA2CU3O7-X/
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Anàlisi termica
Thermal analysis
Análisis térmico
Mètodes de deposició química
Chemical solution deposition
Métodos de deposición química
Pirolisi
Pyrolisis
Superconductivitat d’alta temperatura
High temperature superconductivity
Superconductividad de alta temperatura
Tecnologies assistides líquides
Liquid assisted technologies
Tecnologias asistidas por líquidos
504 - Ciències del medi ambient
53 - Física
Title: Advanced thermal analysis of ReBCO superconductor precursor films and functional oxides
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors