Item


La imatge dels museus a través de l’arquitectura. Anàlisi de l’arquitectura exterior dels museus registrats de la província de Girona

In the 19th century, the museum archetype was based on an architecture of classical lines and a palace image. The current trend of new museums buildings is characterized by its typological vagueness and the lack of an archetype. Despite this loss of identity, the current museum does not give up being identified as such, and chooses to use movable architecture in order to transmit all those values and information it considers appropriate.

Durant el segle XIX l’arquetip del museu es fonamentava sobre una arquitectura de línies clàssiques i d’imatge palauenca. La tendència actual dels edificis de nova construcció destinats a museus cap a una arquitectura contemporània caracteritzada per la seva indefinició tipològica comporta la manca d’un arquetip. Davant d’aquesta pèrdua d’identitat el museu actual no renuncia a ser identificat com a tal, i opta per utilitzar l’arquitectura moble amb la finalitat de transmetre tots aquells valors i informacions que considera oportuns.

Universitat de Girona

Manager: Burch, Josep
Chamorro Trenado, Miquel Àngel
Burch, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Soler Busquets, Jordi
Date: 2019 December 5
Abstract: In the 19th century, the museum archetype was based on an architecture of classical lines and a palace image. The current trend of new museums buildings is characterized by its typological vagueness and the lack of an archetype. Despite this loss of identity, the current museum does not give up being identified as such, and chooses to use movable architecture in order to transmit all those values and information it considers appropriate.
Durant el segle XIX l’arquetip del museu es fonamentava sobre una arquitectura de línies clàssiques i d’imatge palauenca. La tendència actual dels edificis de nova construcció destinats a museus cap a una arquitectura contemporània caracteritzada per la seva indefinició tipològica comporta la manca d’un arquetip. Davant d’aquesta pèrdua d’identitat el museu actual no renuncia a ser identificat com a tal, i opta per utilitzar l’arquitectura moble amb la finalitat de transmetre tots aquells valors i informacions que considera oportuns.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668798
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17826
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Museus
Museos
Arquitectura
Museum architecture
Girona
72 - Arquitectura
Title: La imatge dels museus a través de l’arquitectura. Anàlisi de l’arquitectura exterior dels museus registrats de la província de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors